Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.07.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Na območju Markovega, je izvajalec del pripravljal podlago za asfaltiranje ceste, ki bo potekalo v tem tednu. V izogib poškodbam asfalta voznike pozivamo, da naj v času asfaltiranja upoštevajo prometno signalizacijo ter uporabljajo označen obvoz oziroma naj avtomobile pustijo na označenem parkirišču. Več o spremembi prometnega režima si lahko preberete tukaj

Sanacija plazu Žale

V zaključni fazi je sanacija plazu pod občinsko cesto Žale. Izvedena je bila armiranobetonska podporna konstrukcija, drenaža in zamenjava ustroja ceste. Izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik, zaključuje investicijo s pripravo ustroja ceste in ureditev ustreznega odvodnjavanja. Dela potekajo skladno s terminskim planom.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sodelovanju s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik je bila v kleti omenjenega objekta, skladno z zahtevo požarnega inšpektorja, izvedena evakuacijska pot. Finalna dela bodo izvedena v tem tednu. Vrednost investicijsko-vzdrževalnih del znaša približno 6.000 evrov.

V preteklem tednu je potekala uvedba v delo na Gradu Zaprice, kjer bo na upravni zgradbi zamenjana strešna kritina. Z izvedbo del se je začelo v tem tednu.

Pod zvezdami je v Kamniku večerjal tudi Robert KranjecV petek je v parku Evropa potekal prvi »Kul petek« letošnje sezone, organiziran s strani Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Kulinaričnega razvajanja, pospremljenega z živo glasbo skupine Beer Belly in obiskom Roberta Kranjca, se je udeležilo več kot tisoč obiskovalcev. Prihodnji petek bo za dobro razpoloženje poleg izvrstnih kamniških gostincev skrbela skupina Damačica, na zavodu pa napovedujejo tudi obisk Klemna Lampiča iz kuharske oddaje Masterchef. Vabljeni.

Javni zavod Mekinjski samostan tako kot lansko leto, v sodelovanju z Likovnim društvom Senožeti, organizira poletno likovno delavnico za otroke od 8. do 12. leta starosti, in sicer v dveh terminih: od 29. 7. do 2.8 ter od 5. 8. do 9. 8. 2019. Delavnica bo potekala vsak dan od 9.00 do 12.00 ure, prispevek staršev za tedenski termin znaša 40,00 € in vključuje ves material za delo in malico. Prostih je še nekaj mest, zato pohitite s prijavami. Oddate jih lahko na elektronski naslov zavoda: info@samostanmekinje.si, kjer lahko prejmete tudi vse dodatne informacije.

Vabljeni tudi k prijavam na poletno šolo baročne in renesančne glasbe v času od 5. 8. do 9. 8. 2019, vsak dan od 10. do 18. ure, prav tako v prostorih Javnega zavoda Mekinjski samostan. Poletno šolo bodo vodili mentorji prof. Egon Mihajlovič, čembalo in pevska izvajalska praksa, mag. Nevenka Tršan Hočevar, kljunasta flavta, baročna flavta in prečna flavta, prof. Kaja Kapus, baročno violončelo. Poletna glasbena šola BaroKam v izvedbi zavoda Slovenski baročni orkester je namenjena učencem nižjih in srednjih glasbenih šol, študentom AG in ostalim ljubiteljem glasbe renesanse in baroka. Osredotočila se bo na izvajalsko prakso repertoarja renesanse in baroka, to je solističnih skladb s spremljavo bassa continua. Število udeležencev poletne šole: 3-8 na mentorja. Kotizacija znaša 200 evrov. V sklopu poletne šole bodo organizirani naslednji koncerti: 6. 8. 2019 koncert baročne glasbe v centru Kamnika, 7. 8. orgelski koncert prof. Egona Mihajloviča v kapeli Samostana Mekinje, koncert mentorjev poletne šole 8. 8. 2019 in koncert udeležencev 9. 8. 2019 v prostorih Samostana Mekinje. Prijave in informacije na elektronskem naslovu: nevenka.trsan@telemach.net ali telefonu: 041/269 688.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

V preteklem tednu je bil v Uradnem listu št. 36/2019 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3, ki si ga lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1848/sklep-o-zacetku-priprave-sprememb-in-dopolnitev-zazidalnega-lokacijskega-nacrta-b12-bakovnik-in-b7-kovinarska---zahodni-del-za-obmocje-funkcionalnih-enot-z-oznakami-fe-ms-12a-fe-ms-12b-fe-ms-13-in-fe-i-13.

20. 6. 2019 smo organizirali posvet glede Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za namen spremembe namenske rabe, ki bo omogočala razširitev območja kamnoloma Stahovica (SD OPN Kamnik št. 3). Dokument Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev območja Calcit Kamnik, Stahovica v Občini Kamnik najdete na spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj

Možnost podajanja pisnih pripomb na izhodišča za dopolnitve in spremembe OPN je še do 26.7.2019. Pisne pripombe lahko pošljite na e-naslov: obcina@kamnik.si, ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

PlurAlps

V sredo, 3. 7. 2019, je na Občini Kamnik potekala delavnica na kateri je bilo predstavljeno »Orodje za družbeno načrtovanje« - Social Planning Instrument-SPI), ki se razvija v okviru projekta. Udeležili so se je predstavniki organizacij, ki sodelujejo pri projektu (Urbanistični inštitut RS, CSD Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Vrtec Zarja, Javni zavod Cene Štupar iz Ljubljane, Občina Kamnik). Orodje je na voljo v petih jezikovnih različicah (v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku). Namen orodja je podpora pri srednjeročnem in dolgoročnem družbenem načrtovanju v občinah alpskega prostora ob upoštevanju interesov lokalnega prebivalstva in novih občanov.

Orodje nudi pregled storitev in načinov urejanja, upravljanja na različnih področjih (statistični podatki, uprava, informacije in odnosi z javnostmi, vključevanje javnosti in aktivno državljanstvo, bivanje in življenjski prostor, izobraževanje, delo, zdravje, svetovanje, zdravstvena nega in oskrba, mobilnost in lokalna oskrba, kultura in prosti čas, priseljevaje in integracija. Orodje omogoča spremljanje družbenega razvoja v občini ter možnost primerjave z drugimi alpskimi občinami. Sledil bo tudi akcijski načrt z ukrepi za izboljšanje kvalitete življenja.

V četrtek, 4. 7. 2019, je na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije potekal sestanek v zvezi s pripravo zloženke za priseljence. Zloženka bo v pomoč priseljencem, ki se ob prihodu v Slovenijo soočajo z različnimi birokratskimi ovirami. Vsebovala bo osnovne informacije o tem, kaj lahko urediš na različnih institucijah (Upravna enota, Center za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje,...), osnovne informacije glede izobraževanja, družabnega življenja v občini prebivanja, tečajev slovenskega jezika in podobno. Narejena bo v štirih jezikovnih različicah (angleški jezik, makedonski jezik, bosanski jezik in albanski jezik).

RDO Osrednjeslovenske regije

Turizem Ljubljana opravlja vlogo regionalne destinacijske organizacije za Osrednjo Slovenijo. Skrbijo za redno promocijo regije, predvsem preko portala www.visitljubljana.com in tudi drugih družbenih omrežij. Ljubljansko turistično kartico širijo izven Ljubljane, tako da preko nje turisti lahko obiskujejo tudi zanimivosti v Kamniku (Volčji potok, Terme Snovik,…). Turistična kartica Ljubljane je enotna vstopnica, ki obiskovalcem omogoča, da za najugodnejšo ceno spoznajo največje znamenitosti Ljubljane in okolice.

Regijo zastopajo na sejmih tako doma kot v tujini. Organizirajo študijske ture za novinarje in blogerje. Razvijajo zelene in aktivne turistične produkte, kot na primer »Zelene nabavne verige« (uporaba lokalnih surovin v kulinariki ponudnikov gostinstva), pohodništvo, kolesarjenje,…

Policijska postaja Kamnik

SPOR SOSEDOV NA GMAJNICI   

Na Gmajnici je prišlo do verbalnega spora med sosedoma. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

SPOR V DRUŽINI V KAMNIKU

V Kamniku je prišlo do spora v družini. Na kraju so policisti ugotovili, da je prišlo do fizičnega nasilja med dvema osebama. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM NA PEROVEM

Na Perovem je pri srečevanju voznika s tovornim vozilom in voznika z osebnim  avtomobilom prišlo do trčenja z ogledali. Voznik osebnega avtomobila je s kraja nesreče odpeljal, policisti pa o nesreči še zbirajo obvestila.

DRZNA TATVINA V OKOLICI KAMNIKA

Okoli 9. ure je neznani moški z osebnim vozilom znamke Ford, srebrne barve, pripeljal do stanovanjske hiše, kjer je pristopil do oškodovanke, se predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja in se z njo zapletel v pogovor glede namestitve napeljave na parceli. Po pogovoru se je poslovil in se s kraja odpeljal, oškodovanka pa se je nato vrnila v hišo, kjer je opazila, da je v tem času drug neznani storilec vstopil v objekt, ga pregledal in iz njega odtujil več kosov zlatnine.

