Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.04.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

T e D n i (K) ObčineOddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije.

Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega in Srednje vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za družbene dejavnosti

Seznanitev vojaških obveznikov v Kamniku

Uprava za obrambo Ljubljana je v sodelovanju s Slovensko vojsko v petek, 5. aprila, 2019 skladno z Zakonom o vojaški dolžnosti ob vpisu v vojaško evidenco izvedla seznanitev vojaških obveznikov z njihovimi pravicami in dolžnostmi za vse, ki so rojeni leta 2001, in sicer za mlade nabornike iz Kamnika in okolice.

Prisotne nabornike je v Gasilskem domu Kamnik uvodoma pozdravil župan Matej Slapar in poudaril pomen dobrega sodelovanja občine s Slovensko vojsko ter še posebej opozoril na vlogo in pomen, ki jo ima Slovenska vojska v naši družbi. Delavci Uprave za obrambo so nato v nadaljevanju srečanja nabornikom predstavili možne oblike sodelovanja s Slovensko vojsko, s poudarkom na zaposlitvi v njihovi organizaciji, ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, če se želijo vključiti v Slovensko vojsko. 

V Sloveniji smo obvezno služenje vojaškega roka v miru ukinili leta 2003, posledično pa tudi zdravstvene preglede nabornikov in nabor. Kljub temu pa uprave za obrambo vodijo evidenco vojaških obveznikov in jih o tem seznanijo na seznanitvi z dolžnostmi in pravicami. Vsako leto na seznanitev povabijo vojaške obveznike, ki v koledarskem letu dopolnijo 18 let.

Cilj seznanitev z vojaško dolžnostjo je predstaviti pravice in dolžnosti v zvezi z vojaško dolžnostjo. Delavci uprav za obrambo in pripadniki enot Slovenske vojske so jih tako v petek seznanili z vpisom v vojaško evidenco in jim razložili, v katerih primerih bi bili klicani na opravljanje vojaške dolžnosti. Predstavijo jim možnosti za zaposlitev v Slovenski vojski, prostovoljno služenje vojaškega roka, sodelovanje v pogodbeni rezervi, štipendiranje ter vojaška tabora MORS in mladi in Vojaški tabor.

Dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše (Medgeneracijsko prostovoljstvo kot orodje proti diskriminaciji starejših)

Letošnji dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše je v soboto, 6. aprila, potekal v znamenju povezovanja prostovoljcev in dobrih praks na kamniškem ter vključitvi ljudi, ki želijo zase in za druge delati dobro. Na dnevu odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše so obiskovalci lahko prepoznali naše delo vzgoje za pozitivne vrednote, predvsem spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, spoštljive komunikacije in promocijo prostovoljnega dela za vse generacije. Naš dan je sodil v sklop dogodkov občinskega praznika. Obenem smo se pridružili vseslovenski akciji Dan za spremembe, ki je bil posvečen odpravljanju diskriminacije starejših. 

Program je potekal od 8. do 12. ure, in sicer se je odvijala predstavitev kamniškega modela za pomoč starejšim, srečanje in predstavitev kamniških osnovnošolskih prostovoljskih skupin, predstavitev dobrih praks ter delavnice spodbujamo medgeneracijsko prostovoljstvo in odpravljamo diskriminacijo starejših, ozaveščanje o življenju starejših slepih in slabovidnih; ohranimo ljudsko pesem; spoznanja o demenci; polepšajmo zunanji izgled za vse generacije – urejanje frizure in ličenje; za vsako bolezen rožca rase; meritve krvnega sladkorja in krvnega tlaka ter svetovanje o zdravi prehrani za starejše;   zastonj objemi, kviz o prostovoljstvu, pisanje pozitivnih misli, vpisovali smo v nova izobraževanja/skupine (na primer za prostovoljno delo, pogovorna skupina, likovna skupina), naši prostovoljci so postregli z vodo, s kavo, čajem in piškoti.

Zbranim sta se na dogodku pridružila predstavnika Občine Kamnik župan Matej Slapar in Katja Vegel. Župan se je zahvalil za strokovno delo Zavodu Oreli pri vzgoji za prostovoljstvo. Poudaril je pomen dobrih odnosov, ki se začnejo razvijati v družini. V bodoče bo potrebno za področje starejših podpreti in razviti še več dobrih rešitev, morda v smeri medgeneracijskega centra.

Roman Rener je povedal, da se je potrebno zavedati vsakega življenjskega obdobja ter se po 50. letu začeti pripravljati na starost. To pomeni različna izobraževanja ter pripravo bivalnega okolja za kvalitetno bivanje. Na starost pridejo najbolj do izraza odnosi, ki smo jih uspeli zgraditi prej, kar vodi k ravnovesju in kvalitetni starosti. Martina Ozimek pa je poudarila, da se vzgoja za prostovoljstvo začne v osnovni šoli. Pomembno je razvijati odgovornost in različne veščine za komunikacijo z drugimi ljudmi.  V praksi to pomeni, da morajo prostovoljci opraviti praktične naloge pomoči sošolcem, invalidom, starejšim ter pri tem najprej pomisliti na njih, predno zadovoljijo svoje potrebe. Ob tem je potrebno strokovno ovrednotiti delo in ugotoviti, kaj in kako naprej.

Zahvalili smo se za uspešno delo in lepo predstavitev naših aktivnosti vsem prostovoljcem in  našim finančnim podpornikom: občini Kamnik, Calcitu d.d. in klubu Rotary Kamnik.

Odprtje zunanjega fitnesa na prostem

V soboto, 6. aprila 2019, so krajanke in krajani Krajevne skupnosti Duplica v uporabo predali fitnes na prostem. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil župan Matej Slapar.

Zbrali so se v Parku biodiverzitete (nekdanja deponija odpadkov na Duplici) in uživali življenje z recitalom pesmi in petjem učencev Osnovne šole Marije Vere ter otrok vrtca Pestrna in Ljudskih pevk Predic.

Župan Matej Slapar je ob tej priložnosti poudaril, da je bil prostor s pomočjo navdušenih krajank in krajanov Duplice preoblikovan v ozelenelo jaso, ki počasi dobiva novo podobo. »To je začetek, je park in prostor druženja, ki bo krajankam in krajanom omogočil preživljanje prostega časa. Ob tej priložnosti velja zahvala Krajevni skupnosti Duplica, ki so z lastnimi sredstvi in člani postavili naprave. Na tem mestu se je izkazalo to, kaj lahko skupnost naredi za Občino in zato iskrena hvala,« je poudaril župan.

Program sta povezovala učenca Osnovne šole Marije Vere.

V soboto, 6. aprila 2019, se je v Športni dvorani Kamnik odvijalo Državno prvenstvo za dečke in deklice ter kadete in kadetinje Sankukai karate zveze Slovenije. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar. Oddelek za razvoj in investicije   

Projekt PlurAlps

V torek, 2. 4. 2019, je na Občini Kamnik potekal sestanek lokalnih partnerjev občine Kamnik, ki sodelujemo pri projektu PlurAlps. V okviru projekta, ki spodbuja kulturo dobrodošlice za priseljence bo v občini Kamnik v letu 2019 potekalo kar nekaj aktivnosti.

Mladinski center Kotlovnica že izvaja gledališke delavnice za mlade tujce kot nadgradnjo začetnega tečaja slovenščine. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik bo oblikovala medkulturno premično knjižno zbirko, ki bo dostopna vsem OŠ in vrtcem v občini Kamnik. V  času trajanja Križnikovega pripovedovalskega festivala 2019 bo en pripovedovalski večer namenjen priseljencem. Vrtec Zarja bo organiziral izobraževanje za strokovne delavce in kulturni dogodek na temo medkulturne raznolikosti. Pripravljena bo zloženka, v več jezikovnih različicah,  z osnovnimi informacijami, ki jih potrebujejo priseljenci. V organizaciji Društva UP Jesenice bo izvedeno usposabljanje za kulturne mediatorje, ki bodo pomagali priseljencem pri urejanju različnih vsakodnevnih zadev.

Občina Kamnik je skupaj z občinami Jesenice in Postojna del projekta, katerega vodilni slovenski partner je Urbanistični inštitut RS. Njegovo izvajanje sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa za območje Alp in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev.

Projekt CityWalk

Projekt CityWalk s pomočjo okrepljene vloge aktivnih trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ozavešča meščane v Podonavski regiji o pomenu zmanjšanih emisij in hrupa, ter vzpostavitvi varnejšega prostora za življenje. Glavni namen projekta je izboljšanje ključnih pogojev za hojo. V četrtek, 11. aprila 2019, bomo v Kamniku izvedli niz dogodkov z namenom ozaveščanja javnosti.

Za vas smo pripravili program S pravljico v žepu. Program vključuje lahkoten, uro in pol dolg sprehod po mestni pravljični poti in pripovedovanje pravljic, ki so del mestne pravljične poti. Ta nas vodi od Bistrice do mestnega jedra, mimo drevoredov, čez mostove s pogledi na kamniške vršace. Ob 10. uri se bomo sprehodili skupaj s kamniškimi vrtci, ob 17. uri pa bomo sprehod ponovili še z zainteresiranimi meščani. Za več informacij in prijave se lahko obrnete na gospo Sabino Zore iz Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, na telefonski številki 01 831 12 17 ali po elektronski pošti sabina.zore@kam.si. Število mest je omejeno, točno zbirno mesto pa izveste ob prijavi.

Ob 17. uri je bila v Samostanu Mekinje predvidena interaktivna delavnica, namenjena vsem, ki si želijo soustvarjati boljše bivalno okolje, ki pa je zaradi bolezni predavateljice Tine Divjak iz Centra za nevladne organizacije Slovenije odpovedana. 

Ena glavnih aktivnosti projekta je priprava lokalne strategije hodljivosti – dokumenta, ki v občini Kamnik nastaja prvič. Ker želimo le temu dodati večjo dodano vrednost, smo v Kamnik povabili mednarodno priznanega strokovnjaka za urbano mobilnost, prof. Jana Gehla, ki si bo s skupino deležnikov ogledal Kamnik. Prof. Gehl bo svoj obisk v Sloveniji nadaljeval s predavanjem ’’Livable Cities for the 21st Century.’’ Predavanje bo potekalo ob 18. uri v prostorih Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani (Zoisova cesta 12, Ljubljana) in bo izvedeno v angleškem jeziku.

Srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 3. 4. 2019, je v Tržiču potekalo srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem smo predstavniki vključenih mest  med drugim prejeli informacije o izjemnem zanimanju za zgodovinska mesta na turističnem sejmu v Munchnu ter načrtovali promocijske aktivnosti za leto 2019. 9. 4. 2019 bo potekal študijski obisk izbranih zgodovinskih mest, tudi Kamnika, za tuje novinarje in blogerje, tokrat iz Avstrije, Češke in Srbije. Z majem zgodovinska mesta začenjajo večjo oglaševalsko kampanjo, s katero bomo nekaj tednov vabili v zgodovinska mesta preko panojev velikih dimenzij (t.i. jumbo plakatov), kjer bodo poleg udarnega slogana v ospredju lepe fotografije mest in njihovih znamenitosti.  Združenje v želji po čim bolj celostni obravnavi kulturne dediščine članic tudi v letošnjem letu nadaljuje z delavnicami ter izobraževanji za zainteresirane izvajalce prenove pod imenom Šola Prenove in z natečaji v okviru evropskega projekta REFRESH vabi mlade umetnike k iskanju navdiha v kulturni dediščini.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA MOTORJA 

V Nasovčah smo obravnavali tatvino motorja, kjer je neznani storilec neovirano pristopil do stanovanjske hiše ter z dvorišča odtujil motor znamke APN 6S rumene barve. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NAJDEN KLJUČ KARTICA OSEBNEGA VOZILA R MEGAN

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in prinesla ključ kartico osebnega vozila znamke Renault Megan, na katerem je obesek v obliki jabolka z zlato obrobo, ki ga je našla v soboto 30. 3. okoli 12. ure na peš poti ob Bistrici v Nožicah. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh. Naprošamo občanko ali občana, ki je izgubil ključ vozila, naj se zglasi na Policijski postaji Kamnik in ključ prevzame.

ZASEG VOZILA  

V Kamniku smo ustavili voznika, ki je vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar mu je bilo omenjeno vozilo proti Potrdilu o zasegu predmetov na podlagi 23.člena ZPrCP začasno zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

TATVINA V TRGOVINI MULLER

Zaposlena v trgovini Muller je prijavila tatvino kozmetičnih artiklov v skupni vrednosti 450,73 evrov. Po zaključku preiskave sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

REALIZIRANA PRIVEDBA 

Na podlagi odredbe za privedbo okrožnega sodišča v Ljubljani je bila realizirana privedba za osebo, ki sama ni hotela v Zavod za prestajanje kazni zapora. Policisti so ga prijeli in odpeljali v zapore na Povšetovo v Ljubljano.

PROMETNA NESREČA NA LJUBLJANSKI CESTI  

Policisti so na Ljubljanski cesti obravnavali prometno nesrečo z udeležbo dveh vozil, do katere je prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

NAJDENO EKSPLOZIVNO TELO   

Občan iz Porebra je obvestil operativno komunikacijski center, da je v bližini naslova med čiščenjem parcele našel mino iz II. svetovne vojne. Na kraju ugotovljeno, da je občan naletel na mino HE shell 2 in Mortar po vsej verjetnosti iz II. svetovne vojne. Minometno Mino sta prevzela delavca NUS, ki sta mino na kraju uničila.

TATVINA IZ ODKLENJENEGA VOZILA

Na parkirišču Qlandije je neznani storilec izkoristil nepazljivost lastnice in iz odklenjenega osebnega vozila odtujil žensko torbico z vsebino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POŠKODOVANJE VOZILA

Neznani storilec je preko noči na parkirnem prostoru pred stanovanjskim blokom v Kamniku z neznanim predmetom popraskal in razbil zadnjo levo luč na osebnem avtomobilu ter povzročil materialno škodo. Sledi  zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA NA PEROVEM     

Na Perovem je prišlo do prometne nesreče z udeležbo treh vozil z lahkimi telesnimi poškodbami zaradi prekratke varnostne razdalje povzročiteljice, ki ji je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.  

ZASEG VOZILA  

V Stahovici smo ustavili voznika, ki je vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja zaradi česar mu je bilo omenjeno vozilo proti Potrdilu o zasegu predmetov na podlagi 23.člena ZPrCP začasno zaseženo in odpeljano v hrambo. Na kraju mu je bilo zaseženo tudi neveljavno vozniško dovoljenje, ki je bilo poslano na Upravno enoto Kamnik. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

PROMETNA NESREČA NA OBMOČJU QLANDIJE

Na območju Olandije je prišlo do prometne nesreče voznika, ki je vozil ob nakupovalnem centru proti izvozu na obvoznico, tam pa zaradi neupoštevanja prometne signalizacije trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno pripeljala voznica iz garaže. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA NA OBVOZNICI 

Na Kamniški obvoznici je prišlo do prometne nesreče s samo udeležbo voznika. Do nesreče je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika, ki je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno izven vozišča in trčil v odbojno ograjo. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI V VOLČJEM POTOKU

V Volčjem Potoku je prišlo do prometne zaradi neprilagojene hitrosti voznika, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v betonsko škarpo ter odbojno ograjo. Ugotovljeno je bilo, da je voznik pod vplivom alkohola (rezultat 0,95 mg/l), prav tako je vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. S kraja prometne nesreče je bil odpeljan z reševalnim vozilom ZD Kamnik na UB KC Ljubljana. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice