Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.06.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V torek, 29. maja, so se zaključila gradbena dela na javni poti št. 660713 Vrhpolje pri Kamniku. Dela v dolžini 108 m so obsegala: širitev vozišča, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, izgradnja ponikalnice ter asfaltiranje. Vrednost investicije je znašala 26.800 evrov, del sredstev so prispevali občani. V času del je bila vzpostavljena občasna popolna zapora ceste.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve smo pripravili ponudbe za odkup dveh zemljišč v k.o. Podgorje ter jih posredovali formalno-pravnim solastnikom. Gre predvsem za površine, na katerih se v naravi že nahaja vzletišče, pri čemer so ta zemljišča v skladu z veljavnim prostorskim aktom rezervirana za kmetijske površine, v skladu z veljavno zakonodajo pa je na njih mogoče urediti tudi vzletišče za jadralna letala (dvojna raba).

Na seji Občinskega sveta Občine Kamnik je bil predstavljen Sklep o opustitvi javnega dobra, in sicer v štirih točkah:

Sklep je bil sprejet.

Na spletni strani občine smo objavili javni razpis za prodajo nepremičnin, ki so v lasti Občine in so v sprejetih načrtih razpolaganja, predvidene za prodajo v letu 2012.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance smo sodelovali na 15. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so se obravnavala letna poročila javnih zavodov ter letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. v letu 2011.

V četrtek, 31. maja, je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu potekalo usposabljanje članov občinskih in regijskih komisij s ciljem poenotenja meril za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih ob naravnih nesrečah.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, spremljanje izvajanje proračuna, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bilo za potrebe izvajanja notranje revizije ter sistemskega nadzora Občine Kamnik, ki jo izvaja Komisija za preprečevanje korupcije, pripravljene več zahtevane dokumentacije ter pojasnil.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pretekli teden je potekel javni razpis za sofinanciranje nakupa društvenih prostorov, na katerega se je prijavilo le eno društvo, in sicer Medobčinsko društvo invalidov Kamnik, ki bodo v ta namen pridobili sredstva v višini 20.000 evrov.

Potekala je seja občinskega sveta, na kateri so bili svetniki seznanjeni s stanjem na področju zdravstva v občini.

Z direktorjem Mestnih lekarn, Dionizijem Petričem, je potekal sestanek o možnosti povečanja lekarniških prostorov v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Ta točka bo obravnavana na junijski seji občinskega sveta.

Z vodstvom CIRIUS smo se dogovorili, da bo občina Kamnik prispevala sredstva za sofinanciranje javnih del, in sicer za štiri osebe (spremljevalci), prav tako bo občina zagotovila sredstva za še eno novo zaposlitev preko javnih del tudi v Domu starejših občanov v Kamniku.

Predmet sofinanciranja na razpis za športno rekreativne in promocijske prireditve v občini Kamnik v letu 2012 so vloge 30 izvajalcev. Po vrednotenju in rangiranju prireditev v skladu z merili je bilo ugotovljeno, da se bodo sredstva v skupni višini 46.520 evrov namenila

Oddelek za urejanje prostora

Pretekli teden je zaznamovalo pestro dogajanje s področja dela Oddelka za urejanje prostora. V sredo, 30. maja, smo sodelovali na 15. seji Občinskega sveta, popoldan pa je potekala druga, pravzaprav osrednja javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik in Okoljskega poročila. Javna obravnava je bila presenetljivo slabo obiskana, zato zainteresirano javnost vabimo, da se udeleži tretje in zadnje v nizu javnih obravnav, ki bo potekala v sredo, 6. junija 2012, s pričetkom ob 16. uri, v Kulturnem domu Srednja vas. V času, ko poteka javna razgrnitev, smo prejeli že kar lepo število pripomb, za katere pa se občani in lastniki zemljišč rajši odločate, da jih oddajate pisno na predpisanih obrazcih. Ob pregledu prejetih pripomb ugotavljamo, da je velika večina teh pomanjkljivih, slabo obrazloženih, zato je potrebno pobudnike pozivati za dopolnitve. V izogib nepotrebnemu delu strokovne službe ter dodatnemu delu in nejevolji pobudnikov vas ponovno pozivamo, da se osebno oglasite na Oddelku za urejanje prostora ter pripombe vpišete v elektronsko knjigo pripomb, ki se nahaja na Oddelku za urejanje prostora, v eni izmed pisarn oddelka. Prednost takšnega vpisovanja je predvsem v tem, da lahko strokovni delavci že takoj preverimo, katere priloge bo potrebno predložiti in s tem seznanimo pobudnika, hkrati pa mu lahko tudi pojasnimo izhodišča za nadaljnje odločanje in proceduro, ki je še pred nami. Pobudniki boste ob vpisu v elektronsko knjigo dobili tudi izpis tako oddane pripombe vključno z grafiko.

V času priprave OPN smo že dejali, da je sestavni del gradiva tudi hidrološko hidravlična študija. Zaradi velike poplavne ogroženosti v občini Kamnik je ta študija s svojimi vhodnimi podatki še posebej pomembna, saj bo v nekaterih območjih, ogroženih zaradi poplav, gradnja onemogočena, ne glede na to, da so zemljišča že stavbna. Rezultate študije smo že predstavili na javni obravnavi v Domu kulture Kamnik ter na seji Občinskega sveta, posebno javno predstavitev rezultatov študije pa pripravljamo v ponedeljek, 11. junija, s pričetkom ob 16. uri v Kulturnem domu v Srednji vasi. Gradivo bo predstavil dr. Primož Banovec, univ. dipl. ing. gradb., strokovnjak s področja urejanja voda.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora v sodelovanju z Zavodom Štajn, pripravili dve vsebinski delavnici za pripravo Strategije razvoja in oživitve mestnega središča Kamnika. Namen delavnic je bil pridobiti izhodišča za prostorski in programski razvoj dejavnosti v mestnem središču, ki bi pripomogle k njegovi oživitvi. Na prvi delavnici so se srečali posamezniki s področja kulture, športa, šolstva in predstavniki, ki delujejo z mladimi in starejšimi, druga delavnica pa je bila namenjena delujočim na področjih gospodarstva in turizma. Z delavnicami bomo nadaljevali tudi v mesecu juniju.

Policijska postaja Kamnik

Na pošti Bakovnik je bilo ugotovljeno, da se med denarjem nahaja bankovec za 100 evrov, za katerega se sumi, da je ponarejen. Bankovec je bil zasežen in poslan v nadaljnjo preiskavo. Sledi kazenska ovadba.

NN so vlomili v tri  trafo postaje in odtujili transformatorje in bakrene nosilne plošče.  Materialna škoda znaša okoli 45000 evrov. Sledi kazenska ovadba.

NN storilec je skozi odklenjena vrata stanovanjske hiše stopil v notranjost in iz nje odtujil prenosni računalnik Toshiba L505 črne barve, star 2 leti. Materialna škoda znaša 800 evrov. Sledi kazenska ovadba.

V križišču Šolske in kamniške obvoznice se je zgodila prometna nesreča zaradi vožnje v rdečo luč. Oba voznika sta bila telesno poškodovana, nastala je materialna škoda. Zoper povzročitelja sledi plačilni nalog.

NN je v Tunjicah na parkirišču pri pokopališču z razbijanjem stekla vlomil v osebno vozilo. Iz njega je odtujil torbico z vsebino. Sledi kazenska ovadba.

Patrulja je bila napotena v Tunjice do OŠ, kjer naj bi moški z nožem grozil bivši partnerki. Na kraju je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je prišlo do spora zaradi denarja, nato pa še do pretepa. Sledi kazenska ovadba.

Na Ljubljanski cesti je voznik osebnega vozila trčil v kolesarja, ki je vozil po pločniku in je v nesreči utrpel telesne poškodbe. Zoper oba voznika sledi ustrezen ukrep.

Patrulja je v Golicah ustavila voznika osebnega vozila. Opravljen je bil CPP postopek. Ugotovljeno je bilo, da je vozil pod vplivom alkohola (1,24 mg/l). Odrejeno je bilo pridržanje in odvzeto vozniško dovoljenje. Izdan je bil plačilni nalog.

Patrulja je pri kontroli prometa ustavila voznika osebnega vozila, ker je vozil pod vplivom alkohola (0.82 mg/l). Odrejeno pridržanje po ZPrCP 24 in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Izdan je bil plačilni nalog.

NN je vlomil v trgovino Meso Kamnik. Iz  notranjosti je odtujil predal z menjalnim denarjem. Sledi kazenska ovadba.

NN storilec je preko noči z vrtne hišice odtujil 6 m bakrenih žlebov. Materialna škoda znaša okoli 250 evrov. Sledi kazenska ovadba.

Patrulja je v Kamniku ustavila voznika, kateri je vozil brez vozniškega dovoljenja. Vozilo mu je bilo zaseženo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog.

Na PP se je zglasila občanka in prijavila kaznivo dejanje goljufije, in sicer zloraba plačil preko Monete s pomočjo Facebooka. Materialna škoda znaša 49 evrov. Sledi kazenska ovadba.<< Nazaj | Novice