Mali grad

T e D n i (K) Občine

07.01.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V soboto, 5. januarja, je Oddelek za gospodarske javne službe v Domu kulture v Kamniku pripravil kratek strokovni seminar o malih čistilnih napravah. Seminar je bil odlično obiskan in tudi zelo uspešno izpeljan. Obisk je bil nad pričakovanji in poslušalci so zapolnili celo malo dvorano v Domu kulture.

Namen tega seminarja je bila seznanitev občanov, da morajo do konca leta 2015 oziroma na redkeje poseljenih območjih do konca leta 2017, nujno vse greznice nadomestiti z malimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju MKČN). Izbira take naprave ni enostavna, saj je potrebno imeti vsaj osnovne informacije, da se občan pravilno odloči pri izbiri. Trg je nasičen z raznimi ponudniki, ki dostikrat uspešno zavedejo kupce. Ti pa v želji, da bi čim ceneje rešili svojo problematiko, na koncu trpijo zaradi problemov, ki se jim pojavijo kasneje - nepravilno delovanje čistilne naprave, problemi s servisiranjem, saj marsikatera hitro vznikla podjetja tudi propadejo in tako ni možnosti ustrezno popraviti svojo napravo.

Iz občine smo povabili eksperte iz tega področja, ki prihajajo iz javnega podjetja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik, da kratko in poenostavljeno občanom čim bolje predstavijo tipe MKČN in problematiko, ki jo je nujno potrebno poznati. Predavateljica dr. Meta Levstek je res enkratno opravila ta predavanja in odziv publike je bil zelo pozitiven.

Nato je predstavnica Občine Marjana Kadunc pripravila še kratko predstavitev predvidenih subvencij, s katerimi želi Občina Kamnik spodbuditi občane, da se čim prej lotijo obvezne vgraditve MKČN na območjih kjer ni predvidenega javnega kanalizacijskega omrežja. Opozorila je, da imamo za enkrat samo pripravljen osnutek, ki pa mora biti še potrjen s strani Občinskega sveta. Ko bo sprejet, bo objavljen v vseh občilih. Prav tako smo predstavniki Občine predstavili predviden potek izgradnje kanalizacije in opredelili območja, kjer izgradnja kanalizacijskega sistema ni predvidena. Tudi ti podatki bodo objavljeni hkrati z razpisom.

V preddverju dvoran pa se  je povabilu odzvalo nekaj ponudnikov, ki so predstavljali svojo ponudbo in so obiskovalcem razdeljevali informativna gradiva in cenike.

Tam so se predstavili:

Pri izbiri MKČN svetujemo občanom, da se po brezplačen strokovni nasvet obrnejo na JP CČN Domžale Kamnik - na dr. Meto Levstek (levstek@ccn-domzale.si) ali Barbaro Brajer Humar (barbara@ccn-domzale.si) oziroma pokličejo na telefonsko številko (01) 724 65 00.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pripravljeno je gradivo za Letni program športa za leto 2013, ki ga bo na januarski seji obravnaval Občinski svet. V proračunu je za področje športa v letošnjem letu namenjeno 910.000 evrov. V letnem programu so določeni športni programi, ki se sofinancirajo iz javnih financ, obseg in vrsta športnih dejavnosti, višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin ter posebni pogoji in zahteve za vrednotenje športnih programov. Pri tem je določeno, da na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti lahko kandidirajo ženske, moške ali mešane ekipe. Dodatne točke so predvidene za tradicionalne športne prireditve. Nova postavka, ki zagotavlja sredstva v višini 20.000 evrov, je namenjena za sofinanciranje najemov športnih površin ali objektov izvajalcem LPŠ, ki na območju občine nimajo zagotovljenih prostorskih kapacitet za izvajanje redne športne vadbe ali pa trenirajo v športnih objektih, ki niso v občinski lasti. Sredstva v tej višini so namenjena le športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Zaključen je bil javni razpis za nadaljevanje izvajanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših občanov v občini Kamnik v letu 2013«, in sicer je bila oddana ena prijava s strani Zavoda Oreli.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe za NUSZ. V lanskem letu smo izdelali 378 mnenj.

Na Oddelku nadaljujemo s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta. Skupaj z izdelovalcem pripravljamo stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve.

Oddelek za urejanja prostora je skupaj z izdelovalcem opravil terenski ogled na območju prostorskega akta z oznako ZN B-8 Zg. Perovo, kjer se išče rešitev za alternativni dostop do zemljišč s predvidenimi novogradnjami v času gradnje.

Opravljenih je bilo več terenskih ogledov za izdajo soglasij k odmiku za načrtovane posege na zemljiščih ki mejijo na zemljišča v lasti  Občine Kamnik.

Z pooblaščenko Agencije RS za okolje smo opravili terenski ogled na podlagi katerega bo opravljena cenitev za določitev višine nadomestila za stavbno pravico, ki jo Občina Kamnik potrebuje za gradnjo pešpoti ob Kamniški Bistrici. V skladu z veljavno zakonodajo je tudi samoupravna lokalna skupnost dolžna plačati Republiki Sloveniji nadomestilo za gradnjo na zemljiščih, ki so v lasti RS. 

Na podlagi prejetih vlog za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo v tem tednu izdali večje število odločb vlagateljem.

Policijska postaja Kamnik

Sodišče je zaradi neplačila globe zoper kršitelja razpisalo odredbo za prisilno privedbo na prestajanje uklonilnega zapora. Policisti so osebo izsledili in jo odpeljali v Zavod za prestajanje kazni zapora.

Obveščeni smo bili o tatvini denarnice iz trgovine v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec tekom dopoldneva iz pisarne prodajalne odtujil denarnico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila, zaradi izsiljevanja prednosti, trčil v vozilo udeleženca, ki je pravilno pripeljal. Zaradi kršitve ZPrCP je bil kršitelju izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila peljala po lokalni cesti in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila oblast nad vozilom ter zapeljala z vozišča kjer je obstala. Zaradi kršitve ZPrCP ji je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila natočil gorivo in odpeljal ne da bi gorivo plačal. S tem je podjetje oškodoval za 138 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o najdbi ročne bombe v kletnih prostorih stanovanjske hiše v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da gre za ročno bombo M52. Eksplozivno telo je prevzel bombni tehnik. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o poškodovanju osebnega avtomobila. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec dne, 31. 12. 2012, pristopil do parkiranega osebnega avtomobila in poškodoval tesnilno plastiko vetrobranskega stekla. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik osebnega avtomobila natočil gorivo in odpeljal ne da bi gorivo plačal. S tem je podjetje oškodoval za 74 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in prijavil vlom v hišo. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec tega dne v dopoldanskem času vlomil v stanovanjsko hišo v Kamniku. Ker se je pri tem sprožila alarmna naprava je od dejanja odstopil. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila poškodovanje osebnega avtomobila. Ugotovljeno je bilo, da je imenovana tega dne parkirala svoj osebni avtomobil v Kamniku in odšla po opravkih. Ko se je vrnila do vozila je opazila, da je le-to poškodovano po zadnji strani. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik, v času njene odsotnosti, trčil v njeno vozilo in s kraja odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo kršitelju, v primeru izsleditve, izdali plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice