Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.02.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Predstavniki OGJS in projektanti so si ogledali obstoječo prometno ureditev na območju naselja in osnovne šole Šmartno v Tuhinju, kjer je letos predvidena preplastitev poškodovanega vozila. Na podlagi ogleda bo pripravljena projektna rešitev za ureditev prometa na območju šole in vasi Šmartno.

Izdelana je bila projektna naloga za ureditev manjkajočega avtobusnega postajališča v Šmarci. Projektna naloga bo s strani občine posredovana na DRSC v potrditev, na podlagi katere sledi izdelava projekta za izvedbo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko - pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu zaključil razpis za izbiro izvajalca za storitev ocenjevanja vrednosti nepremičnin v letu 2013. Razpisna dokumentacija je bila razdeljena na več sklopov, in sicer cenitve zemljišč, cenite poslovnih prostorov in stanovanj ter cenitve služnostnih pravic na nepremičninah. Rok za oddajo ponudb je bil 28. 1. 2013, merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila cena storitve. Cenitve zemljišč in služnostnih pravic bo v letu 2013 izvajala družba Grad inženiring d.o.o., Ljubljana. Cenitve poslovnih prostorov in stanovanj pa družba Kapro d.o.o. Ljubljana.     

Oddelek za družbene dejavnosti

V petek, 1. februarja, se je zaključil razpis za sofinanciranje mestnih godb v letu 2013, na katerega je prispela ena pravočasno in pravilno opremljena vloga, to je vloga Mestne godbe Kamnik. Na podlagi sklepa in po preteku pritožbenega roka le tega, bo predlagatelj sklenil pogodbo o sofinanciranju delovanja za leto 2013.

Občini Kamnik in Komenda sta dali soglasje za študentsko delo in delo preko avtorskih pogodb Matični knjižnici Kamnik. S pridobitvijo soglasja bo Matična knjižnica lahko zagotavljala standarde, ki so pogoj za izvajanje javne službe.

Konec meseca januarja se ja zaključila razstava klekljaric in nadaljujemo s tradicijo razstav v prostorih občine, kjer bo v mesecu februarju razstavljal Foto klub Kamnik. S svojimi deli se bo predstavil Martin Fujan, absolvent smeri vizualnih komunikacij.

Občina Kamnik in JSKD OI Kamnik sta podpisali pogodbo o izvajanju in sofinanciranju javnega kulturnega programa na občinskem, območnem in medobčinskem nivoju za leto 2013.

Z otvoritvenim koncertom v četrtek, 31. 1. 2013, je Glasbena šola Kamnik zaznamovala pričetek praznovanja 60-letnice obstoja te kamniške kulturne ustanove. Na koncertu, do konca maja bo sledilo še 14 prireditev v počastitev visokega jubileja, so se predstavili solisti Glasbene šole Kamnik. V uvodni besedi je podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar izpostavila neprecenljiv pomen in vlogo, ki jo ima kamniška glasbena šola v občini Kamnik. Kot smo izvedeli iz veznega besedila, ki ga je posredovala zborovodkinja Anica Smrtnik, šola skrbi za svoj pedagoški podmladek in svoje najbolj nadarjene učence vsako leto usmerja v nadaljnje izobraževanje na višjih ravneh. Tako se trenutno približno 20 učencev - absolventov Glasbene šole Kamnik izobražuje na različnih stopnjah glasbenega študija. Bivši učenci Glasbene šole Kamnik so solisti in člani priznanih orkestrov, baletnih ansamblov in zborov.

Podpisani sta bili pogodbi o sofinanciranju dejavnosti Območnega združenja Rdeči križ Kamnik v višini 8.000 evrov ter z Župnijsko Karitas Kamnik, prav tako v višini 8.000 evrov.

Vse prijavitelje, ki se prijavljajo na javne razpise, ki jih sofinancira Občina Kamnik opozarjamo, da pri pristojnih inštitucijah pravočasno uredijo statusne spremembe društev (novi predsedniki morajo biti uradno evidentirani na AJPES-u).

S 1. 2. 2013 je pričel veljati nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1). Pravica do subvencije se ne ugotavlja več po predhodno ugotovljenih in v skupnem izračunu družinskih dohodkov upoštevanih pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije, ampak je vezana neposredno na odstotek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka. To pomeni, da bo pravico do subvencije za malico in kosilo dobilo bistveno večje število učencev kot do sedaj.

 Cenzus:

Centri za socialno delo bodo odločbe izdali po uradni dolžnosti, zato vlog ni potrebno vlagati. Upravičenost do subvencije bodo ugotavljali tudi, če v vlogi za otroški dodatek niste uveljavljali subvencije za šolsko prehrano.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na oddelku zaključili z izdelavo mnenj k pritožbam občanov na izdane odločbe za NUSZ.

Na podlagi prejetih vlog za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo izdali odločbe vlagateljem.

Ves pretekli teden smo na oddelku intenzivno pregledovali stališča do pripomb občanov, ki so jih podali v času javne razgrnitve in javne obravnave OPN. Prejeli smo 497 pripomb.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Audi starejše izdelave, natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje drzne tatvine. Neznana storilca sta oškodovanki odtujila mobilni telefon in poskusila odtujiti torbico z vsebino. Po dejanju sta se storilca odpeljala z osebnim vozilom črne barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o kršitvi javnega reda in miru v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je prišlo do verbalnega in fizičnega spora med dvema udeležencema. Na podlagi ugotovitev so policisti kršitelju izdali plačilni nalog.

 Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom citroen AX natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o tatvini izdelkov iz barvne kovine v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta dva storilca v večernih urah odtujila predmete iz barvne kovine, pri čemer je bil eden izmed storilcev na kraju s strani policistov prijet, drugi se je s kraja odpeljal z vozilom znamke Renault Megane. Policisti bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo, prav tako pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izsleditvijo drugega storilca.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi nepravilne strani vožnje neznanega voznika, ki je povzročil, da je udeleženka v izogib trčenju zavila levo in trčila v obcestni zid. Policisti so z zbiranjem obvestil izsledili voznika in mu izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil nahrbtnik z vsebino. Z dejanjem je oškodovancu povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom VW Caddy z nameščenimi ukradenimi tablicami natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal.  Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o tatvini v eni izmed trgovin v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je storilec odtujil več tehničnih predmetov, pri čemer je bil zaloten in zadržan s strani varnostnika v omenjeni trgovini. Policisti bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi izsiljevanja prednosti. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru v enem izmed gostinskih lokalov v okolici Kamnika. Policisti so po zbranih obvestilih kršitelju izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o storitvi kaznivega dejanja ropa v enem izmed bencinskih servisov na območju PP Kamnik. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernih urah vstopil v prostore bencinskega servisa, kjer je z neznanim ostrim predmetov z grožnjo zoper telo in življenje od zaposlenih zahteval denar. Iz notranjosti je odtujil denar in cigarete. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, aktivnostmi za izsleditev storilca in bodo po končanem zbiranju obvestil podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice