Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.07.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Na objektu Titanova brv čez Kamniško Bistrico je izvajalec do petka, 4. junija 2014, izvedel naslednja dela:

Rušenje brvi

Nova Titanova brv

Zunanja ureditev

Izvajalec SGP Graditelj d. d, je dela končal mesec dni pred pogodbenim rokom. V torek, 8. julija 2014, bo na objektu potekal tehnični pregled za izdajo uporabnega dovoljenja.

Na kamniških Žalah poteka gradnja teras za žarne pokope na zahodnem polju proti Kalvariji. Poleg dodatnih teras bo na novo urejen tudi del obstoječe peščene poti proti Kalvariji. Urejen bo dostop iz zgornjega parkirišča za invalide po klančini, najstrmejši del poti bo urejen s peščenimi stopnicami. Dela bodo v primeru ugodnih vremenskih razmer zaključena do konca meseca julija.

V Mekinjah je na novo urejen ekološki otok, in sicer za obzidjem ob avtobusni postaji. Na podlagi iz pranih plošč so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnega papirja, stekla in embalaže. V krajevni skupnosti Mekinje sta še dva ekološka otoka, in sicer ob JV strani parkirišča Zarje Kovis ob Molkovi poti in severno od Zarje Elektronika ob Kamniški Bistrici. Ekološki otoki so namenjeni gospodinjstvom. Prebivalce Mekinj in ostale občane prosimo, da skrbijo za red in čistočo novega ekološkega otoka in da nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki ne nastanejo v gospodinjstvu ali odpadki, ki na ekološki otok ne sodijo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z Zakonom o javnih financah je bilo izdano navodilo za pripravo poročila o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2014, saj mora župan  poročati občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Na podlagi predloženih ponudb za zadolžitev Občine Kamnik v letu 2014 so bila z najugodnejšimi bankami izvedena pogajanja ter usklajevanja osnutkov kreditnih pogodb.

Zaradi številnih prireditev ob koncu preteklega tedna, je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je s podjetjem Mlinotest d.d., sklenila najemno pogodbo o oddaji poslovnega prostora trgovine v Motniku v najem. Poslovni prostor na naslovu Motnik 56, se oddaja za opravljanje trgovske dejavnosti – malo – živilske prodajalne. Otvoritev trgovine bo jutri, 8. 7. 2014. Vsi občani vljudno vabljeni. Predvidoma v mesecu septembru 2014 se bo v predmetnem prostoru pričela opravljati tudi dejavnost poštnih storitev (pogodbena pošta).

Oddelek za družbene dejavnosti

Nina Koželj je mlada kamniška umetnica iz področja vizualne umetnosti, ki je kandidirala na razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih projektov/programov v Občini Kamnik s projektom »Obsession«. V preteklih letih se je s samostojnimi razstavami predstavila med drugim tudi v Galeriji Ivana Groharja, Zavodu za kiparstvo, … ter številnimi skupinskimi razstavami doma ter v tujini. S projektom Obsession – prostorska postavitev na prostem, cikel »Štirje letni časi«/poletje 2014, ki ga je razstavljala v sklopu Poletne muzejske noči , s podporo Občine Kamnik, nadaljuje svojo razstavo na povabilo Društva likovnih umetnikov tudi v Ljubljani , Galeriji – Veselov vrt. Razstava bo na ogled do 21. julija 2014. Sodelovala je tudi na letošnjem ex-temporu in prejela priznanje za kakovostno likovno delo. Živi in dela v Stahovici nad Kamnikom.

Občina Kamnik vsako leto namenja sredstva za sofinanciranje sakralnih objektov. V letošnjem letu izvajajo obnovitvena in vzdrževalna dela s smernicami oziroma pogoji strokovnih služb ZVKD OE Kranj tri župnije, in sicer: Župnija Mekinje, obnova fasade na južni strani cerkvene ladje do zvonika, Župnija Šmartno, sanacije sten in restavriranje svečnikov v cerkvi Sv. Martina v Šmartnem v Tuhinju ter Župnija Zgornji Tuhinj, obnova orgelske omare v Župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Tuhinju. Po zaključku del morajo pridobiti potrdilo s strani ZVKD OE Kranj, da so bila dela izvedena v skladu s kulturno varstvenimi pogoji, ki so jih prejeli pred samim pričetkom del.

Dela na štadionu Prijateljstva se počasi zaključujejo. Atletska steza počasi dobiva svojo končno podobo, prav tako tudi večnamenska stavba.

V noči na 6. junija 2014 je v Osnovni šoli Marije Vera v stranišču dečki počila cev za vodo in zalila tri učilnice na razredni stopnji in hodnik. Ob 5.30 so začeli s črpanjem vode. Do 24. junija se je tlak v eni učilnic dvignil na več mestih, zato so odstranili tlak in z vrtanjem v estrih ugotovili, da stoji voda med stiroporno izolacijo in estrihom. Na podlagi tega so začeli z izsuševanjem učilnice in hodnika.

V četrtek, 26. junija, se je začela sanacija treh sanitarij na predmetni stopnji OŠ Marije Vere. Najprej so začeli z demontažo opreme in odstranjevanjem keramike.

Na Osnovni šoli 27. julij Kamnik poteka sanacija dveh kletnih prostorov z namenom odprave vlage oziroma strupene plesni v polnem razmahu. Trenutno se polaga talna hidroizolacija. V teku pa je tudi zamenjava sprednjih in zadnjih vhodnih vrat ter balkonskih vrat v prvem nadstropju.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli dva usklajevalna sestanka z nosilci urejanja prostora v zvezi z Občinskim prostorskim načrtom. Prav tako smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem OPN-ja družbo Locus d.o.o. iz Domžal.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Opravili smo večje število terenskih meritev -  mejnih obravnav v postopku ureditve mej in parcelacije parcel, katere je naročila Občina Kamnik.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino električnega orodja v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v okolici Kamnika iz odklenjene delavnice odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 450 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno prometni kontroli postopek z 20-letnikom iz okolice Kranja. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 20-letnik vozil neregistrirano motorno kolo, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeno registrsko tablico, ki ni pripadala vozilu, ki ga je vozil. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zaseženo motorno kolo. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v Kamniku vlomil v parkiran osebni avtomobil, kjer je pregledal notranjost vozila, nato pa odtujil prednje žaromete, pokrov motorja in prednjo masko. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 800 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno prometni kontroli postopka z 32-letnikom iz okolice Kamnika in 26-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo pri obeh ugotovljeno, da sta vozila motorno vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ker gre za hujši prekršek zoper varnost cestnega prometa, je bil obema na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper oba bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so v Kamniku na podlagi zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost 35-letniku iz okolice Kamnika, osumljenemu storitve več kaznivih dejanj vlomov v stanovanja in poslovne prostore na območju občin Kamnik, Mengeš in Domžale. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 35-letnik od sredine junija 2014 izvršil večje število vlomov v  stanovanja in poslovne objekte, od koder je odtujil denar, cigarete, prehrambne izdelke in več drugih stvari. Skupno je 35-letnik oškodovance oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti bodo navedenega s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 47 letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v pravilno vozečega 54-letnega voznika osebnega vozila. V prometni nesreči je nastalo za približno 1.600 evrov materialne škode. Zaradi suma, da je 47-letni povzročitelj prometne nesreče vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.90 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice