Mali grad

T e D n i (K) Občine

03.06.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Kljub slabim vremenskim razmeram, so dela potekala na območju Soteske, Markovega in Potoka. V tem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na omenjenih območjih. 

Ureditev in razširitev prometnih površin na križišču Ekslerjeve ulice in Kranjske ceste

V križišču Ekslerjeve ulice in Kranjske ceste poteka ureditev in razširitev prometnih površin, saj na tem odseku tovorna vozila dostopajo do podjetja Nektar Natura.

Dela potekajo skladno s projektom in terminskim planom. Z ureditvijo križišča se bo izboljšala prometna varnost vseh udeležencev v prometu.

Ureditev pločnika ob Ljubljanski cesti

Ob Ljubljanski cesti poteka ureditev pločnika v dolžini 25 metrov. Dela potekajo po terminskem planu in bodo predvidoma zaključena še v tem tednu.

Dela izvaja vzdrževalec občinski cest Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.

Oddelek za družbene dejavnosti

Objavljen je bil Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Rok prijave je petek, 14. junij 2019.

Oddelek za razvoj in investicije

Strokovno srečanje v Bohinju v okviru projekta SpeciAlps

V petek, 31. maja 2019, je v Bohinju potekalo strokovno srečanje na temo pestrosti alpskega rastlinstva, v okviru projekta SpeciAlps. Srečanja smo se udeležili predstavniki sodelujočih občin, poleg Občine Bohinj (ki je organizirala tokratno srečanje) še občini Kamnik in Kranjska Gora. Z botanikom dr. Petrom Skobernetom smo si ogledali pestrosti travniških vrst na terenu. Občina Bohinj je najela travnik pri Laškem Rovtu, ki bo služil v učne namene. Z njim bodo gospodarili na različne načine – sonaravno, intenzivno,… in spremljali pestrost rastlinskih vrst, in sicer glede na različno gospodarjenje.

Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus je ob tej priložnosti predstavil prispevek k ohranjanju biodiverzitete skozi aktivnosti Mednarodnega festivala alpskega cvetja. Ian Mitchell, predstavnik organizacije Scottish Natural Heritage, ki že leta sodeluje pri bohinjskem festivalu in prav tako izkazuje interes za škotsko različico festivala cvetja, pa je srečanje zaključil s predavanjem Ohranjanje biodiverzitete na preprost način.

E-nostavno na kolo

Pri izvajanju projekta sodelovanja LAS »E-nostavno na kolo« partnerji spoznavamo dobre prakse na območjih sodelujočih lokalnih akcijskih skupin. Po prvih dveh srečanjih v Medvodah in Kranjski Gori smo v sredo, 29. maja 2019, predstavili dobre prakse na domačem terenu v Srcu Slovenije. Začeli smo v Keršmančevem parku v Kamniku, kjer je predstavnica Oddelka za razvoj in investicije Občine Kamnik Alenka Babnik predstavila projekt »Kamniška Bistrica – zelena os regije«, ki povezuje občine Kamnik, Domžale in Dol pri Ljubljani od leta 1999. 

Gre za ambiciozno zastavljeno vizijo ureditve obvodnega prostora ob Kamniški Bistrici, z namenom razvoja ekološkega, kulturnega in rekreativnega turizma. V občini Kamnik smo uspeli v teh letih urediti pomemben del obvodnega prostora, ki tako spet pridobiva na pomenu in postaja med lokalnim prebivalstvom vse bolj priljubljen prostor za preživljanje prostega časa.

Sledil je ogled Športnega parka Zaboršt v občini Dol pri Ljubljani, kjer sta Senad Kumalić in Suzana Jamšek iz Občine Dol pri Ljubljani predstavila izvedbo projekta, ki vključuje rolkarsko stezo s t. i. pump-up koloparkom in zunanjimi fitnes napravami.

Nazadnje smo se ustavili še na Kolesarski točki Srca Slovenije,v Gostišču Vegov hram v Dolskem, kjer nas je sprejel mlad podjetnik Tine Zupančič. Predstavil je projekt ureditve kolesarske točke, ki je bil sofinanciran s strani LAS Srce Slovenije z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja. Izposojevalnico koles za goste, ki prenočujejo v domačem gostišču, nadgrajujejo s ponudbo edinstvenih kolesarskih izletov, ki jih izvajajo za tuje goste tako po Srcu Slovenije kot tudi v drugih delih Slovenije.

Projekt E-nostavno na kolo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Sestanek koordinatorjev Srca Slovenije

V LAS Srce Slovenije je v torek, 28. maja 2019, potekalo redno srečanje lokalnih koordinatorjev, to je predstavnikov občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče  in Šmartno pri Litiji, ki sodelujejo v LAS Srce Slovenije. Namen srečanja je bil preveriti izvajanje animacije lokalnega prebivalstva na območju LAS Srce Slovenije ter preveriti skupne projektne ideje, ki jih načrtujemo za izvajanje v letošnjem in prihodnjem letu. Koordinatorji so se nato udeležili še zaključne konference projekta INSiGHTS, ki je potekala isti dan v Litiji.

V okviru mednarodne konference je potekala razprava s predstavniki STO, Turizma Ljubljana in drugimi projektnimi partnerji iz sosednjih držav glede rezultatov projekta. V okviru dogodka je Mija Bokal predstavila LAS Srce Slovenije kot orodje za razvoj novih inovativnih produktov in storitev na podeželju Srca Slovenije, s katerimi lahko sledimo tudi skupnim ciljem slovenskega turizma.

Local4Green (Interreg MED)

Županu so bili v preteklem tednu predstavljeni rezultati projekta Local4Green (Interreg MED) ter izsledki poglobljene analize fiskalnih potencialov občine in predlogi za njihovo izkoriščanje za trajnostni razvoj na področju energije. V projektu Občina Kamnik sodeluje kot ena izmed osmih pilotnih občin iz Slovenije.

Poglobljeno fiskalno analizo davčnih in nedavčnih prihodkov občinskih proračunov s poudarkom na pilotnih občinah so izvedli s pomočjo sodelavcev s Fakultete za družbene vede. Postregla je z zanimivimi izsledki in predstavlja podlago za (generične in specifične) ukrepe za promocijo uporabe obnovljivih virov energije(OVE) z alokacijo, segregacijo ali kako drugače v okviru občinskih pristojnosti. 

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA NA DRNOVEM

Na Drnovem se je zgodila prometna nesreča zaradi izsiljevanja prednosti voznika iz stranske na prednostno cesto. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu. 

SPOR MED PARTNERJEMA V TRZINU

Policisti so v zasebnem prostoru obravnavali intervencijo, ker je prišlo do spora med dvema osebama. Po zbranih obvestilih bosta oba kršitelja prejela plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

V naselju Laze v Tuhinju se je zgodila prometna nesreča zaradi neupoštevanja pravila srečanja in vožnje pod vplivom alkohola. Zoper povzročitelja prometne nesreče sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

PREPOVED PRIBLIŽEVANJA PARTNERKI V KAMNIKU

Policisti smo bili obveščeni o nasilju v družini, kjer je partner v stanovanjski hiši ženi grozil, jo žalil in na njo vpil. Ker gre za ponavljajoča se dejanja s strani kršitelja in se je oškodovanka zaradi tega počutila ogrožena in prestrašena, je bilo po zbranih obvestilih na podlagi 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije odrejena prepoved približevanja. Sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

V Kamniku se je zgodila prometna nesreča z materialno škodo, v kateri sta oba udeleženca izpolnjevala pogoje za vožnjo v cestnem prometu in sta se sama dogovorila o nastali manjši materialni škodi. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

TATVINA KOLESA  NA KORENOVI CESTI   

Policista sta bila obveščena o tatvini kolesa, in sicer je neznani storilec pred podjetjem Hella odtujil zaklenjeno moško gorsko kolo, znamke Author (sivo-modro-rumene barve) s številko okvirja UA17290119B. Po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

TATVINA SENČNIKA 

Na Ljubljanski cesti v Kamniku je neznani storilec preko noči pred gostinskim lokalom odtujil senčnik in ga odnesel neznano kam. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

NAJDENI KLJUČI PRI KNJIŽNICI V KAMNIKU     

Občanka je prišla na postajo in prinesla večjo količino ključev, na katerem je ključ osebnega vozila znamke Seat z obeskom Lukovica (logotip Občina Lukovica) in 7 ostalih različnih ključev. Lastnika ključev naprošamo, da se zglasi na policijski postaji in jih prevzame. 

VINJEN VOZNIK V MOSTAH

V Mostah je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.97 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

1. junij

PES UGRIZNIL PSA

Policisti so na območju Suhadol obravnavali intervencijo na javnem kraju, kjer je na sprehodu spuščen pes pogrizel prijaviteljičinega psa . Po zbranih obvestilih bo kršitelju izdan plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.


<< Nazaj | Novice