Mali grad

T e D n i (K) Občine

04.01.2016

 

Oddelek za družbene dejavnosti

V zadnjih decembrskih dneh so bila javnim zavodom in drugim izvajalcem s področja družbenih dejavnosti nakazana preostala sredstva, skladna s podpisanimi pogodbami.

Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela s 1. januarjem uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki bo po 1. januarju zaposlil brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je vsaj šest mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, bo v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost. (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecev uveljavljal tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, in sicer največ za 24 mesecev. Spodbudo lahko uveljavlja delodajalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Oddelek za urejanje prostora

Vse občanke in občane, ki že imajo izdana Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, na tem mestu obveščamo, da s sprejemom OPN, prej navedene listine ne veljajo več. Občanke in občani, ki potrebujejo Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, morajo vloge ponovno vložiti na elektronski naslov obcina@kamnik.si ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Vsi obrazci pa so dostopni na elektronskem naslovu http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno pripravljali podatke za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2016. Ponovno pozivamo, da morajo vsi lastniki nepremičnin, katerih se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila spremembo javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javijo na obrazcu, ki je dostopen na elektronskem naslovu http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu na internetnem naslovu www.geoprostor.net/piso omogočil vsem zainteresiranim, da si sami lahko izračunajo informativno vrednost komunalnega prispevka za predvideno gradnjo.

Oddelek za razvoj in investicije

Razvojni Center Srca Slovenije je Občino Kamnik in Mladinski center Kamnik povabil k sodelovanju pri projektu  EU-th (»Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi«), ki se izvaja v okviru programa Horizont 2020. Projekt se je začel izvajati 1. 3. 2015, zaključil pa se bo 28. 2. 2018. Občina Kamnik (Mladinski center Kamnik) je pilotno območje. Projekt spodbuja vključevanje mladih za aktivno vlogo v družbi. Ključni izziv, s katerim se ukvarja je kako mlade vključiti, motivirati za aktivno vlogo v družbi. V okviru projekta bo razvita spletna platforma, ki bo tehnološko združevala dve obstoječi tehnologiji: mobilno aplikacijo Flash poll in spletno platformo Adhocracy. Več informacij je dostopnih na spletni strani projekta: www.euth.eu. Poziv za mlade pa je že objavljen na povezavi: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=2183.

Vse, ki razmišljate o registraciji svoje dejavnosti, vabimo na svetovalno točko za bodoče in obstoječe podjetnike. VEM točka v Mengšu deluje na Slovenski cesti 20, in sicer ob sredah od 9. do 17. ure. Priporočamo, da se prej najavite na obisk na telefonski številki: 051 312 728 (Irena). Poleg brezplačnega osnovnega svetovanja ob registraciji podjetja nudijo za podjetnike tudi dodatne storitve kot so, pomoč pri pridobivanju kreditov in nepovratnih sredstev, vodenje poslovnih knjig in mediacijo ob reševanju sporov.

Policijska postaja Kamnik

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo na kamniški obvoznici, kjer je neznani voznik, neznanega vozila, zapeljal desno izven vozišča in trčil v reklami pano, ki je nato padel na ograjo podjetja. Po trčenju je s kraja odpeljal. Nastala je materialna škoda za približno 1.500 evrov. Policisti zbirajo obvestila.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v trgovski center v Kamniku, kjer je bil v eni izmed trgovin prijet storilec tatvine artiklov. Na kraju je bil s storilcem opravljen razgovor in zoper njega sledi kazenska ovadba na tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v Godič, kjer je prišlo do požara v leseni baraki. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do lesene barake in jo zažgal. Požar so gasilci pogasili, nastala pa je materialna škoda za približno 500 evrov. Policisti zbirajo obvestila in bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo na Kranjski cesti, kjer je neznani voznik, neznanega vozila pri nepravilnem premiku z vozilom na parkirišču trčil v parkirano vozilo in s kraja odpeljal. Na poškodovanem vozilu je nastala materialna škoda za približno 300 evrov. Policisti zbirajo obvestila o pobeglem vozniku, zoper katerega bodo ustrezno ukrepali.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na vlom v gostinski lokal v Kamniku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta dva neznana storilca z razbijanjem vhoda v gostinski lokal prišla v notranjost lokala, kjer sta odtujila nekaj žgane pijače, blagajno, v kateri je bil dnevni izkupiček, ter denarnico z menjalnim drobižem. Policisti so opravili ogled in zavarovali sledi. Po zbranih obvestilih bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo. 

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na intervencijo v zasebnem prostoru, kjer je prišlo do prepira in pretepa med družinskimi člani. Do telesnih poškodb pri pretepu ni prišlo, policisti bodo zoper kršitelja v pretepu izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni o požaru na Veliki planini. Ugotovljeno, da je se je iz neznanega razloga vžgala podrast in grmičevje. Gasilci so požar pogasili, koče na Veliki planini pri požaru niso bile ogrožene. Policist o dogodku še zbirajo obvestila.

Policisti so bili poslani v stanovanje v Kamniku, kjer je prišlo do spora med zakonskima parterjema zaradi igranja harmonike. Pred prihodom policistov je mož že odšel iz stanovanja in bodo z njim policisti naknadno opravili razgovor.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na pot proti Sv. Primožu, kjer naj bi parkirana vozila ovirala promet. Na kraju so policisti ugotovili, da je bilo parkiranih več vozil, ki pa niso ovirala promet in policisti tako niso ukrepali.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo na cesti Kamnik – Stahovica, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča in trčil v betonsko ograjo. Do telesnih poškodb v prometni nesreči ni prišlo. Nastala je materialna škoda za približno 2.200 evrov. Zoper povzročitelja je bil izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice