Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.04.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Pričela so se sanacijska dela plazu pod javno cesto JP 660372 Kamnik-Žale. Občina Kamnik je sredstva za sanacijo zagotovila v okviru Odloka o uporabi proračunske rezerve za leto 2014. V začetku novembra 2013 je prišlo do plazu brežine pod javno cesto. Plaz je zajel brežino pod cesto, odlomni rob plazu pa poteka vzporedno tik ob robu asfaltne ceste, ki je edini dostop do vasi Žale. Plaz si je ogledal geomehanik in napravil zapisnik, takrat so bili izvedeni interventni zaščitni ukrepi za preprečevanje poslabševanja stanja. Občinska uprava je takoj naročila izvedbo raziskovalnih vrtin in izdelavo PZI načrta sanacije. Načrt sanacije predvideva izgradnjo podpornega zidu iz kamna v betonu dolžine približno 28 m in povprečne višine 3 m, izvedbo drenaže za odvajanje voda ter ostala zemeljska dela za vzpostavitev kamnitega cestnega nasipa. Dela bodo predvidoma zaključena do konca maja 2014.

Na objektu Titanova brv čez Kamniško Bistrico je izvajalec del začel z gradbenimi deli. V prejšnjem tednu je opravil naslednja dela:

V času del je vzpostavljena popolna zapora objekta. Vse občane in občanke naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Za aprilsko sejo Občinskega sveta Občine Kamnik je bil pripravljen predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013, letna poročila javnih zavodov ter družbe Velika planina d.o.o. za leto 2013 ter predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2014.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bilo v preteklem tednu  pregledanih 19 vlog, ki so prispelenajavni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva ter pripravljene dopolnitve vlog.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Ob ogledu lokacij z občinskimi vrtički, je bilo ugotovljeno, da nekateri vrtičkarji ne spoštujejo pogodbenih določil glede izvajanja dejavnosti vrtičkarstva. Največ kršitev je povezanih z najrazličnejšim ograjevanjem vrtičkov in s postavitvijo objektov, namenjenih shranjevanju orodja in ostale opreme za vrtičkarstvo ter prosti čas (mize, stoli, klopi, zaščitne ponjave, pergole…). Nekateri zakupniki tudi niso zakoličili vrtička in ga na vidnem mestu označili s pogodbeno dodeljeno zaporedno številko. Zakupnike ponovno opozarjamo tudi na to, da na vrtičkih iz varnostnih razlogov ni dopustno kuriti ostankov rastlin oziroma postavljati kakršnih koli vrtnih kurišč. Prav tako ni odveč poudariti, da gre dejavnost, ki se izvaja na prostem v neposredni bližini ostalih zakupnikov in, ki naj med drugim služi prenosu znanja, prakticiranju medgeneracijskega sodelovanja in krepitvi družbenih odnosov, ne pa motenju ostalih zakupnikov ter kršenju javnega reda in miru. Zakupnike zato pozivamo, naj navedene kršitve v najkrajšem možnem času odpravijo.

S strani zakupnikov smo bili opozorjeni tudi na to, da nekateri zakupniki puščajo svoje vrtičke neobdelane in zarasle s plevelom, zato jih pozivamo tudi, da nas pisno (naslovu Glavni trg 24, Kamnik) ali po elektronski poti (obcina@kamnik.si) obvestijo, da ne želijo biti več zakupniki občinskih vrtičkov. Obdelovalna sezona se je namreč pričela, čakalna lista občanov, zainteresiranih za zakup morebitnih odpovedanih vrtičkov, pa je vsak dan daljša.

Za vsa pojasnila v zvezi z novimi zakupi, odpovedjo vrtičkov ter pogodbenimi obveznostmi se lahko obrnete na kontaktno osebo: Katja Kunstelj, tel. št. (01) 8318 247, elektronski naslov: katja.kunstelj@kamnik.si.   

Oddelek za družbene dejavnosti

Na javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v občini Kamnik za leto 2014, ki se je zaključil konec prejšnjega tedna, so posredovale vlogo za sofinanciranje tri župnije, in sicer Župnija Šmartno v Tuhinju za sofinanciranje sanacije sten, tal,.. in restavriranje svečnikov, Župnija Zgornji Tuhinj za sofinanciranje obnove orgelske omare ter Župnija Mekinje za sofinanciranje obnove fasade na južni strani cerkvene ladje do zvonika. Posredovani so jim bili sklepi o višini sofinanciranja: Župniji Šmartno v višini 6.000 evrov, Župniji Zgornji Tuhinj v višini 4.000 evrov in Župniji Mekinje prav tako v višini 4.000 evrov. Po preteku pravnomočnosti sklepov, bodo sklenjene  pogodbe z županom občine Kamnik;  vsa dela pa  morajo biti zaključena v letošnjem letu in v skladu s pogoji in smernicami ZVKD OE Kranj.

V sredo, 2. 4. 2014, se je v Matični knjižnici Kamnik odvijalo potopisno predavanje z naslovom »Južnoafriška Republika«.

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov za leto 2014, so že podpisane pogodbe, prav tako so podpisane pogodbe z Mestno godbo Kamnik za sofinanciranje njenega delovanja, s Folklorna skupino Kamnik ter z Mladinskim centrom Kotlovnica Kamnik.

Od tega tedna dalje poteka po kamniških vrtcih delo komisij o sprejemu otrok za novo šolsko leto 2014/2015. V skladu s pravilniku o sprejemu otrok v vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtec prve izbire glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v vrtcu in glede na program, ki se izvaja v vrtcu. Tako vrtec oblikuje seznam sprejetih otrok. Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.

Oddelek za urejanje prostora

Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin.

Ustavno sodišče je odločilo, da pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celoletni višini.

Glede na prej omenjeno dejstvo na tem mestu obveščamo vse občane, ki so na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu opravičeni do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, naj vložijo vlogo.

16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik določa, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje za:

Policijska postaja Kamnik

Policisti so v Kamniku obravnavali tatvino kolesa. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 19-letnik iz Kamnika v dopoldanskem času izvršil tatvino kolesa in se z njim odpeljal neznano kam. V popoldanskem času je bil 19-letnik izsleden in prijet, pri čemer mu je bilo zaseženo odtujeno kolo in le to vrnjeno lastniku. Z dejanjem je 19-letnik povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti bodo zoper 19-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 18-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil omenjenemu zasežen steklen kozarec, v katerem je bila neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Policisti so navedeno zaseženo snov poslali na analizo in bodo po prejetem poročilu kršitelju izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil torbico, digitalni fotoaparat, dokumente in denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika pri cestno prometni kontroli postopek z 22-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 22-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ker gre za hujši prekršek, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 33-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.72 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v poslovne prostore v Kamniku in iz notranjosti odtujil več očal. Neznani storilec je z dejanjem povzročil za več sto evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je vidno pijani 67-letnik na naslovu bivanja kršil javni red in mir. Kljub večkratnim ukazom policistov je 67-letnik nadaljeval s kršitvijo in ni upošteval zakonitih ukazov policistov, zaradi česar mi je bila na podlagi Zakona o prekrških odvzeta prostost (do izstreznitve). Policisti so 67-letniku zaradi več kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice