Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.08.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev ceste Prapretno – Sveti Primož

V celoti je bila zaključena ureditev meteornega kanala ob vozišču ceste na Prapretno v smeri Svetega Primoža, ki bo preprečeval spodkopavanje ceste. V preteklosti je na tem odseku ceste pogosto prihajalo do poškodb in slabe prevoznosti cesti, saj le-ta poteka v vzponu.

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je Komunalno podjetje Kamnik d.d. nadaljevalo z izgradnjo vodovoda Šmarca (Duplica) – Volčji Potok (I. faza) v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik.

Gradbena in montažna dela je izvajalo od odcepa za Golf Arboretum do Radomeljske ulice. Izvajalec je položil približno 500 m cevi s čimer močno prehiteva terminski plan.

V naslednjem tednu je predvidena priprava cestišča za asfaltiranje ter izdelava konstrukcije za pritrditev cevi na mostno konstrukcijo preko Kamniške Bistrice na Radomeljski ulici. Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Gorenjska gradbena družba je nadaljevala z deli na kanalu G10-1 v naselju Zagorica nad Kamnikom ter začela z deli na kanalu G v naselju Bistričica.

Komunalno podjetje Kamnik pa je nadaljevalo z deli na kanalu G5 na območju Graditelja ter začelo z gradnjo v ulici Zgornje Stranje. V prihodnjem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje na obeh območjih.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Oddelek za družbene dejavnosti

Razpisna komisija v sestavi Rok Kosec, Tjaša Petročnik in Katja Vegel je v četrtek, 31. 7. 2014, odprla prejete prijave na javni poziv za nevladne organizacije za projekte s področja preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti in jih ocenila skladno z merili za izbor, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Do izteka prijavnega roka je MC Kotlovnica prejel 1 prijavo, in sicer:

PRIJAVITELJ - KulKura, društvo za razvoj mladinskih prostočasnih dejavnosti

NAZIV PROJEKTA - Droge – z njimi ne morš zmagat

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV - 600 EUR

Razpisna komisija je odločila, da se projekt sprejme v financiranje in podpre v višini 600 evrov. O svoji odločitvi bo komisija skladno z rokom, navedenim v razpisni dokumentaciji, obvestila prijavitelja in svojo odločitev objavila tudi na spletni strani MC Kotlovnica. Razpisna komisija poleg tega ugotavlja, da sredstva predvidena za razpis niso v celoti porabljena, zato bo MC Kotlovnica objavil poziv za nevladne organizacije za projekte s področja preprečevanja odvisnosti od drog in nekemičnih odvisnosti do porabe sredstev.

Dela na večnamenskem objektu na stadionu Prijateljstva se zaključujejo. V tem tednu bo v celoti urejena okolica objekta (polaganje asfalta), izvedba ograje na novi terasi in barvanje zaključnega sloja objekta. Po končani investiciji bo objekt predan upravljavcu, to je Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik, športniki pa bodo urejene površine in objekt spet lahko nemoteno uporabljali za izvajanje svojih dejavnosti.

Kot smo že poročali so se v mesecu juniju pričela dela, ki predstavljajo energetsko sanacijo Podružnične osnovne šole v Nevljah. Energetsko neustrezen objekt se bo v celoti toplotno izoliral. Uporabnikom bodo s tem zagotovljeni kvalitetnejši pogoji dela kot tudi racionalnejši stroški energentov.

V oziroma na objektu so izvedena naslednja dela:

Na podstrehi je objekt toplotno izoliran, izvedel se je mavčno-kartonski strop s toplotno izolacijo. Prav tako se je toplotno izolirala AB plošča mansarde v neizkoriščenem delu, preko toplotne izolacije pa se je položilo OSB plošče. V kleti objekta se je izvedla toplotna izolacija stropa kleti z tervolom, ki je obložen z mavčno-kartonskimi ploščami. Dela potekajo v skladu s pogodbo in terminskim planom.

Na lokaciji OŠ 27. julija se zaključujejo dela v zvezi s sanacijo vlage oziroma strupene plesni v kleti.

Na OŠ Marije Vere je v teku odprava napak, ugotovljenih ob kvalitativnem prevzemu sanitarij za dečke in deklice. Rok za odpravo napak je torek, 12. 8. 2014.

V enoti vrtca Kamenček (odprt v začetku leta 2011) se s predstavniki Jelovica, vrtec in občina dogovarjata za sanacijo napak, ki se odražajo na PVC talnih oblogah v notranjosti objekta – dne, 24. 7. 2014 je bil prvi, dne, 1. 8. 2014, pa drugi sestanek na to temo; problematične so tudi zunanje talne obloge, ki puščajo barvo, ko so vlažne. Ugotovljeno je bilo, da bo potrebno sanirati tudi nekaj razpok v oblogah.

V prostorih Občine Kamnik je v petek, 1. 8. 2014, potekal sestanek na temo odprtja otroškega igrišča pri dupliški šoli za krajane. Vodstvo občine se zavzema za odprtje igrišča za krajane z majhnimi otroki, vendarle bo moralo biti igrišče pod rednim nadzorom, odprto pa bo ostalo le, če bodo krajani odgovorno ravnali z igrali in okoljem.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora poleg rednega dela nadaljevali s postopki v zvezi s sprejemom Občinskega prostorskega načrta (OPN).

V postopku pridobivanja končnih mnenj je še potrebno usklajevanje z nekaterimi nosilci urejanja prostora, ki so ključni pri oblikovanju predloga OPN. V preteklem tednu smo  tako že drugič usklajevali tekstualni del gradiva za OPN, in sicer v delu, ki se nanaša na kulturno varstveno področje. S strani ZVKD Kranj je bilo poudarjeno, da še vedno ni ustrezno definirano izhodišče za prostorsko urejanje v starem mestnem jedru, kjer se predlaga izdelava enotnega konzervatorskega načrta s splošnimi usmeritvami za vse enote znotraj starega mestnega jedra.

Predvsem izven območja mesta so varovana območja pogosto povezana tudi z drugimi režimi varovanja, največkrat z območji ohranjanja narave, tako da je v takih primerih potrebno upoštevati  vse pogoje obeh nosilcev urejanja prostora.

Pregledali smo tudi ostale pripombe, podane s strani ZVKD, kjer bo potrebno nekatera določila dopolniti, tako da bo možno pridobiti pozitivno mnenje.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino gradbenega orodja v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času iz novogradnje v okolici Kamnika odtujil ročni mešalec in nekaj kosov električnega orodja. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli postopek s 30-letnikom iz okolice Kamnika, ki je pri postopku izročil dve PVC vrečki, v katerih je bila zeleno-rjavo rastlinsko snov, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper 30-letnika bodo policisti izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli v Kamniku postopek z 57-letnim voznikom osebnega avtomobila iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 57-letnik v cestnem prometu vozil neregistriran osebni avtomobil, na katerem je imel nameščene registrske tablice, ki niso pripadale vozilu. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je 57-letnik v cestnem prometu vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega je bilo 57-letniku zaseženo vozilo, odvzete registrske tablice in zaradi kršitev cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli v Kamniku postopek z 70-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 70-letnik v cestnem prometu vozil neregistriran osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega je bilo 70-letniku zaseženo vozilo in zaradi kršitev cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 37-letnik v eni izmed trgovin izvršil tatvino več prehrambnih artiklov. Pri dejanju ga je videl uslužbenec, ki ga je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 37-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denar in nakit. Z dejanjem je storilec povzročil za okoli 2.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec med 1. 8. 2014 in 3. 8. 2014 iz parkirnega prostora v Kamniku odtujil osebni avtomobil znamke VW, Passat, svetlo modre barve, registrskih številk LJ AS-187. Z dejanjem je storilec povzročil za okoli 11.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice