Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.02.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Nadaljevanje kanalizacije Markovo – Poreber

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode na območju Porebra.

Trenutno je vgrajeno približno 350 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, potrebno pa je vgraditi še približno 100 metrov kanalizacijskih cevi. Zaključek del je predviden v naslednjem tednu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pohod in spominska slovesnost pri spomeniku na Osekih pod Menino planino

V sklopu letnega programa obiskov pri spominskih obeležjih so člani Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik v nedeljo 7. februarja 2021, izvedli pohod po zasneženi Menini planini do spomenika na Osekih. Zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji smo se pri spomeniku na Osekih poklonili padlim borcem le s polaganjem žalnega venca in prižigom sveč.

Na Osekih pod vrhom Menine planine je po izdaji v hudi borbi Zaledne enote Šlandrove brigade z okupatorjem, dne 8. februarja 1944, padlo 30 borcev. Slava jim. Pohoda so se udeležili predstavniki Veteranskih organizacij občine Kamnik ZB NOB Kamnik, KO ZB NOB Tuhinj, KO ZB NOB Komenda, Območnega Združenja slovenskih Častnikov, Območnega Združenje veteranov vojne za Slovenjijo Kamnik - Komenda.

Oddelek za urejanje prostora

Javno naznanilo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta je objavljena na spletni strani https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/, v okviru katere se nahaja tudi javno naznanilo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben, katerega predmet pobude za državno prostorsko načrtovanje je nadgradnja regionalne železniške proge št. 21: Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (kamniške proge).

Pobuda vsebuje podatke, potrebne za odločanje o postopku državnega prostorskega načrtovanja, vključno z navedbo vrste postopka državnega prostorskega načrtovanja ter s podatki, potrebnimi za odločanje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti. Na podlagi pobude bodo pridobljene konkretne smernice državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, predlogi in pripombe javnosti ter odločba o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje. Smernice, pridobljeni podatki ter predlogi in pripombe javnosti bodo analizirani. Na podlagi analize bodo izoblikovane usmeritve za nadaljnje načrtovanje, pripravljavec prostorskega akta pa bo pripravil osnutek sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja. Sklep o izvedbi sprejme Vlada RS.

V pobudi so obravnavane naslednje prostorske ureditve nadgradnje regionalne železniške proge št. 21: Ljubljana Šiška – Kamnik Graben:

V času objave gradiva ima vsa zainteresirana javnost možnost podati predloge in pripombe na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj se v rubriki »zadeva« navede ključna beseda «Pobuda za DPN za kamniško progo«.

Javno naznanilo si lahko ogledate TUKAJ, podrobnejše informacije pa so dostopne tudi na spletni povezavi Ministrstva za okolje in prostor.

Občina Kamnik pozdravlja nadgradnjo železniške proge, s predlogi pa želi še bolj optimizirati določene lokalne ureditve, ki so vezane na potek državnega prostorskega načrta.

Ti predlogi so:

Oddelek za razvoj in investicije

Enajst novih podjetniških idej v Ljubljanski urbani regiji

Prva skupina udeležencev je uspešno zaključila usposabljanje v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR. Oblikovanih je enajst novih produktov in storitev, mladi bodoči podjetniki namreč na trg vstopajo z raznolikimi in inovativnimi idejami.

»Spodbujanje podjetništva in podjetniške kulture ter okolja, ki omogoča nove karierne priložnosti ter zagotavljanje novih delovnih mest, je ena izmed razvojnih prioritet agencije. Veseli nas veliko število mladih, ki sodelujejo v tem projektu, ter da že lahko pokažemo dobre rezultate – ideje, ki sledijo trajnostnim smernicam razvoja regije in sovpadajo z njeno vizijo za naslednjih sedem let, ki se glasi »Ustvarjalna. Pametna. Zelena.«, je na podelitvi certifikatov prvi skupini udeležencev izpostavila mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR ter dodala, da je za uspešen razvoj ideje in podjetniške kariere ključno ustrezno podporno podjetniško okolje za katerega si še posebej prizadeva Mestna občina Ljubljana, dobremu zgledu pa sledijo tudi ostale občine Ljubljanske urbane regije.

Projekt PONI LUR je tega ponudil v obliki zaposlitve, ki je bila namenjena izključno pridobivanju ključnih znanj, ki so nujna za uspešen razvoj poslovnih idej. V štirih mesecih so udeleženci pod mentorstvom različnih strokovnjakov in uspešnih podjetnikov prejeli znanja s področij izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanja z IKT, pridobivanja virov financiranja, osnovna pravna ter finančna znanja ipd. Zagotovljena je bila tudi vsa potrebna fizična infrastruktura po principu co-workinga.

Usposabljanja se je udeležila tudi Kamničanka, Tajda Tonin, diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij, ki se ukvarja z načrtovanjem in oblikovanjem blagovnih znamk ter trajno naravnanih embalaž s sekundarno funkcijo. V okviru projekta je tako oblikovala embalažo za kozmetiko in iskala načine, kako se znebiti plastičnih embalaž, ki na tem trgu še vedno prevladajo. Pod blagovno znamko Odeur je ustvarila kaširano embalažo za shranjevanje, ki se jo hkrati da preoblikovati v samostoječe ogledalo, kar nakazuje na potencial, ki presega primarno funkcijo ovojnine, da ščiti izdelek.

Evropski projekt P-IRIS

V sredo, 10. februarja 2021, bo med 12.50 in 15.30 potekala spletna delavnica z naslovom Living labs and user groups as part of rural innovation systems. Na delavnici bodo predstavljeni primeri iz Norveške, poudarek pa bo na prebivalcih podeželskih okolij in njihovi vlogi pri inovacijah.

Alfred Bjørlo, predstavnik norveške občine Stadt, bo predstavil koncept pametnih skupnosti ter njihovo izkušnjo z uvajanjem inovacij. 
Bjarne Uldal, predstavnik organizacije Nordic Edge, bo predstavil inovacijske mreže in žive laboratorije ter GNIST, norveški program, ki uvaja metodologijo za zagon inovacijskih procesov na podlagi javnih potreb. Nordic Edge je norveška neprofitna organizacija, ki v tesnem sodelovanju z občinami in mestnimi upravami promovirajo rešitve za pametnejša mesta in skupnosti. Je eno najpomembnejših evropskih prizorišč za izmenjavo znanja in navdih za ustvarjalce pametnejših podjetij, mest in družb.

Na predstavljene primere pa se bodo s svojimi izkušnjami pri pospeševanju inovativnosti v podeželskih območjih navezali tudi podjetniki in predstavniki inovacijskih mrež iz Slovenije, predstavniki institucij za raziskave in razvoj iz Italije in Hrvaške ter organov upravljanja iz Finske ter Španije.

Matija Matičič, iz kamniške zadruge KIKštarter, bo predstavil, kako smo k ustvarjanju kreativnih, na znanju temelječih podjetij, ki mladim nudijo atraktivna delovna mesta v domačem okolju pristopili v Kamniku.

Za dogodek, ki bo potekal v angleščini so potrebne prijave. Po prijavi boste prejeli elektronsko sporočilo s povezavo do dogodka. Podrobnejši program najdete na spletni strani projekta P-IRIS.

Javna naročila

V ponedeljek, 1. 2. 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izgradnja kanalizacije, vodovoda in ceste v naselju Žale pri Kamniku«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 15. 2. 2021, do 10. ure.

Policijska postaja Kamnik

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO V KOMENDI

Neznanec je z neznanim primernim orodjem na vzvod vlomil skozi pritlično okno v stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil bone za trgovino, denar in zlatnino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Neznani voznik je na parkirnem prostoru pri pošti na Bakovniku trčil v parkirano vozilo, ga poškodoval in s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi zbiranje obvestil in uradni zaznamek.

