Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.06.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, LAVACO d. o. o., je zaključil z deli na Žebljarski poti, kjer so sanirali kanalizacijo in vodovod. Sočasno je Telekom Slovenije d. d. gradil optično omrežje. Dela so potekala ob popolni zapori ceste. V preteklem tednu so uredili še bankine in s tem v celoti zaključili z deli.  

T e D n i (K) Občine

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec del, HIDROTEHNIK d. d., je pretekli teden z asfaltiranjem ceste v celoti zaključil z deli na Palovški cesti, kjer so gradili odpadno in padavinsko kanalizacijo. Dela so se izvajala ob popolni zapori ceste, ki pa je zdaj zopet normalno prevozna.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izpeljana sta bila uvodni sestanek in uvedba v delo za projekt "Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini". Izvajalec del bo Gorenjska gradbena družba d. d., ki bo predvidoma še v juniju 2018 pričela z deli, dela pa naj bi se zaključila do konca poletja 2019. Gradnja sekundarne kanalizacije bo potekala po odsekih, vse od Vrhpolja pri Kamniku do Šmartnega v Tuhinju. Zajemala bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu se je iztekel rok za prijavo na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva v občini Kamnik, v predvidenem obsegu 0,5 programa. Na razpis je prispela ena ponudba, ki bo v najkrajšem možnem času pregledana in ovrednotena.

Izbrani najugodnejši izvajalec EVJ Elektroprom d. o. o. je v preteklem tednu dokončal z ureditvijo strelovoda na Kulturnem domu v Šmarci.

V petek, 8. junija 2018, ob 13. uri bo potekala otvoritev obnovljenega bazena Pod skalco. Vljudno vabljeni.

Oddelek za razvoj in investicije

Omrežje občin Povezanost v Alpah

V petek, 25. 6. 2018, smo se predstavniki Občine Kamnik udeležili skupne konference omrežja občin "Povezanost v Alpah" in CIPRE International, na Bledu. Gre za konferenco, ki vsako leto poteka v eni od alpskih držav. Občina Kamnik v omrežju sodeluje zaradi mreženja občin iz alpskega območja, izmenjave izkušenj in znanj, povezovanja županov in strokovnih skupin ter skupnega izvajanja projektov, ki so tudi sofinancirani. V omenjenem združenju trenutno sodeluje okoli 300 občin, iz Slovenije pa so poleg občine Kamnik vključene še občine Bovec, Bohinj, Kranjska Gora in Bled. Občina Kamnik trenutno sodeluje v dveh mednarodnih projektih preko tega omrežja in sicer v projektu PlurAlp in SpeciAlp. 

Tema tokratne konference je bila »Turizem v alpskemu prostoru«. V številnih regijah turizem sicer še vedno predstavlja pomemben, če ne osrednji vir prihodkov, obenem pa botruje številnim izzivom, kot denimo pretiranemu izkoriščanju gorskega prostora in nenadzorovani rasti. Na konferenci je bilo govora o tem, kako razvijati turizem, ki bo temeljil na razvoju celovitih ponudb, ki vključujejo endogene razvojne potenciale; kako lahko goste, domačine in začasne prebivalce vključimo v skupno prihodnost turističnega območja; na kakšen način učinkovito mrežiti turizem, kmetijstvo, kulturo, obrt, izobraževanje; kakšna turistična ponudba bo koristna tako za turistične obiskovalce kot tudi za lokalno prebivalstvo; kakšno ravnovesje prinese blaginjo celotni regiji.

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

V sredo, 30. 5. 2018, smo se predstavniki občine Kamnik udeležili delavnice na temo priprave Celostne prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR). Na 9. redni seji Sveta Ljubljanske urbane regije dne 13. 2. 2018 je vseh 26 županov sprejelo sklep, da občine pristopijo k izdelavi CPS LUR, katere glavni namen je prepoznavanje prometnih izzivov na regionalni ravni ter priprava akcijskega načrta za dolgoročne, strateške in trajnostne rešitve na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v regiji.

Trenutno poteka prva faza priprave dokumenta (Analiza stanja). Predstavniki občin smo pripravljavce seznanili z izzivi, s katerimi se soočamo na področju mobilnosti, možnih rešitvah, poleg tega pa tudi o primerih dobrih praks, ki jih že izvajamo.

Javna naročila

Dne 28. 5. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti »Obnova kuhinje na Starem gradu«. Naročilo se tokrat, zaradi omejenih proračunskih sredstev Občine, oddaja brez tehnologije kuhinje. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 11. 6. 2018, do 9. ure.

V prejšnjem tednu, je postalo pravnomočnih več Odločitev o oddaji javnih naročil, in sicer za naslednja javna naročila:

 Policijska postaja Kamnik

PRIJET PRI TATVINI NA OBMOČJU DOMŽAL

V eni izmed trgovin na območju Domžal je prišlo do tatvine artiklov. Tatvino je opazil varnostnik v trgovini, ki je osebo zadržal do prihoda policistov. Zoper osumljenca sledi kazenska ovadba na državno tožilstvo.

TATVINA KOSILNICE

Neznani storilec je v naselju Križ vlomil v pasjo uto, iz katere je odtujilvrtno kosilnico znamke POWER ED, rdeče barve, neznanih serijskih številk. Po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

TATVINA KOLESA V ŠMARCI

Občan iz Šmarce se je zglasil na policijski postaji in prijavil, da je neznani storilec s prireditvenega prostora gasilske veselice odtujil treking moško kolo. S tem dejanjem ga je oškodoval za približno 600 evrov. Po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

PES UGRIZNIL PSA

V Volčjem Potoku je do občanke, ki je svojega psa sprehajala ob Kamniški Bistrici pritekel drug pes, ki je ugriznil psa sprehajalke v zadnjo nogo in ga poškodoval. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

PIJAN RAZGRAJAL NA JAVNEM KRAJU

Policisti so na območju Kamnika obravnavali intervencijo na javnem kraju, kjer si je kršitelj z nesramnim uličnim obnašanjem do drugih prislužil globo zaradi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.

INTERVENCIJA NA PEROVEM

Policisti so v zasebnem prostoru obravnavali intervencijo, kjer je prišlo do spora med materjo in hčerko. Kršiteljici bo izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

VLOM V TRGOVINO TUŠ

Policisti so bili obveščeni, da je neznanec vlomil v trgovino Tuš v Mostah. Ugotovljeno, da je neznani storilec z razbijanjem stekla vstopil v notranjost trgovine in pri blagajnah odtujil več škatlic cigaret. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Na območju Domžal sta kamniška policista moškemu zasegla PVC vrečko z neznano zeleno-rjavo snovjo rastlinskega izvora. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, za katero obstaja utemeljen sum, da gre snov, ki je po Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, prepovedana. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU

Občanka je Policijsko postajo Kamnik obvestila o najdbi denarja, in sicer je v reži na bankomatu na Usnjarski ulici našla več evrskih bankovec. Denar se z dokazili o lastništvo trenutno lahko še prevzame na Policijski postaji v Kamniku.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

V naselju Nevlje je voznik osebnega vozila vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, saj je imel 0.98 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

3. junij

INTERVENCIJA NA JAVNEM KRAJU

Policisti so na relaciji Žaga–Stahovica obravnavali intervencijo na javnem kraju. Ugotovljeno je bilo, da sta se sprla kolesar in voznik osebnega vozila, oba sta si prislužila globo zaradi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.


<< Nazaj | Novice