Mali grad

T e D n i (K) Občine

06.01.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Čiščenje nanosa naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu je bilo uspešno zaključeno čiščenje naplavin in plavja pod brežino na območju vodnega zajetja Iverje. Delo je potekalo pod nadzorom hidrologa iz podjetja Geoko ter hidrologov Geološkega zavoda Slovenije, saj gre za ekološko občutljivo vodovarstveno območje.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, je izvajal posebne ukrepe za preprečitev onesnaženja vode. Strokovne službe pa so v času čiščenja poostreno nadzirale in preverjale kvaliteto pitne vode.

Oddelek za družbene dejavnosti

V Rudniku pri Radomljah je v soboto, 4. januarja 2020, potekala vsakoletna spominska slovesnost v spomin na dogodke, ki so se na tem območju odvijali 6. januarja 1945 in v katerih je življenje zaradi izdaje izgubilo preko 30 borcev NOB. Tokratni slavnostni govornik je bil Franci Gerbec, ki se je padlim poklonil skupaj s predsednikom Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik Dušanom Božičnikom in podžupanom Aleksandrom Uršičem.

Ob tej priložnosti sta zbrane nagovorila predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik Dušan Božičnik in slavnostni govornik Franci Gerbec.

Podžupan Aleksander Uršič pa je v imenu Občine Kamnik dejal: »Spoštovane tovarišice, spoštovani tovariši, spoštovane gospe in gospodje, častni gostje, v imenu Občine Kamnik lepo pozdravljeni na slovesnosti tukaj v Rudniku. Na tem kraju spomina smo se zbrali, da obeležimo spomin ob 75. letnici krvavega spopada med nemškimi okupatorji in borci narodnoosvobodilne vojske. Pogumni borci so dali svoja življenja za svobodo naroda. Za svobodo slovenskega naroda, ki tudi po 75 letih nima enotnega pogleda na obdobje med in po drugi svetovni vojni. Kdor se zaveda, da je v času vojne verjetno marsikaj drugače kot v miru, ne pogreva in ne spreminja zgodovinskih dejstev. Dejstvo je, da je slovensko ozemlje okupiral nemški okupator in danes govoriti o tem, kaj je bilo prav in kaj narobe služi samo ozkim političnim interesom. Danes, jutri in vsak dan je na nas, da se spominjamo vseh, ki so dali svoje življenje za našo svobodo. Da ta privilegij življenja v miru, prenesemo tudi našim naslednikom. Da strmimo k enotnosti. Državljanke in državljani znamo biti enotni, naj se gre za zbiranje sredstev, za pomoči potrebnim ali za podporo športnikom. Žal to ne velja za politiko, če smo desetletja poslušali o delitvah na leve in desne, imamo danes popolnoma razdeljeni – tako levico kot tudi desnico. Posameznikom je bolj pomembno dnevno nabiranje političnih točk, kot enotno zastopanje države in interesov naroda. Danes moramo biti ponosni in hvaležni, da smo narod s svojo preteklostjo, s svojo kulturo in s svojim jezikom, strmeti moramo k temu, da to prenesemo tudi na naše naslednike. Zato, spoštovane tovarišice in tovariši, iskrena hvala, da  čuvate spomin na narodnoosvobodilni boj.«

V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Marije Vere in Pevski zbor DKD Solidarnost Kamnik. Program je povezovala Dragica Požeg. 

Posebno noto so slovesnosti dodali zastavonoše skupaj s člani častne enote Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06.

Ureditveno območje VČ-05 Volčji Potok se nahaja severno od javnega parka Arboretum Volčji Potok in zahodno od golf igrišča Arboretum oziroma neposredno ob priključku javne poti na lokalno cesto Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok. Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, meri približno 2,7 hektara in je natančno določeno v grafičnem delu.

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. decembra 2019 do vključno 10. januarja 2020. Ogled osnutka OPPN je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo potekala v sredo, 8. januarja 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na svoji spletni strani.

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Policijska postaja Kamnik

POSKUS VLOMA V VOZILO

Policisti so v Kamniku obravnavali poskus vloma v osebni avtomobil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

TATVINA DENARNICE

Neznani storilec je v  trgovskem centru Qlandija izkoristil nepazljivost oškodovanke in izvršil tatvino denarnice, iz katere je odtujil večjo vsoto denarja, denarnico pa odvrgel. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZLORABA OSEBNIH PODATKOV

Oškodovanec se je zglasil na policijsko postajo in prijavil kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov. Policistka je ugotovila, da je neznani storilec pri podjetju Telemach preko spleta v imenu oškodovanca naročil mobilni telefon znamke I Phone 11 in pri tem zlorabil osebne podatke z namenom, da bi si pridobil premoženjsko korist. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

GLASNA GLASBA

Policisti so v Kamniku zaradi glasne glasbe obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Kršitelju bo bil izdan plačilni nalog.

NENADNA SMRT

Policisti so v občini Kamnik obravnavali nenadno smrt mlajšega moškega smrt. Dogodek se še vedno preiskuje, za enkrat je tuja krivda izključena. Sledi poročilo na ODT.

INTERVENCIJA V VOLČJEM POTOKU

Policisti so v Volčjem Potoku obravnavali intervencijo, kjer sta se sprla partnerja. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

TATVINA MESA

Neznani storilec je v  Rudniku  pri  Radomljah izvršila tatvino mesnih izdelkov iz sušilnice. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA ZVOČNIKOV

Neznani  storilec je v Kamniku izvršila tatvino zvočnikov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POSKUS VLOMA V UPRAVO JATA EMONA

Policisti so obravnavali poskus vloma upravo podjetja Jata Emona. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

TATVINA TABLIC

Neznani storilec je v Kamniku izvršila tatvino registrskih tablic. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POŠKODOVANJE OSEBNEGA AVTMOBILA

Neznani storilec je v Mostah pri Komendi poškodoval osebni avtomobil. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice