Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.12.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V ponedeljek, 26. novembra, so se zaključila rekonstrukcijska dela »Ureditev JP št. 660294 Na Jasi« v dolžini 95 m. Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti javne poti in varnosti udeležencev v prometu, so bila opravljena naslednja dela: zamenjava ustroja v debelini 50 cm, ureditev odvodnjavanja, javna razsvetljava ter asfaltiranje. Vrednost investicije je znašala 40.000 evrov. V času del je vzpostavljena občasno popolna zapora ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Za decembrsko sejo Občinskega sveta, kjer se bo obravnaval predlog proračuna občine Kamnik za leto 2013, je bil pripravljen tudi predlog sprememb pravilnika o pospeševanju malega gospodarstva, in sicer predlagan je nov ukrep – subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru Kamnika. Na območju Šutne, kjer je prepovedan promet, naj bi v prihodnjem letu z namenom revitalizacije starega mestnega jedra sofinancirali stroške najemnin. Tudi s strani Ministrstva za finance je Občina Kamnik že pridobila potrjeno shemo državnih pomoči za leto 2013 na področju pospeševanja malega gospodarstva.

V skladu z navodilom o zaključevanju proračuna se je v preteklem tednu število prejetih zahtevkov, poročil in računov zelo povečalo, saj zaradi zakonsko določenih plačilnih rokov zapadejo v plačilo še v letošnjem proračunskem letu.

Oddelek za družbene dejavnosti

V petek, 30. novembra, smo izdali odločitev o oddaji javnega naročila – male vrednosti »obnova prostorov – ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra«, ki je bilo na Portalu javnih naročil. Do roka za oddajo ponudb, t.j. četrtek, 22. 11. 2012, do 10. ure, so bile na naslov naročnika s strani štirih ponudnikov pravočasno predložene vse ponudbe. Zoper to odločbo se lahko v roku 5 delovnih dni od prejema vloži revizijski zahtevek pri naročniku. Izbranega ponudnika bo naročnik po izteku roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka pozval k sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila. Prav tako vezano na ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra danes nadaljujemo s strokovno službo ZVKD OE Kranj  delovni sestanek, in sicer o vrednosti oziroma upoštevanju poročila o raziskavah dela pritličja – sondiranje sten. Gre za spomeniško zaščiten objekt, ki ga moramo tudi s strani stroke v nekem delu ohraniti – poslikave.

Vezano na sofinanciranje kulturnih in mladinskih programov oziroma projektov društva, ki so se prijavila na razpis uspešno zaključujejo svoje prijavljene projekte/programe.

Občina Kamnik vsako leto v proračun namenja tudi sredstva za sofinanciranje sakralnih objektov; v letu 2012 sta se na  razpis prijavila Župnija Mekinje in Frančiškanski samostan Kamnik in prejela vsak po 7.000 evrov; za realizacijo izplačila –sofinanciranja s strani Občine Kamnik je bilo potrebno predložiti vso potrebno dokumentacijo, vključno z  mnenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da so bila dela izvršena v skladu s kulturno varstvenimi pogoji. Oba prijavljena sta z delom zaključila.

Občina Kamnik je tudi v letošnjem letu zagotovila sredstva za novoletno obdaritev 24 rejencev in 17 rejnikov iz občine, ki je strokovno podprto s strani Centra za socialno delo Kamnik.

Udeležili smo se posveta o pripravi ponudbe za javna dela, saj je Zavod za zaposlovanje RS razpis že objavil. Prošenj s strani zavodov in društev na občino je ogromno, vendar so žal sredstva omejena. V letošnjem letu se bo Občina Kamnik prvič tudi sama prijavila na javni razpis, in sicer za 8 oseb za program Urejanje in vzdrževanje javnih površin in za program Vzdrževanje občinskih cest.

Na Občini je potekal sestanek s predstavniki Publicusa, ki imajo željo namesto poslovnih daril donirati osnovnim šolam pomoč v višini 2.800 evrov za kosila staršem, ki bi to res nujno potrebovali (so ostali brez subvencij….). Na aktivu ravnateljev vseh osnovnih šol, so le ti skupno izbrali družine oziroma otroke, ki bi to pomoč nujno potrebovali. Slavnostna predaja čekov bo sledila v tem mesecu.

V petek so uporabniki Dnevnega centra Štacjon skupaj s strokovno delavko Mojco, županu Marjanu Šarcu in direktorju mag. Ivanu Kendi ter na Oddelek za družbene dejavnosti prinesli adventne venčke, ki so jih izdelali na delavnicah v Štacjonu.

Oddelek za urejanje prostora

Udeležili smo se zaključka projekta CYCLO – kolesarska mesta, v katerem je kot ena izmed udeleženk sodelovala tudi Občina Kamnik, koordinacijo aktivnosti pa je prevzel Center za razvoj Litija.

Projekt CYCLO - kolesarska mesta, s podnaslovom Lokalne priložnosti za trajnostno mobilnost in razvoj turizma, se je pričel izvajati leta 2010. Odobren je bil na razpisu v okviru Programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja, Mediteran. Splošni cilj projekta je spodbujanje trajnostne mobilnosti v malih in srednje velikih urbanih okoljih z vključitvijo kolesarske politike v prostorsko načrtovanje.

Glavni cilj projekta je spodbujati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevnem prometu v srednje velikih in majhnih mestih kot tudi razvoj kolesarskega turizma. Za občine na območju Srca Slovenije je v okviru projekta pripravljen dokument s smernicami razvoja podporne kolesarske infrastrukture v mestih in izobraževalno-promocijskih aktivnosti. Z vključevanjem lokalnih akterjev na področju kolesarstva se bodo za razvoj kolesarskega turizma pripravile povezovalne kolesarske poti z mrežo izposojevalnic koles.

Nadaljujejo se tudi postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta. Skupaj z izdelovalcem pripravljamo stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve.

Policijska postaja Kamnik

S strani sodišča smo prejeli odredbo za privedbo osebe na prestajanje uklonilnega zapora, saj le-ta ni poravnala globe. Policisti so osebo iz okolice Kamnika izsledili in odpeljali na prestajanje uklonilnega zapora do plačila globe.

Na Policijsko postaji je prišel oškodovanec in prijavil vlom v osebni avtomobil. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času dne, 25. 11. 2012, v okolici Kamnika na vzvod vlomil v osebni avtomobil last oškodovanca in iz njega odtujil denar. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini ročnih dvigal iz podjetja v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v daljšem časovnem obdobju iz podjetja odtujil več ročnih dvigal. Z zbiranjem obvestil je bilo prav tako ugotovljeno, da se eno od dvigal prodaja preko spleta. Policisti so dvigalo zasegli in ga vrnili odgovorni osebi oškodovanega podjetja. Z zbiranjem obvestil se nadaljuje, o ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o poskusu vloma v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil skozi vhoda vrata hiše in prišel v notranjost. Iz hiše ni odtujil ničesar. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči s telesnimi poškodbami v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila pri zavijanju v križišču na prehodu za pešce s prednjim delom vozila trčil v pešca, ki je prečkal vozišče. Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UB UKC Ljubljana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil skozi okno terase in vstopil v hišo. Iz notranjosti je odtujil več kosov zlatnine, fotoaparat in gotovino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Iz ZD Kamnik smo bili obveščeni, da se je pri njih zglasil poškodovani moški. Ugotovljeno je bilo, da je imenovani pred tem v Kamniku prečkal vozišče po prehodu za pešce, ko je v njega trčila voznica osebnega avtomobila. Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UB UKC Ljubljana, kršiteljici so policisti izdali plačilni nalog zaradi kršitve ZPrCP.

Obveščeni smo bili o kršitvi javnega reda v gostinskem lokalu v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da sta se pred tem v lokal pripeljala dva moška in se sprla z lastniki lokala, pri čemer je prišlo do pretepa. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v kiosk v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči poskušal vlomiti v kiosk podjetja, vendar je od dejanja odstopil. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o kršitvi javnega reda in miru v podjetju v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je pred tem v podjetje prišel opiti delavec, ki mu delovodja ni dovolil opravljati delo. Zaradi tega je pričel s kršenjem javnega reda in miru. Zaradi kršitve določil ZVJRM-1 mu je bil izdan plačilni nalog, po postopku je prostore podjetja zapustil.

Obveščeni smo bili o tatvini iz trgovine v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je pred tem mlajši moški izvršil tatvino artiklov v trgovini. Pri dejanju ga je opazil varnostnik in ga pozval naj stopi z njim. Moški se je varnostniku uprl in mu v nadaljevanju zagrozil z nožem. Prav tako je z nožem grozil tudi prodajalki in nato pobegnil iz trgovine. Policisti so pri pregledu okolice moškega izsledili in mu odvzeli prostost. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je imenovani osumljen več kaznivih dejanj zoper premoženje. Po opravljenih vseh razgovorih je bil izročen v postopek dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper osumljenega odredil pripor. 

Patrulja je v okolici Kamnika opravila postopek z voznikom tovornega vozila. Pri postopku je voznik kazal znake alkoholiziranosti, zaradi česar je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da ima voznik 1,04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja. Policisti so na Okrajno sodišče v Kamniku podali obdolžilni predlog.

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila tatvino iz stanovanjske hiše. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec okoli 12. ure iz odklenjene stanovanjske hiše odtujil gotovino v domači in tuji valuti in dokumente oškodovanke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil skozi pritlično okno in prišel v notranjost, kjer je pregledal prostore. Odtujil je dve ročni uri in hišo zapustil. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je poklical občan in povedal, da se iz lokala v Kamniku še vedno sliši glasna glasba. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je lokal odprt po poteku obratovalnega časa, zaradi česar bodo policisti podali predlog za uvedbo postopka o prekršku. Prav tako nadaljujejo z zbiranjem obvestil o kršitvi s hrupom in bodo ob ugotovljenem prekršku zoper odgovorno osebo ukrepali.

Na policijsko postajo je poklical občan in povedal, da ga neznani moški v Kamniku izsiljuje za denar. Policisti so moškega izsledili in mu odvzeli prostost. Ugotovljeno je bilo, da je osumljeni že v preteklosti storil enako kaznivo dejanje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo osumljenega po postopku izročili dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči s telesnimi poškodbami v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega vozila zapeljala izven vozišča in trčila v odbojno ograjo. Pri tem sta se dve osebi poškodovali in sta bili z reševalnim vozilom odpeljani na pregled. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve določil ZPrCP.

 


<< Nazaj | Novice