Mali grad

T e D n i (K) Občine

05.08.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija Titanove brvi

Občina Kamnik je pristopila k sanaciji pohodnih desk na Titanovi brvi, ki so bile zaradi vandalizma in hude zime poškodovane. Dela bodo zaključena v naslednjih dneh.

Vodotok v kraju Črna

V naselju Črna je bila izvedena sanacija poškodovane struge vodotoka. Sanacijo je izvedla Agencija RS za okolje s koncesionarjem za vodotoke. Dela so bila v celoti zaključena.

Vodovod Šutna

Na ulici Josipa Močnika in Šutna so se začela gradbena dela zamenjave starega vodovoda na tem delu mesta. Z zamenjavo vodovodnih cevi na tem območju Šutne se bo kvaliteta distribucije vode izboljšala. Dela predstavljajo nadaljevanje projekta iz leta 2012, ko je bil v celoti zamenjan vodovod na ulici Šutna na tem območju.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Kot je bilo že povedano opažamo, da vrtičkarstvo postaja za ljudi vse bolj zanimivo, saj ima čedalje več občanov željo pridelati svojo zelenjavo in sadje. Zato se je v zadnjem času na Oddelku povečal obisk občanov, ki se zanimajo za najem vrtičkov. Tako smo z zainteresiranimi strankami opravili ogled prostih vrtičkov in nekaj izmed zadnjih površin oddali v zakup.

Pri pregledu prostih vrtičkov smo opazili, da zakupniki vrtičkov prosto odlagajo odpadke in kurijo odpadno embalažo, kar pa je izrecno prepovedano, ker s tem posledično onesnažujejo vrtičke in pridelke na njih. Zato pozivamo vse zakupnike, naj v celoti spoštujejo določila sklenjenih zakupnih pogodb, ki natančno opredeljujejo tudi pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Več občanov se je v zadnjem času tudi obrnilo na občinsko upravo z vprašanjem, kdaj bo objavljen razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Točen datum razpisa še ni znan, bo pa razpis objavljen na občinski spletni strani skupaj z vlogo in vsemi potrebnimi navodili za prijavo. Prav tako bo obvestilo o razpisu objavljeno v časopisu Kamniški občan. Zaradi navedenega prosimo, da občani, zainteresirani za najem neprofitnega stanovanja, redno spremljajo spletno stran Občine Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti           

V mesecu juliju 2013 je bila končana investicija zamenjave stavbnega pohištva v OŠ 27. julij Kamnik. Demontirana so bila energetsko neustrezna okna, ki niso več tesnila in zaradi tega so bili pogoji izvajanja dejavnosti zavoda omejeni, stroški ogrevanja pa temu posledično relativno visoki.

Dela so se nanašala na demontažo obstoječih oken in okenskih polic, ter vgradnjo novih oken s kombiniranem odpiranjem in okenskih polic. Celotno stavbno pohištvo (okna, okenske police, senčila) ima ustrezne certifikate, je energijsko ustrezno in okolju prijazno. Zamenjanih in vgrajenih je bilo več kot 50 oken. Vrednost celotne investicije je znašala približno 46.000 evrov. Ob tem velja tudi poudariti veliko mero dobre volje in strpnosti tako gojencev kot vodstva OŠ 27. julij Kamnik, ki so s svojimi ravnanji omogočili izvajalcu nemoteno izvedbo načrtovanih del. Slednja so se izvajala takoj po končanem vzgojno izobraževalnem procesu, ter ob sobotah in nedeljah, da so sledila roku, določenemu s pogodbo.  

V Maleševi galeriji so bila v prostorih, ki jih za svojo dejavnost uporablja Kulturno umetniško društvo Tone Kranjc, zamenjana dotrajana in neprimerna svetila.

Izbran je bil izvajalec za pregled plinskih kotlovnic s področja družbenih dejavnosti (OŠ Marije Vere, Vrtec Antona Medveda, OŠ 27. julij Kamnik, OŠ Šmartno in Dom kulture Kamnik).

Pretekli teden je neurje povzročilo tudi veliko problemov na bazenskem kompleksu Pod skalco, saj je veter v bazen in na ploščad nanesel veliko peska, vej in listja. Zavod za turizem in šport, je kot upravljavec sklical klube, ki koristijo bazen  (triatlon, plavalci in vaterpolisti), da so v večernih in zgodnjih jutranjih urah prostovoljno pomagali pri čiščenju, tako da je ta že naslednji dan normalno obratoval.

Občina je pridobila Konservatorski načrt in kulturno varstvene pogoje za posege v kulturne spomenike, enote kulturne dediščine za celotno območje gradu Zaprice. Dokumentacija se bo potrebovala za prijavo na razpis (objavljen naj bi bil v jesenskem času) za pridobitev nepovratnih sredstev iz norveškega finančnega mehanizma.

Občina Kamnik v sodelovanju z ZVKD OE Kranj vsako leto ureja oziroma sanira spomenike, grobišča, ki imajo zgodovinski in kulturni pečat. Glede na prioritetni vrstni red sanacije spomenikov v proračunskem letu 2013, se na prvo mesto postavlja »Spomenik NOB« Rudnik pri Radomljah. Opravljen je bil pregled s strani strokovnih služb ZVKD, pridobljeni kulturno varstveni pogoji, popisi in izvedeno pridobivanje ponudb v skladu z ZJN. V vmesnem času smo na Občini Kamnik izvedli postopke in podpisali pogodbo o brezplačnem odstopu zemljišča, na katerem stoji spomenik s prejšnjim lastnikom omenjenega zemljišča. Celotna investicija sanacije spomenika NOB Rudnik znaša 9.968 evrov brez DDV in bo financirana s strani Občine Kamnik v višini 60 odstotkov ter Občine Domžale v višini 40 odstotkov investicije. Dela z izbranim kamnosekom, ki zajemajo izdelavo 11 kosov novih kubusov iz granita ter izdelavo 11 pokrovnih plošč z vklesanimi napisi, sestavljanje in montaža kubusov po načrtu restavriranje vodnjaka in talnega korita za rože,… so se že pričela in bodo zaključena predvidoma do konca meseca avgusta.

Kulturno društvo Priden možic letos pripravlja tradicionalni 10. poletni festival »Kamfest«. Letos se jim je kot soproducent pridružil tudi Medobčinski muzej Kamnik s svojim idiličnim okolišem gradu Zaprice. Prizorišče pod zvezdami bo ponudilo kino spored z žametnim izborom domačih in tujih filmov, ki ga pripravlja Mestni kino Domžale. Prav tako bo salon gradu Zaprice gostil koncertne in gledališke predstave, sam muzej pa bo pripravil številna vodenja po razstavah in otroški program. Poletni festival se bo odvijal v času od  petka, 9. 8. do nedelje, 18. 8. 2013, z več kot 70 dogodki na različnih prizoriščih mesta Kamnika, ki ga Občina Kamnik finančno podpira v višini 50.000 evrov.

V Domu kulture v Kamniku potekajo dela prenove parterja in prezračevanja po terminskem planu.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu se je zaključila javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) in Okoljskega poročila. Na Oddelek za urejanje prostora je bilo do 2. 8. 2013 vloženih 260 pripomb. Veliko število pripomb se nanaša na obstoječe zazidljive površine, kjer so lastniki zemljišč podali pripombo za izvzem iz stavbnih zemljišč v kmetijsko rabo zaradi napovedanega davka na nepremičnine.

Vse prejete pripombe bo občinska uprava pregledala ter jih posredovala pripravljavcu, ki bo skupaj z občinsko upravo pripravil stališča do pripomb, katere bo v skladu z veljavno zakonodajo sprejel župan. Stališča do pripomb bodo objavljena na internetni strani. Vsi pobudniki pa bodo o sprejetih stališčih obveščeni tudi po pošti.

Po objavi stališč do pripomb se bo pripravil predlog OPN, ki ga bo Občina morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj.

Na podlagi prejetih vlog smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo ter izdelali potrdila o namenski rabi zemljišča. Prav tako smo prejeli več vlog za oprostitev nadomestila stavbnega zemljišča. Davčni urad Republike Slovenije je pričel z izdajo odločb za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

V preteklem tednu je bilo na Oddelku povečano število strank, ki so želeli dati pritožbo na izdano odločbo za NUSZ. Pritožbo na odločbo je treba poslati oziroma podati na Davčni urad  Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in ne na Občino Kamnik. Za lažje pisane pritožbe je možno podati pritožbo na tem obrazcu.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa s pomožnim motorjem v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času v okolici Kamnika izpred poslovnega prostora odtujil parkirano kolo s pomožnim motorjem znamke Piaggio Ciao in se s kraja dejanja odpeljal neznano kam. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 46-letni voznik osebnega vozila vozil po regionalni cesti v smeri proti Duplici. V bližini Perovega je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeči osebni avtomobil, katerega je pravilno vozila 24-letnica. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. 24-letna voznica je v prometni nesreči utrpela telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. Policisti so povzročitelju zaradi kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 22-letnico in 31-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper oba bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denar in predmete iz rumene kovine. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artikla v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 30-letnik iz Kamnika v eni izmed trgovin v Kamniku izvršil tatvino alkoholne pijače. Pri dejanju ga je videl varnostnik, ki ga je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 30-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo

Policisti so imeli v Kamniku v popoldanskem času postopek s 40-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.56 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bila prepovedana nadaljnja vožnja in mu je bil zaradi kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

40-letnik izrečene prepovedi nadaljnje vožnje ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, pri čemer je bil ponovno ustavljen v Kamniku približno eno uro po prejšnjem postopku. Zaradi vožnje motornega vozila v cestnem prometu v času, ko se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila, mu je bilo osebno vozilo zaseženo. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov bo zoper 40-letnika podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice