Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.08.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Občina Kamnik je bila s strani ZRMK obveščena, da je zadnji letošnji projekt sanacije plazu Sela 1 (plaz pod cerkvijo na Selih) ocenjen s pozitivno recenzijo, kar pomeni, da bo občina vložila vlogo za dodelitev sredstev za sanacijo. Tako lahko v mesecu avgustu pričakujemo podpis pogodbe o sofinanciranju tega plazu.

V petek je bila izvedena uvedba v delu za sanacijo plazov Mali Rakitovec in Gabrovnica za izvajalca PUH d.d. skupaj s predstavnikom nadzora. Gradbena dela se bodo pričela v naslednjih dneh, saj je potrebno s sanacijami končati predvidoma do konca septembra 2011. Poudariti je potrebno, da gre za izredno zahtevne sanacije plazov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva predvsem pa informiranja na spletni strani občine Kamnik (v rubriki za podjetja - koristne informacije in povezave), tedensko objavljamo aktualne novice, razpise, izobraževanja in ostale aktivnosti. V sodelovanju z vodstvom poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije – Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru v Kamniku bodo v prihodnje na spletni strani občine Kamnik tedensko objavljeni prispevki, ki se nanašajo na podporno okolje za razvoj, zagon in rast novih (poudarek na tehnoloških) podjetij.

V preteklem tednu je bilo v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer bo potekal festival Kamfest.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o stanju zadolžitve Občine Kamnik - komulativa za drugo četrtletje letošnjega leta.

Oddelek za družbene dejavnosti

V mesecu juliju je bil objavljen razpis za sofinanciranje ohranjanja kulturne dediščine na območju Tuhinjske doline. Do roka je prispela ena pravočasna in predpisano označena ponudba. Po pregledu prijave je bilo na podlagi meril in kriterijev ugotovljeno, da prijava ustreza razpisu. Na podlagi sklepa, ki je bil izdan, bo župan Občine Kamnik podpisal pogodbo z izbranim na razpisu o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine na območju Tuhinjske doline.

V prvem tednu avgusta se je na spletni strani Občine Kamnik objavilo povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti »Upravljanje in izvajanje storitve ohranjanja kulturne dediščine – kulturni program v Budnarjevi hiši«.

Prav tako smo se s projektom »Ureditev multimedijske sobe v Budnarjevi muzejski hiši« prijavili na razpis MKGP, Ukrep 323 za pridobitev nepovratnih sredstev.

V mesecu avgustu bo prostore občinske stavbe krasila na novo postavljena razstava Foto kluba Kamnik.


<< Nazaj | Novice