INTERVENCIJA  

Policisti so obravnavali intervencijo, kjer sta se med seboj sprla in popivala lastnik penziona in delavec, ki je opravljal obnovitvena dela. V postopku je bilo ugotovljeno, da je delavec tuji državljan z urejenim statusom v Sloveniji. Tujcu je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o tujcih in Zakonu o nalezljivih boleznih, kršitelju pa bo izdan plačilni nalog  po Zakonu o javnem redu in miru.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO NA KRIŽU

S primernim orodjem je neznanec na vzvod vlomil skozi pritlično okno v stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil denar in zlatnino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POŠKODBA PRI SESTOPU IZ VELIKE PLANINE

Med vračanjem dveh pohodnikov iz Velike Planine se je poškodoval eden od pohodnikov. Kljub prepovedi vožnje z motornimi sanmi v naravnem okolju, pa so v tem primeru motorne sani prišle še kako prav pri prevozu poškodovanega do točke, kjer je bil z reševalnim vozilom odpeljan na urgentni blok Kliničnega centra Ljubljana. Sledi uradni zaznamek o dogodku.

SPUŠČEN PES POVOD ZA KREG     

V Nasovčah je zaradi spuščenega psa prišlo do verbalnega spora in vpitja med sosedoma. Lastniku spuščenega psa je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Policisti so imeli v postopku voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da je le-ta vozil pod vplivom alkohola. Zaradi navedenega so policisti vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

PROMETNA NESREČA

V Kamniku se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

DRUŽENJE OB KAVICI     

Na Perovem so se družili trije prijatelji in pili kavo, pri tem pa kršili Zakon o nalezljivih boleznih. Vsi trije kršitelji so bili opozorjeni na omenjeno kršitev.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI       

Policista sta v Podgorju kršitelju zasegla kovinski "mlinček" z delci neznane zelene rastline in PVC škatlico z neznano zeleno posušeno rastlino za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja, uveden hitri postopek.

VOZIL POD VPLIVOM PREPOVEDANIH SUBSTANC

Pri kontroli prometa sta policista na Ljubljanski cesti ustavila voznika in pri postopku zavohala močan vonj po konoplji. Vozniku je bil odrejen hitri test za prepoznavanje simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, ki mu je bil večkrat predstavljen, a ga je le-ta odklonil, prav tako pa je odločno odklonil strokovni pregled. Vozniku je bilo na kraju odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njega pa sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

PREPREČITEV STIKA Z OTROKOM       

Občan je imel na podlagi začasne odredbe sodišča določen stik z hčerko, ki jo je kontaktiral tudi preko telefona in jo iskal na naslovu, vendar ni nihče odprl vrat. Sprejet je bil zapisnik o sprejemu kazenske ovadbe, sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NA BALKONU ZGORELA SEDEŽNA IN STOLI

Policisti so bili obveščeni, da je v naselju Poreber prišlo do manjšega požara, v katerem je zgorela sedežna garnitura in stoli na balkonu. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da obstaja možnost, da žerjavica pod odvrženim pepelom ni pogorela v celoti in je med stresanjem pepela veter prenesel delec le-te na kritično pohištvo, kjer je posledično prišlo do gorenja. Požar so pogasili že sami pred prihodom gasilcev in policistov na kraj. Sledi ustrezen ukrep po vseh zbranih obvestilih.

ZABAVA V MOTNIKU      

Policisti so v Motniku obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi glasne glasbe, druženja in praznovanja rojstnega dne. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

INTERVENCIJA 

Policisti so v Komendi obravnavali intervencijo, kjer se je kršitelj cestno prometnega prekrška do občana vedel nasilno, ga pozival k pretepu, udarjal po vozilu in s takšnim vedenjem pri njem povzročil občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti in strahu. Kršitelju bo izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.


<< Nazaj | Novice