Mali grad

T e D n i (K) Občine

08.02.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.    Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na javni poti št. JP 660715 – Vrhpolje pri Kamniku. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste.

T e D n i (K) Občine

Podhruška – Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Srednja vas - Loke

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi proti Lokam v Tuhinju. Polaga tlačno kanalizacijo DN 150 ter vodovod DN 150 proti Lokam. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Brezovice proti Buču. Polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča proti Šmartnem v Tuhinju. Polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2.    Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost.
Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 2. februarja, smo na Oddelku skupaj s predstavniki koncesionarja za energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Kamnik organizirali sestanek, na katerega so bili povabljeni predstavniki zavodov skupaj z vzdrževalci. Strokovnjaki družbe Petrol d.d. so jim predali dokumentacijo v zvezi z izvedenimi energetskimi izboljšavami, hkrati so jim bili na voljo za vsa vprašanja. Vzdrževalce so povabili na dodatno izobraževanje, na katerem jim bodo predstavili osnovno delovanje regulacije ter jih seznanili s postopki komunikacije z izvajalcem.

Pripravili smo javni razpis za sofinanciranje počitniškega varstva v občini Kamnik ter javni razpis za sofinanciranje folklornih dejavnosti.

Kot vsako leto smo tudi v letošnjem letu prejeli vabilo Zavarovalnice Triglav k udeležbi šoloobveznih otrok k ogledu treninga smučarskih skokov v Planici, kamor bosta popeljana dva avtobusa kamniških šolarjev.

Na povabilo ravnateljice Glasbene šole Kamnik Neže Gruden, smo se udeležili »Recitala Sozvočje«, ki so ga pripravili dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik v sodelovanju z učenci Glasbene šole Kamnik. Program je bil izpeljan vrhunsko, tako dijaki, kot učenci, so pokazali, da skrivajo ogromno talentov, predvsem pa, da za njimi stojijo odlični mentorji.

Z vodstvom javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je potekal sestanek glede izvedbe postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev parkirišč pri zdravstvenem domu in izvedbe same investicije. Sredstva za celotno investicijo zagotovi  javni zavod sam.

Na spletni strani je objavljen javni poziv za sofinanciranje nadaljevanja projekta »razvoj modela za varstvo starejših občanov v Občini Kamnik.

Občinski svet je sprejel predlagane spremembe Pravilnika o sofinanciranju domoljubih društev. Po objavi sprememb v Uradnem listu RS, bo objavljen javni razpis. V proračunu je za ta namen zagotovljenih 10.000 evrov.

Komisija za podelitev priznanj na področju športa za preteklo leto je pripravila končni seznam vseh nagrajencev. Komisija je izbrala tudi naj športnika, naj športnico in naj ekipo preteklega leta v Občini Kamnik. Slavnostna podelitev priznanj bo v ponedeljek, 29. februarja 2016, ob 17. uri v Domu kulture v Kamniku.

Pripravili smo letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za Rdeči križ Kamnik in Župnijsko Karitas Kamnik v višini 8.000 evrov.

Oddelek za razvoj in investicije

Mlade vabimo k ustvarjanju boljše prihodnosti v Srcu Slovenije -V okviru projekta EUth in v sodelovanju z Mladinskim centrom Litija, AIA-Mladinskim centrom Mengeš in Mladinskim centrom Kotlovnica Kamnik, vabimo mlade med 15. in 34. letom k uvajanju sprememb v Srcu Slovenije. Vabljeni vsi, ki si želite prispevati, in ki si želite biti del sprememb. Ni pomembno, ali imate izkušnje ali ne. Pomembna je želja, da skupaj ustvarimo pozitivne spremembe v Srcu Slovenije! Predstavljaj si aplikacijo namenjeno mladim, s katero lahko sporočiš, kakšnih sprememb si želiš v svoji občini in to tudi deliš s prijatelji. Še več, hkrati lahko to neposredno sporočiš tudi tistim, ki o spremembah odločajo – občini, županu in vsem ostalim, ki imajo moč izvesti te spremembe.

Takšno aplikacijo oblikujemo v okviru projekta EUth. Naš cilj je oblikovati aplikacijo, ki bo mlade povezala v spletno skupnost, v kateri ne boste zgolj razpravljali o tem, kaj si želite, ampak dejansko vplivali na spremembe.

Če želiš izraziti svoje mnenje in se povezati z drugimi mladim, izpolni anketo https://www.1ka.si/a/82539 in se nam pridruži na skupinskem pogovoru (fokusni skupini) konec februarja 2016. Za vse informacije smo na voljo na elektronskem naslovu anita.molka@razvoj.si

Občina Kamnik se zaveda, da črpanje nepovratnih sredstev lahko pomembno pripomore k napredku oziroma razvoju lokalne skupnosti. V ta namen smo po zgledu dobrih praks v nacionalnem in evropskem prostoru v okviru Oddelka za razvoj in investicije vzpostavili Evropsko projektno pisarno, ki je primarno usmerjena v pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, obenem pa želi z različnimi razvojno naravnanimi aktivnostmi prispevati h koriščenju številnih razvojnih potencialov občine in posledično k dobrobiti naših občank in občanov.

Predstavitev Evropske projektne pisarne (reference, aktivnosti, programi financiranja, partnerske mreže) z aktualnimi informacijami in razpisi ter obrazcem za posredovanje projektnih idej najdete na naslednji povezavi: http://www.kamnik.si/evropska-projektna-pisarna.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili obveščeni, da je v eni izmed stanovanjskih hiš v naselju Križ neznani storilec izkoristil odsotnost lastnikov in na vzvod s primernim predmetom vlomil v hišo. V notranjosti je pregledal prostore, vendar ni ničesar odtujil. Nastala je materialna škoda za okoli 1000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v Kamniku obravnavali prometno nesrečo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v prometni znak in ga poškodoval. Občina Kamnik je bila zaradi tega oškodovana za okoli 200 evrov. Policisti pa so povzročitelju izrekli globo in mu izdali plačilni nalog. 

Istega dne so bili policisti napoteni v še v kraj Šmarca, od koder je bilo prijavljeno, da je neznani storilec med 31. 1. in 2. 2. 2016 vlomil v stanovanjsko hišo. Z ogledom in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je storilec s primernim orodjem, na vzvod skozi okno spalnice prišel v notranjost stanovanjske hiše. Pregledal in premetal je vse prostore ter odtujil več kosov zlatnine, ročnih ur in denarja. Na kraju so policisti zavarovali sledi, ki jih je pustil storilec na kraju. Nastala je materialna škoda za približno 20.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o kaznivem dejanju obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na podlagi odredbe za prisilno privedbo osebe, so policisti v Kamniku, na domu prijeli dve iskani osebi in ju privedli na sodišče. Odredbi za privedbo sta izdali Okrožno sodišče Ljubljani in Kranju, saj občana, na katera se je nanašala odredba, kljub večkratnim pozivom nista sodelovala v postopkih, ki jih je vodilo sodišče.

Na PP Kamnik se je zglasil občan, ki je policistom prijavil kaznivo dejanje goljufije. Slednji se je z nekim podjetjem iz Kamnika dogovoril o nakupu rabljene kontejnerske prikolice iz tujine. Kljub temu, da je na račun podjetja nakazal celoten znesek za nakup, je vse do dneva prijave kaznivega dejanja ni prejel. Kljub večkratnim pozivom pa ni prejel tudi vračila kupnine. Ker ima prijavljeno dejanja odgovorne osebe podjetja elemente kaznivega dejanja Poslovna goljufija po 228. čl. KZ-1C, bodo policisti po zbrani obvestilih na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policiste je občanka Kamnika obvestila in prijavila, da pri trgovskem centru Qlandia dve osebi beračita in to počneta na vsiljiv način. Prijaviteljico sta namreč večkrat ustavila z navedbo, da potrebujeta denar za nakup goriva, jo nagovarjala v nakup prstanov, ki sta jih imela pri sebi. Policisti so na kraju izsledili omenjeni osebi in z njima opravili postopek ter ugotovil, da gre za državljane Romunije. Enemu je bila zaradi beračenja in s tem posledično kršitve določili Zakona o varstvu javnega reda in miru, izrečena globa, ki jo je na kraju tudi poravnal.


<< Nazaj | Novice