Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.11.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija struge in mostu Oševek

V naselju Oševek potekajo sanacijska dela na vodotoku, ki je vsako leto ob močnejših padavinah predstavljal nevarnost za občane in občanke, ki živijo v neposredni bližini. Poleg sanacije vodotoka bo v I. fazi izgrajen nov most, ki bo omogočal večjo pretočnost ob intenzivnih padavinah. Po navedbi izvajalca del Hidrotehnik d.d. se bodo dela nadaljevala, kljub visokemu vodostaju.

Izgradnja kanalizacije Godič

Na območju Godiča poteka zaključna dela gradnje kanalizacije v letošnjem letu. Po navedbah izvajalca Komunalnega podjetja Kamnik d.d. je teren po katerem poteka kanalizacija izredno dober, zato bodo dela končali v naslednjih dneh

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Vsem vlagateljem, ki so se prijavili na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik, so bili posredovani sklepi o dodelitvi sredstev ter pozivi za podpis pogodb o sofinanciranju. Na letošnji javni razpis je prispelo 94 vlog, od tega 86 vlog za sofinanciranje naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo. Razpoložljiva sredstva v skupni višini 84.960 evrov so bila v celoti razdeljena, upravičenci pa bodo sredstva dobili po podpisu pogodb in predložitvi zahtevkov za izplačilo.

Na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je bil posredovan zahtevek za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v občini Kamnik za  leto 2012, saj se v skladu s pogodbo vzdrževanje financira iz namenske pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter državnih sredstev.

V skladu z navodilom o zaključevanju proračuna za leto 2012 so bila v preteklem tednu oddana še nekatera manjša naročila za izvedbo načrtovanih investicij.

Po potrditvi Predloga odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v prvi obravnavi na 18. seji Občinskega sveta, je bil narejen povzetek pripomb in predlogov posredovanih na prvi obravnavi proračuna, za katere je potrebno pripraviti pisna stališča do druge obravnave proračuna.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini artiklov iz trgovine v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je stranka v trgovini vzela nekaj artiklov in jih odnesla mimo blagajne, ne da bi jih plačala. Na izhodu jo je zadržal varnostnik in o tem obvestil policijo. Policisti bodo o tatvini obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili poslani na intervencijo v okolico Kamnika, kjer je moški razbijal po vratih stanovanjske hiše. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve določila Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Policisti so imeli v postopku občana pri čemer je bilo ugotovljeno, da je sodišče v Ljubljani zaradi neplačila globe zanj razpisan ukrep »uklonilnega zapora«. Po postopku je bil odpeljan v Zavod za prestajanje kazni zapora.

Policist je pri kontroli terena v okolici Kamnika opravil postopek z mlajšim moškim. V postopku je imenovanemu zasegel snov za katero se sumi, da je prepovedana droga. Po opravljeni analizi bo v primeru pozitivnega rezultata izdana odločba o prekršku.

Na policijsko postajo je prišel občan in prijavil tatvino registrske tablice z osebnega avtomobila. Ugotovljeno je bilo, da je imel oškodovanec vozilo ponoči parkirano pred gostinskim lokalom v Ljubljani. Ko je prišel domov je zjutraj opazil, da na zadnjem delu vozila ni tablice. Policisti so pričeli z zbiranjem obvestil, nato pa je na policijsko postajo poklical oškodovanec in povedal, da je registrsko tablico našel pred lokalom.

Obveščeni smo bili o plazu v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da se je zaradi močnega deževja utrgal zemeljski plaz zaradi česar je bila cesta polovično zaprta. Obveščene so bile pristojne službe, ki so zemljo odstranile. Ljudje in premoženje ni bilo ogroženo.

Obveščeni smo bili o vlomu v vzgojno varstveno ustanovo v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času s hodnika odtujil LCD televizor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v času treh dni izpred stanovanjske hiše v Kamniku odtujil kolo znamke Leader Fox črne barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec tekom popoldneva iz stanovanjske hiše odtujil denar. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice