Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.05.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

Dela v preteklem tednu niso potekala.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.   Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Predvideno je, da se v prvi fazi (sredina maja) asfaltira odsek v »Kurji dolini« do levega uvoza (do Sitarja), kasneje v drugi fazi pa do mostu čez Tunjiščico.

Tlačni vod in vodovod je položen do mostu čez Tunjiščico. V preteklem tednu je izvajalec izvedel prvo kamnito zložbo ob jarku. Sledi izvedba druge, ki se nahaja nižje v križišču za Košiše, kjer poteka obvoz. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjiška Mlaka

Izvajalec je v preteklem tednu končal z deli na kanalu TM11 v travniku proti naselju Tunjice. Sledi povrnitev zemljišč v prvotno stanje (humuziranje).

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do »Pikovca«) od 7. do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu maju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega se bo levo za zgornjim mostom nahajalo črpališče, katerega bomo izvedli pred finim asfaltom. Tako je v maju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec začel z izgradnjo kanalizacije na stranskem kanalu v Spodnjih Stranjah proti Stolniku ter izvajal pripravo za asfaltiranje na kanalu G5 v Zgornjih Stranjah (»Borovlje«). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. V delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta. Izvajalec je v preteklem tednu po končanih delih začel z izvedbo bankin in čiščenjem terena ob gradnji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa gre od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste, uporabe opažev za varovanje gradbene jame dela potekajo počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Ekipa od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita, je končala s polaganjem kanalizacije, zato je začela z izvedbo zamenjave zgornjega ustroja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

V preteklem tednu je izvajalec začel z izvedbo obrabnozaporne plasti asfalta v zgornjem delu Županjih Njiv na kanalih, katerih je bila nosilna plast asfalta izvedena v decembru lani. Prav tako se izvaja povrnitev zemljišč v prvotno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije nadaljuje z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020. Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju je nova Strategija lokalnega razvoja. Pri pripravi strategije je pomembno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na prvi delavnici, ki je bila 23. aprila 2015 v Dolskem, so že bili oblikovani nekateri projektni  predlogi, usmerjeni v ključna razvojna področja. Na drugi delavnici se bo nadaljevalo z zbiranjem, pregledom, presojo, povezovanjem in nadgrajevanjem projektnih predlogov ter z oblikovanjem kriterijev vrednotenja in indikatorjev spremljanja uspešnosti. Druga delavnica bo potekala v četrtek, 7. maja 2015, v Matični knjižnici Kamnik v Kamniku, s pričetkom ob 16.30 uri. Več o delavnici in posredovanju projektnih predlogov si lahko preberete na spletni strani LAS Srce Slovenije: http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=2067.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo dokumentacije za potrebe Nadzornega odbora Občine Kamnik ter za potrebe notranje revizije, ki se bo pričela v prihodnjem tednu.

Oddelek za družbene dejavnosti    

V Tenis klubu Kamnik so uredili teniška igrišča Pod skalco za letošnjo sezono. V jesensko zimskem času jim je veliko škode naredilo tudi vreme (podrta ograja in podobno). Za predšolske in šolske otroke so pripravili širok izbor teniških programov, glede na starost in znanje otrok. Programi zajemajo vadbo osnovne teniške motorike, učenje osnovnih teniških udarcev in spoznavanje s teniškimi pravili. Vse dodatne informacije lahko najdete na spletni strani www.tkkamnik.si ali na telefonski številki 051/727-395 (Klemen Kovačič).

V Bar in penzion Kamrica je bila v preteklem tednu sprejeta občanka, ki je ostala brez bivališča. Celotne stroške nastanitve bo krila Občina Kamnik. Občina že plačuje stroške nastanitve za dva občana.

Odkar je Unesco 23. april proglasil za svetovni dan knjige, ga slavimo po vsem svetu, zadnja leta tudi ponoči. S knjižnim ponočevanjem so začeli v Nemčiji, ZDA, veliki Britaniji in na Irskem, izjemno prodorna Noč knjige pa je zaživela tudi pri nas.Mednarodnega dogodka, ki knjigo in branje postavlja na piedestal gradnikov zdrave družbe, se zaveda tudi Matična knjižnica Kamnik, ki je bila ena izmed 23 organizatorjev dogodka.

Matična knjižnica Kamnik tudi nadaljuje s svojimi različnimi predstavitvami knjig. Ena takšnih je bila v torek, 28. aprila 2015, ko se je odvijala predstavitev knjige »Bil sem kuhar maršala Tita«, ki jo je napisal Emil Milan Kuferšin.

Medobčinski muzej Kamnik je organiziral drugo predavanje iz ciklusa »Kulturna zgodovina od srednjega veka do industrijske revolucije se posveča renesansi«, predavatelja Marka Trobevška – RENESANSA: ČLOVEK-MERILO VSEGA.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 22-letnikom iz Domžal. Pri postopku mu je bila zasežena neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Policisti so navedeno zaseženo snov poslali na analizo in bodo po prejetem poročilu kršitelju izdali odločbo v hitrem postopku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeči osebni avtomobil. V prometni nesreči je nastalo za približno 600 evrov materialne škode. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v gostinski hladilnik v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v okolici Kamnika vlomil v hladilno omaro in iz notranjosti odtujil več steklenic alkoholne in brezalkoholne pijače. Neznani storilec je povzročil za približno 1.100 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino rotacijske kosilnice v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v okolici Kamnika odtujil rotacijsko kosilnico znamke SIP, rdeče barve. Z dejanjem je povzročil za približno 3.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino petih kosilnic iz razstavnega prostora v Arboretumu Volčji Potok. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec med 27. aprilom in 1. majem 2015 iz razstavnega šotora v Arboretumu Volčji Potok odtujil pet kosilnic znamke Husquarna. Z dejanjem je povzročil za približno 7.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 41-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, pri čemer je alkotest pokazal 1,03 mg/l alkohola  v izdihanem zraku. Kršitelju je bil začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 18- in 21-letnikom. Pri postopku je bilo omenjenima zaseženo več aluminijastih folij in posodica, v katerih se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper navedena kršitelja bodo policisti izdali odločbi v hitrem postopku.


<< Nazaj | Novice