Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.11.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V sredo, 30. oktobra, so se zaključila ureditvena dela na JP št. 660073 Volčji Potok v dolžini 130 m. Del trase je bilo treba izvesti drenažo, ki smo jo na koncu priklopili na obstoječ zgrajen požiralnik in zamenjali ustroj v debelini 50 cm. Kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 6 cm. Vrednost investicije je znašala 18.000 evrov. V času del je bila vzpostavljena popolna zapora ceste od stanovanjskega objekta Volčji Potok 7 a do stanovanjskega objekta Volčji Potok 12 c.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Vsem vlagateljem, ki so se prijavili na javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik, so bili posredovani sklepi o dodelitvi sredstev ter pozivi za podpis pogodb o sofinanciranju. Na letošnji javni razpis je prispelo 99 vlog, od tega 86 vlog za sofinanciranje naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo. Razpoložljiva sredstva v skupni višini 95.600 evrov so bila v celoti razdeljena, upravičenci pa bodo sredstva dobili po podpisu pogodb in predložitvi zahtevkov za izplačilo.

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je bilo s strani Ministrstva za finance pridobljeno soglasje k zadolžitvi Občine Kamnik v letu 2013, v višini 2.450.000 evrov. Petletna kreditna pogodba je bila podpisana z Novo ljubljansko banko d.d., kot najugodnejšo med prejetimi ponudbami bank.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik javni interes za kulturo uresničuje z zagotavljanjem kulturnih dobrin v okviru javnih zavodov in društev ter njihovim sofinanciranjem. Zato vsako leto v proračunu namenimo sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov in programov, na katerega se prijavijo različna društva in posamezniki, ki delujejo na področju kulture v občini Kamnik. Poudariti je potrebno, da imamo prav na področju zborovske glasbe izredno tradicijo in eden nosilcev zborovske glasbe Občine Kamnik je Mešani pevski zbor ODMEV, ki se je iz mednarodnega tekmovanja v Varšavi vrnil z »zlato plaketo oziroma prvim mestom«. Tekmovanja, ki je potekalo v petih kategorijah se je udeležilo 28 zborov iz dvanajstih evropskih držav, najštevilčnejša konkurenca in najkvalitetnejši zbori pa so se pomerili ravno v kategoriji mešanih zborov. Zavedamo se, da s sofinanciranjem tovrstnih projektov spodbujamo in spremljamo ter vrednotimo dosežke naših zborov ter jim s finančno pomočjo omogočamo nastopanje na teh ravneh, za kar se bomo prizadevali tudi v bodoče.

V preteklem tednu je potekal sestanek na temo seznanitve s predlogom občinske uprave za proračunske postavke in višino sredstev na področju športa za leto 2014. Sestanka, ki ga je vodil župan Marjan Šarec, so se udeleži predstavniki Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik, Športne zveze Občine Kamnik, športnih klubov in društev, ki v okviru svoje redne dejavnosti uporabljajo kamniški bazen, atletsko stezo, nogometni stadion ter večji najemniki telovadnic. Ob koncu sestanka je bil sprejet sklep, da se s predlogom občinske uprave o financiranju športa za leto 2014 strinjajo in ga podpirajo.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je tudi v preteklem tednu pregledoval stališča do pripomb, ki so bile podane na ponovno javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta in jih je pripravila družba Locus d.o.o.. Vse občane, ki so podali pripombo na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN, bomo o stališčih do pripomb obvestili po pošti. Stališča do pripomb bodo v roku 14 dni objavljena tudi na internetni strani občine Kamnik.

Na Oddelku za urejanje prostora smo tudi aktivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Sprejeli smo povečano število strank, ki so želele preveriti podatke o svojih nepremičninah predvsem zaradi novih davščin, ki jih določa predlog Zakona o davku na nepremičnine. Na tem mestu obveščamo vse občane, da na Oddelku lahko posredujemo samo podatke o namenski rabi zemljišč, ki so tudi javno dostopni na internetnem naslovu. Na tem naslovu so dostopni informativni podatki v zvezi z namensko rabo zemljišč, kar je le eden od podatkov za izračun vrednosti posamezne nepremičnine. Ostali podatki pa so v pristojnosti GURS-a.

Geodetska uprava RS (GURS) je vse slovenske občine pozvala, naj preverijo podatke glede namenske rabe zemljišč. Oddelek za urejanje prostora mora do 1. 1. 2014 ponovno poslati na Geodetsko upravo morebitne popravke glede namenske rabe zemljišč.

Zato svetujemo vsem lastnikom, naj pregledajo podatke o svojih nepremičninah v javnih evidencah (površina, lastništvo ali delež lastništva, številka stavbnega dela, leto izgradnje, leto obnove…), ki si dostopni tukaj. Ti podatki so v pristojnosti GURS-a in jih je možno popraviti le na GURS-ovi internetni strani s šifro, ki so jo lastniki dobili ob prvem informativnem izračunu. Spremembe podatkov je možno urediti tudi v vseh Geodetskih pisarnah v Sloveniji.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila na parkirišču trgovskega centra v Kamniku zaradi nepravilnega premika pri vzvratni vožnji trčil v osebni avtomobil, ki ga je v tem trenutku pravilno vozila 74-letna voznica. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za približno 500 evrov materialne škode. 32-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestnoprometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil zlatnino in denar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 1000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči na Kovinarski cesti v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 73-letni voznik osebnega avtomobila vozil po Zikovi ulici proti krožišču na Kovinarski ulici v Kamniku in pri tem na krožišču izsilil prednost 35-letni voznici osebnega avtomobila, ki je v tem trenutku pravilno vozila v krožišču. Po trku je vozilo 35-letnice odbilo izven vozišča na pločnik, kjer je trčilo v 23-letno peško. V prometni nesreči je 23-letna peška utrpela telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za okoli 1000 evrov materialne škode. 73-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestnoprometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 24-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.15 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 24-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlome v več planinskih koč v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so neznani storilci tekom tedna v okolici Kamnika vlomili v štiri planinske koče, pri čemer v dve niso uspeli vstopiti, tako da je dejanje za ta dva vloma ostalo pri poskusu. Pri preostalih dveh vlomih pa so neznani storilci odtujili hrano in pijačo. Z dejanjem so neznani storilci povzročil za okoli 1000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v tovorno vozilo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči v Kamniku vlomil v tovorni vozilo in iz notranjosti odtujil udarno kladivo znamke Bosch. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 350 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 19-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz smeri Vrhpolja proti Kamniku, pri čemer je v bližini Kamnika zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeč osebni avtomobil, ki ga je v tem trenutku pravilno vozil 50-letni voznik. V prometni nesreči je 50-letni voznik utrpel lahke telesne poškodbe in je zdravniško pomoč iskal sam. V prometni nesreči je nastalo za približno 1700 evrov materialne škode. 19-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestnoprometnih pravil izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice