Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.10.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Soteska

V tem tednu so se nadaljevala dela na območju Soteske, kjer se je začela priprava za asfaltiranje ceste, kjer je potekala izgradnja kanalizacije. Zaradi asfaltiranja bo vzpostavljena popolna zapora ceste. Točen termin asfaltiranja pa bo objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si.

Buč – Hruševka

Izvajalec del je izvedel vse potrebne podboje državne ceste v naselju Buč. Gradnja kanalizacije se je nadaljevala na dveh odsekih v naselju Buč ter na odseku Buč – Hruševka.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je pričela obnova vozišča, in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije. Vsa dela trenutno potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, zato vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Ureditev komunalne infrastrukture na Novem trgu

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Novega trga (od hišne številke 11 do 25). Obnovilo se bo približno 130 metrov fekalne in meteorne kanalizacije, obnovil vodovod, položila javna razsvetljava ter obnovilo cestišče na območju gradnje (JP 660311).

Izgradnja kanalizacijske infrastrukture za odpadne vode ter meteorne vode bo v teh dneh končana, izvajalci pa bodo pričeli s polaganjem zaščitnih cevi za javno razsvetljavo.

Zaradi obsega del na tem območju velja popolna zapora, zato vse pešce naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo, vsem stanovalcem na tem območju pa se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost. 

Ureditev Župančičeve ulice

V sklopu projekta kolesarske povezave Kranjska – Kovinarska – Kajuhova se bo izvedla ureditev Župančičeve ulice v dolžini 60 metrov. Ureditev bo zajemala zamenjavo ustroja vozišča, odvodnjavanje in zamenjava asfalta. Sočasno se bo gradila tudi optična povezava na tem odseku.

Ureditev ceste Motnik Zgornji Motnik

V teku je gradnja na občinski cesti Motnik – Zgornji Motnik v dolžini približno 300 metrov. Ureditev bo zajemala utrditev ustroja vozišča, drenažo, odvodnjavanje ceste ter asfaltiranje. Zaradi ozke ceste velja popolna zapora ceste, obvoz pa je urejen po vzporedni cesti.

Oddelek za družbene dejavosti

Sestanek članov odbora za podelitev priznanj generala Rudolfa Maistra za leto 2019

V ponedeljek, 30. septembra 2019, je v sejni sobi Občine Kamnik potekal sestanek članov odbora za podelitev priznanj generala Rudolfa Maistra za leto 2019, in sicer skladno s podpisanim dogovorom predloge potrjujejo člani Zveze društev general Maister, Mestne občine Maribor in Občine Kamnik. S strani Zveze društev general Maister so bili prisotni predsednica Zveze mag. Lučka Lazarev Šerbec, Rudolf Pfajfar in Jože Arko, s strani Mestne občine Maribor podžupanja Alenka Iskra in prof. zgod. in geograf Aleš Arih, s strani Občine Kamnik pa Lea Logar in Katja Vegel. 

Sestanek z vsemi izvajalci kulturnih programov in projektov

V sredo, 2. oktobra 2019, je na Občini Kamnik potekal sestanek z vsemi izvajalci kulturnih programov in projektov, ki so se prijavili na javni razpis na sofinanciranje programov in projektov v letu 2019.

Sestanek je vodil podžupan Aleksander Uršič. Višja svetovalka za družbene dejavnosti Mira Resnik je seznanila vse prisotne o tekoči realizaciji javnega razpisa, nato je sledila konstruktivna razprava o izvajanju samega razpisa in o pripravi Strategije na področju kulture.

Odprtje prenovljene Podružnične šole Zgornji Tuhinj

Odprtje prenovljene Podružnične šole Zgornji TuhinjUčenci in učiteljice Podružnične šole Zgornji Tuhinj so v četrtek, 3. oktobra 2019, pripravili prijetno prireditev, s katero smo uradno odprli prenovljene prostore Podružnične šol Zgornji Tuhinj. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s poslancem Državnega zbora mag. Matejem Toninom, občinskimi svetnicami in svetniki ter ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju mag. Darjo Kraševec, vodjo Podružnične šole Zgornji Tuhinj Ivico Bajde in nekdanjo ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju Jožico Hribar.

Na Podružnični šoli Zgornji Tuhinj smo v letu 2018 pristopili k zahtevni investiciji nadzidave in preureditve prostorov. Šola je bogatejša za novo strešno kritino, dve učilnici in dva kabineta v mansardi, povečano in preurejeno telovadnico, preurejeno kuhinjo, sanitarije v pritličju in nove garderobne omarice. V prvem nadstropju so zamenjana vratna krila in podi v učilnicah. Celotna vrednost investicije je znašala 514.484,75 evrov, od tega je država prispevala 166.562 evrov.

Otroci šole so nam pripravili bogat kulturni program, kjer so prepevali, deklamirali, igrali zabavno igrico in otroško razigrani poskrbeli za glasbene točke s harmoniko in petjem. Da je vse teklo kot po maslu, so poskrbele učiteljice pod vodstvom Vladke Bučevec.

Tradicionalna spominska slovesnost v Golicah

Obomočno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda je pripravilo tradicionalno proslavo, namenjeno spominu na delovanje Manevrske strukture narodne zaščite v občini Kamnik v letu 1990 in delovanju narodne zaščite v Tuhinjski dolini v letu 1991, ki je bila v soboto, 5. oktobra 2019, ob 11. uri pred spomenikom v Golicah.

Zbrane je ob tej priložnosti pozdravil predsednik Obomočno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda mag. Zvonko Cvek, tokratni slavnostni govornik je bil podžupan Aleksander Uršič. Slednji je na kratko orisal takratne dogodke ob tem pa poudaril: "Na žalost je marsikje, v decembru, več pozornosti namenjeno prižigu lučk, kot dnevu samostojnosti in enotnosti. 25. junija 1991 je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, Deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov. 26. junija 1991 je bila v Ljubljani na današnjem Trgu republike slovesna razglasitev samostojnosti. Pred parlamentom je zaplapolala nova slovenska zastava. Osrednji govornik na proslavi je bil predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan, ki je v govoru uporabil pozneje velikokrat citirano misel: "Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan."  Nov dan je takrat prinesel vojno stanje, začetek vojne za Slovenijo. Slovenija je odbila napad JLA, s tem pa dosegla svojo neodvisnost. Na kratko sem povzel, ključne dogodke ob rojstvu naše države. Zakaj? Da, NE POZABIMO! Da ne pozabimo, da osamosvojitev ni bila odločitev izbranih posameznikov, ampak je bila to odločitev naroda. Naroda, ki na pragu četrtega desetletja samostojnosti, kaže vse manj zanimanja za demokratično odločanje. Na zadnjih državnozborskih volitvah, junija lani, je bila volilna udeležba 52,64-odstotna. Vprašamo se lahko, kaj narobe, da ljudje na volilno nedeljo ostajajo doma. Gre danes še za Slovenijo? Ali smo v vseh teh letih dovolili, da je Slovenija postala ujetnica različnih lobijev, ki v ospredje postavljajo interese izbranih posameznikov. Ne bom podrobno našteval, kar nam dnevno poročajo mediji, od dragih študij, do ponavljajočih pritožb in izgubljenih milijonov. Verjamem, da so še dovoljene sanje, saj Slovenke in Slovenci, vedno znova pokažemo, da še znamo stopiti skupaj. Naj gre za podporo športnikom ali dobrodelne akcije, vedno znova govorimo v presežkih. Ko stopimo skupaj, ko gre za skupne cilje, smo najmočnejši. Takrat očitno nimamo časa, da bi se ukvarjali drug, z drugim. Spoštovane, spoštovani, hvala vsem, ki skrbite, da tukaj vsako leto, stopimo skupaj."

Ob Mestni godbi Kamnik so v kulturnem programu sodelovali učenci in učenke osnovne šole Šmartno ter Ljudski pevci iz Tuhinjske doline. Pred proslavo pa se je odvijal pohod po Tuhinjski dolini, pričetek pohoda je bil ob 8. uri pri spominskem obeležju v Golicah.

Idejni osnutek igrala Vodni park s črpalko

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik se trudijo, da bi zagotavljali otrokom čim boljše pogoje za učenje in igro. V ta namen spodbujajo strokovne delavce k vnašanju nestrukturiranega materiala v otrokov vsakdan, saj le ta ponuja otrokom obilo možnosti za ustvarjalnost in kreativnost. Pa kljub temu vedo, da samo nestrukturiran material ni dovolj. Zato so se v poletnem času lotili drznejšega projekta, h kateremu so pristopili timsko.

S skupnimi močmi, idejami, ki so se delavcem porodile ob mislih, da na igrišču v enoti Rožle ponudijo otrokom nekaj več, so naredili idejni osnutek igrala Vodni park s črpalko, ki bi otrokom ponujal možnost razvijanja naravoslovnih kompetenc, socialnih veščin in gibalnih zmožnosti. Idejni osnutek je kasneje postal načrt, ki so se ga zaposleni v vzdrževalni službi lotili natančno in odgovorno. Da bi bilo vse prav tudi z vidika varnosti otrok, so se v vrtcu obrnili na strokovnjaka, ki je igralo pregledal in izdal Oceno varnosti. Naši najmlajši so s svojim odzivom in navdušenjem pokazali, da so se v vrtcu odločili prav in znova dokazali, da skupaj zmorejo več.

Oddelek za razvoj in investicije

Izobraževanje za organizacijo in promocijo prireditev

Turizem Ljubljana organizira brezplačno izobraževanje z naslovom:  »Prireditve – naš skupen promocijski potencial«. Na delavnici bo sodelovala Meta Pavlin Avdić, komunikacijska strateginja, novinarka in PR-ovka, ki ima več kot 20 let delovnih izkušenj pri komunikacijskih agencijah in organizacijah dogodkov. Veliko pozornosti bo namenjene praktičnim primerom in izkušnjam iz prakse.

Izobraževanje bo potekalo v dveh sklopih. Časovni zamik med delavnicama bo zaradi večje učinkovitosti kratek in je nujno, da se udeleženec udeleži obeh delavnic.

Delavnici bosta potekali med 9. in 13. uro, vmes bo odmor z lokalnimi prigrizki:

  1. delavnica 1: četrtek, 17. oktober 2019, v konferenčni sobi gradu Bogenšperk (Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji),
  2. delavnica 2: petek, 25. oktober 2019, v recepciji Krpan Pub-a v športnem parku Domžale (Kopališka cesta 5, 1230 Domžale).

Delavnice so brezplačne, prijavite pa se prosim do ponedeljka, 14. oktobra, na elektronski naslov: alenka.sorsak@visitljubljana.si ali na telefon: 031 528 747.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019. Namen in cilj javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki imajo pozitiven učinek na konkurenčnost in spodbujanje zaposlitvenih možnosti. Skupni razpisani znesek je 2.000.000 evrov. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz Ebonitete.si, najmanj 5. Pogoji dodelitve posojil po posameznih podprogramih in drugi pogoji javnega razpisa so razvidni iz Uradnega lista št. 58 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019058.pdf).

Potencialno zainteresirane podjetnike vljudno pozivamo, da preučijo možnost kandidature za posojilo.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo geodetskih in agromelioracijskih del na komasacijskem in agromelioracijskem območju Drnovo bodo izvajalci v naslednjem tednu začeli s prenosom projekta nove razdelitve zemljišč v naravo. Pričakuje se, da bodo vsi lastniki pisno povabljeni na seznanitev z mejniki njihovih novih parcel, dodeljenih iz komasacijskega sklada še v tem mesecu. Lastniki bodo prišli na novo obdelavo stanja v naravi po seznanitvi na terenu.

Občina Kamnik je bila v skladu s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) obveščena, da mora občina javnost na krajevno običajen način seznaniti o kraju, času javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja, in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti.

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, ki so ga izvorno razvile države z razvitimi eko-nomskimi sistemi in trgom nepremičnin, pred-vsem za namene davka na nepremičnine. Sistem so razvile na podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar so ga nadgradile tako, da omogoča ocenjevanje tržne vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki simulirajo obnašanje trga nepremičnin in omogočajo statistično zanesljivo oceno tržne vrednosti. Modeli se oblikujejo s statističnimi metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin. Ker se sistem naslanja na računalniško podprte postopke in seveda za svoje delovanje potrebuje ustrezne računalniške rešitve, se ga pogosto naslavlja kot CAMA (Computer Assisted Mass Appraisal) sistem.

Vodilne države na področju CAMA sistemov so Združene države Amerike, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Vse bolj pa se sistem uveljavlja tudi v Evropi, kjer ga že nekaj desetletij, sicer z nekaterimi specifičnimi rešitvami, uporabljajo Švedi in Danci, zelo napredne rešitve so uveljavili tudi Nizozemci. Sistem se širi predvsem v sodobne razvijajoče se ekonomije držav kot so Litva, Latvija, kot možne rešitve pa ga, predvsem v povezavi s ciljem posodobitve obdavčitve nepremičnin, proučujejo tudi srednjeevropske države kot na primer Nemčija, Avstrija, Češka, pa tudi balkanske države, na pri-mer Kosovo, Makedonija, Srbija in Albanija. Z razvojem ekonomije in posebej trga nepre- mičnin, predvsem pa z razvojem novih sta-tističnih in geoinformacijskih metod, se sistem množičnega vrednotenja razvija, njegovi rezultati pa postajajo vse bolj zanesljivi. Zato se v praksi sistem, ki je bil večinoma uveljavljen za namene obdavčitve, vse bolj uveljavlja kot samostojen, ekspertski in večnamenski. V večini držav je zaslediti široko uporabo podatkov sistema za različne javne pa tudi zasebne namene. Slovenija je sistem razvijala v letih 1999 do 2005 v okviru kompleksnega projekta »Posodobitev evidentiranja nepremičnin«, podprtega s strani Svetovne Banke za obnovo in razvoj in Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in ga kot ena prvih srednjeevropskih držav uveljavila v letu 2006. Sistemi, ki se danes razvijajo v Evropi, pogosto kot referenco uporabljajo prav slovenski model in sledijo našim izkušnjam. V letu 2015 je bila izvedena tudi mednarodna revizija slovenskega sistema s strani MDS, ki je potrdila, da je sistem dober, v nekaterih segmentih pa celo inovativen. Spletni naslov, na katerem bo od 1. do 30. oktobra javnosti dostopen predlog modelov je https://www.mvn.e-prostor.gov.si. Dodatne informacije so dostopne na internetnih naslovih:
https://www.mvn.eprostor.gov.si/fileadmin/user_upload/MVN/Dokumenti/PojasnilaZ/1_Kaj_je_MVN.pdf, https://www.mvn.e-prostor.gov.si/pojasnila-o-mvn/.

Policijska postaja Kamnik

NA ŠUTNI PADLA KOLESARKA    

Na Šutni je prišlo do prometne nesreče oziroma padca kolesarke. Ugotovljeno je bilo, da je  do padca prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba kolesarke, kjer je s kolesom zapeljala v robnik in padla po vozišču. Kolesarki bo izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA NA LJUBLJANSKI CESTI   

Na Ljubljanski cesti pri Lidlu se je zgodila prometna nesreča z lahkimi telesnimi poškodbami. Kolesar je vozil kolo pod vplivom alkohola in zaradi vožnje preblizu desnega roba s pedalom zadel v robnik pločnika, pri rem pa je padel na kolesarsko stezo. Kolesarju bo izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PRIJAVA PROMETNEGA PREKRŠKA

Na Ljubljanski cesti, pri gostilni Mlakar, voznica pešcu ni omogočila varno prečkanje vozišča, ki je bil na sredini prehoda za pešce. Voznica ga je, namesto da bi ustavila, obvozila po nasprotnem voznem pasu. Sledi zbiranje obvestil v zvezi izsleditve kršiteljice in ustrezen ukrep po Zakonu v cestnem prometu.  

TRČILA V ZAPORNICO

Na železniškem prehodu v Podgorju se je zgodila prometna nesreča, kjer je voznica spregledala utripajoče rdeče luči, ki označujejo prihod vlaka in zapeljala naprej v trenutku, ko se je spustila zapornica. Slednja je udarila po vozilu in se odlomila. Povzročiteljici je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu. 

VINJEN VOZNIK 

V Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.80 mg alkohola v litru izdihanega zraka, sledi pa obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

POSKUS VLOMA V HIŠO

Neznani storilec je v Zagorici na vzvod, skozi pritlično okno, vlomil v stanovanjsko hišo, vendar iz notranjosti ni ničesar odtujil. Policisti so opravili ogled kraja dejanja, po zbranih obvestilih pa sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

VLOM V VOZILO

Na parkirišču pri trgovini Hofer je neznani storilec na neugotovljen način vlomil v vozilo, iz katerega je odtujil moško torbo, v kateri je bilo 2.500 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG MOTORJA    

Na Perovem je mladoletnik vozil motorno kolo brez veljavnega vozniškega dovoljenja in na podlagi te kršitve mu je bilo le-to zasežno. O kršitvi je bil obveščen njegov skrbnik, ki ga je prevzel. Zoper kršitelja sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

TATVINA DENARNICE NA ODBOJKARSKI TEKMI V PARIZU

Neznani storilec je na odbojkarski tekmi v Parizu izkoristil nepazljivost oškodovanke tako, da ji je iz torbice odtujil denarnico z denarjem in dokumenti. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.  

ROPARSKA TATVINA V KOMENDI

V Komendi so neznanci pristopili do dveh občanov, ki sta se peš vračala domov iz prireditve v Komendi ter z njima fizično obračunali in zahtevali denar ter mobilne telefone. Ena oseba je zbežala, drugi osebi pa so odtujili denarnico z dokumenti in denarjem ter mobilni telefon. Sledi pregled video posnetkov iz bencinskega servisa, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG NEZNANE SNOVI V KOMENDI

Policist je imel v Komendi v postopku občanko, ki sta ji bila pri postopku zasežena dva alu zavitka folije z neznano snovjo bele barve, za katero obstaja utemeljen sum, da gre prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršiteljico uveden postopek o prekršku.

TATVINA DENARNICE   

Občanka je nakupovala v trgovini New Yorker, ko ji je neznanec iz torbice odtujil denarnico z dokumenti in denarjem. Sledi zbiranje obvestil, pregled video posnetkov in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

INTERVENCIJA V KOMENDI

Policisti so v Komendi na sejmu obravnavali intervencijo, kjer se je občan do svoje partnerice vedel na drzen, nasilen, nesramen in žaljiv način. Kršitelju bo izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.


<< Nazaj | Novice