ZASEG NEZNANE SNOVI NA KRIŽU

Patrulja je na Križu zasegla neznano zeleno-rjavo posušeno snov, za katero obstaja utemeljen sum, da gre prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

SOSEDA V BLOKU KRŠI JAVNI RED IN MIR

Policisti so v Kamniku posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru, kjer so se sosedje pritoževali nad dejanji ene izmed stanovalk. Po vseh zbranih obvestilih bo kršiteljici izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM NA ŠOLSKI ULICI

Na Šolski ulici je okoli 20.30 prišlo do prometne nesreče. Voznica je z osebnim vozilom čakala, da zavije levo, v tem času je v zadnji del njenega vozila trčila voznica osebnega avtomobila, ki pa je s kraja nesreče odpeljala ne da bi udeleženki nudila svoje podatke. Policisti o nesreči še zbirajo obvestila.

NA DUPLICI NAJDENO OTROŠKO KOLO   

Na Jakopičevi ulici je bilo najdeno gorsko kolo znamke Univega, srebrno - rumene barve, serijskih številk WHJ71822X. Kolo se hrani na Policijska postaja Kamnik. O najdenem kolesu je bil napisan zapisnik o najdenih stvareh, lastnika kolesa pa naprošamo, da se zglasi na policijski postaji in ga prevzame.

PIJAN VOZNIK V KAMNIKU

V Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 0.58 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Voznik se z rezultatom ni strinjal, zato mu je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je opravil v Zdravstveni dom Kamnik. Na podlagi 113. a člena ZPrCP je bilo vozniku odvzeto vozniško dovoljenje, sledi pa obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

POZABIL DENAR V REŽI BANKOMATA   

Občan se je zglasil na policijsko postajo in povedal, da je 14. 6. 2019 opravil dvig denarja na bankomatu pri trgovini Tuš na Perovem. Denar je po dvigu pozabil vzeti. Najditelj/ica, ki je našel denar, naprošamo, da ga prinese na policijsko postajo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

SPOR V DRUŽINI V OKOLICI KAMNIKA

Policisti so obravnavali intervencijo, kjer je moški kršil javni red in mir s tem, da je verbalno žalil in vpil na drugo osebo. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

PIJAN VOZNIK V OKOLICI KAMNIKU

V okolici Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 1,77 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Na podlagi 113. a člena ZPrCP je bilo vozniku odvzeto vozniško dovoljenje. Po opravljeni analiz sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

DRZNA TATVINA IZ VOZILA V VOLČJEM POTOKU

Policisti so v Volčjem Potoku obravnavali drzno tatvino. Oškodovancu je moški iz odklenjenega avtomobila izvršil tatvino denarja in dokumentov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

SPOR ZARADI NEPLAČILA

V Kamniku so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru, do katerega je prišlo zaradi neplačila opravljenega dela. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

SPOR MED SOSEDOM V KAMNIKU

Policisti so obravnavali intervencijo, kjer je moški kršil javni red in mir s tem, da je verbalno žalil sosedo. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

PROMETNA NESREČA V VRHPOLJU

V Vrhpolju je prišlo do prometne nesreče, v kateri je bila udeležena voznica osebnega avtomobila. Voznica je vozila iz Vrhpolja proti Kamniku, na ravnem delu odseku ceste pa je, iz za zadaj še neznanega vzroka, zapeljala levo preko nasprotnega voznega pasu in trčila v brežino. V nesreči je bila huje poškodovana, zato je bila odpeljana v UKC Ljubljana. Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo.

INTERVENCIJA V OKOLICI KOMENDE

Policisti so v okolici Komende obravnavali intervencijo, kjer je moški kršil javni red in mir s tem, da je verbalno žalil bivšega delodajalca. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA V STRANJAH

V Stranjah je na mostu čez Kamniško Bistrico prišlo do prometne nesreče zaradi neupoštevanja pravil prednosti. V nesreči je nastala materialna škoda. Povzročiteljici nesreče je bil izdan plačilni nalog.

VLOM V VOZILO NA DOBU

Policisti so ob 3.15 na Dobu pri Domžalah obravnavali vlom v osebni avtomobil. Neznanec je razbil prednje levo steklo na vratih vozila in odtujil denarnico z dokumenti in denarjem. Policisti so opravili ogled kraja dejanja. Sledi zbiranje obvestili in kazenska ovadba na pristojno sodišče.


<< Nazaj | Novice