Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.12.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V četrtek, 28. novembra, so se začela ureditvena dela levega avtobusnega postajališča na vozišču regionalne ceste R3-644, odsek 1358 Domžale - Duplica, km 5.800 v Šmarci pri Kamniku. Ureditvena dela bodo obsegala:

V času del je predvidena delna zapora regionalne ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Usklajen ter pripravljen je bil predlog proračuna občine Kamnik za leto 2014, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na decembrski seji.

V skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno–zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru javno–zasebnega partnerstva je bilo na Ministrstvo za finance posredovano poročilo o podeljenih koncesijah, o podeljenih posebnih in izključnih pravicah ter sklenjenih javno–zasebnih partnerstvih v preteklem letu.

V skladu z navodilom o zaključevanju proračuna se je v preteklem tednu število prejetih zahtevkov, poročil in računov zelo povečalo, saj zaradi zakonsko določenih plačilnih rokov zapadejo v plačilo še v letošnjem proračunskem letu.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V ponedeljek, 25. novembra, se je iztekel rok za zbiranje ponudb za oddajo Kavarne Veronika v najem. V razpisanem roku sta bili pravočasno oddani 2 ponudbi. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika še poteka.

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo tudi, da se izteka javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala na tržnici v Kamniku. Ogled gostinskega lokala bo možen le še prihodnji teden, po predhodni najavi. V zvezi s povpraševanjem ponudnikov glede morebitne razširitve ponudbe tudi na javne površine neposredno pred lokalom znova opozarjamo, da zunanje površine pred objektom niso predmet omenjenega razpisa. Za najem zunanjih površin neposredno ob lokalu, se bo lahko izbrani ponudnik naknadno dogovoril z Občino Kamnik kot lastnico s posebno pogodbo o najemu javne površine. Mesečna najemnina znaša po ceniku najema javnih površin za leto 2013 za postavitev gostinskega vrta 6,5 EUR/m2. Ponudbe z vsemi dokazili morajo prispeti na naslov Občine Kamnik do ponedeljka, dne 9.12.2013, in sicer do  10. ure. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo potekalo istega dne (9.12.2013) ob 12. uri v sejni sobi v pritličju občinske stavbe. Javno zbiranje ponudb, razpisna dokumentacija ter vzorec najemne pogodbe so še vedno dostopni na spletni strani Občine Kamnik, med aktualnimi razpisi, dodatne informacije pa na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si.

Oddelek za družbene dejavnosti

V nedeljo, 1. decembra, je župan Marjan Šarec v imenu Občine Kamnik z rok predsednika Združenja sever Mihe Molana prejel zlati znak Sever za dolgoletno prizadevno in požrtvovalno delo ter prispevanje k izrednim uspehom delovanja združenja.

V enoti Pestrna, kjer je bila letos sanirana fasada, je bil ta teden tehnični prevzem desetih dobavljenih in montiranih markiz na elektromagnetni pogon s senzorjem sonce in veter. Le te bodo otrokom omogočale varno igro na prostem.

Dokončan je projekt Kamniško-komendski biografski  leksikon. Kamniško-komendski biografski leksikon je spletna publikacija, ki je nastala na pobudo Matične knjižnice Kamnik. Namen publikacije je širši javnosti predstaviti znane osebnosti, katerih življenjska pot je povezana s kamniško-komendskim prostorom in ki so z delom na različnih področjih za seboj pustili trajne sledi ter ostajajo v spominu likalne skupnosti. Matična knjižnica Kamnik je s pripravo biografskega leksikona vstopila na pot dolge tradicije, katere začetke lahko spremljamo v starih cerkvenih in drugih kroniških zapisih, v polihistorskih in literarnih delih starejših avtorjev. Bogat nabor podatkov predstavljajo župnijske in druge kronike, številni objavljeni nekrologi, literarni in spominski zapisi, ki so objavljeni v časopisju od sredine 19 stoletja dalje. Konec 19. stoletja se jim pridružijo prvi poskusi lokalnega zgodovinopisja v slovenskem jeziku, katerega pionir je bil Ljudevit Stiasny (1862-1936) s svojo znamenito knjižico Kamnik: zemljepisno-zgodovinski opis iz leta 1894. V 20. Stoletju smo se na slovenskem prostoru, s pojavom Slovenskega biografskega leksikona leta 1925, začeli ukvarjati z zbiranjem biografijna nacionalni ravni. Številni pomembni Kamničani so v tej publikaciji dobili prve strokovno pripravljene biografske članke. Po 2. svetovni vojni je nemogoče iti mimo Kamniškega zbornika, ki je prvič izšel leta 1955 in nam vse od začetka prinaša kvalitetne biografske prispevke, pogosto z bogatim slikovnim gradivom. Na lokalnem nivoju velja omeniti prvo tovrstno zbirko biografskih podatkov, ki jo je pripravila mag. Vanda Rebolj in jo objavila na spletni strani. Njena zbirka je predstavljala kvalitetno izhodišče in dobrodošlo pomoč pri pripravi tovrstnih vsebin. Izdajatelj spletnega Kamniško-komendskega biografskega leksikona je Matična knjižnica Kamnik.  Pri izvedbi so poleg zaposlenih v knjižnici sodelovali še zaposleni preko javnih del in prostovoljci. Leksikon bo uradno predstavljen javnosti v naslednjem tednu in je vključen v sklop vseslovenskih dogodkov Ta veseli dan kulture.

Matična knjižnica Kamnik je prejšnji teden prejela pomembno nagrado Slovenske sekcije IBBY, za dosežke na področju promocije branja. Matična knjižnica se je sistematično in strokovno  lotila promocije branja med mladimi bralci, predvsem med družinami z otroki.

Na klubskem objektu na štadionu Prijateljstva v Mekinjah potekajo zaključna dela prve faze, ki zajemajo tudi zamenjavo ostrešja in kritine.

V četrtek, 5. in petek, 6. decembra 2013, Dnevni center Štacjon pripravlja hišni sejem. V prostorih dnevnega centra (železniška postaja Kamnik-mesto) bosta dva dneva, od 9. do 15. ure razstavljeni izdelki, ki so jih uporabniki ustvarjali skozi leto. Z nakupom le-teh bodo lahko obiskovalci hišnega sejma izbrali izdelke ter tako prispevali za delovanje dnevnega centra.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu aktivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

V preteklem tednu smo izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Sprejeli smo povečano število strank, ki so želele preveriti podatke o svojih nepremičninah, predvsem zaradi novih davščin, ki jih določa Zakon o davku na nepremičnine.

Večina strank je želela na Občini Kamnik spremeniti dejansko rabo zemljišč. Na tem mestu vse stranke obveščamo, da lahko dejansko rabo spremenijo zgolj na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, in sicer na e-naslovu: raba.mko@gov.si.  Zato svetujemo vsem lastnikom, ki želijo spremeniti podatke o dejanski rabi zemljišč, da pošljejo e-pošto na prej navedeni naslov.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 48-letnik v eni izmed trgovin izvršil tatvino več prehrambnih artiklov. Pri dejanju ga je videl uslužbenec, ki ga je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 48-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanje v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v dopoldanskem času v Kamniku vlomil v stanovanje in iz notranjosti odtujil denar, prenosni računalnik in nekaj kosov oblačil. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 4.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini platišč s pnevmatikami v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času na parkirišču v Kamniku s parkiranega osebnega avtomobila odtujil vsa štiri platišča s pnevmatikami. Z dejanjem je nastalo za okoli 1.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli postopek s 31-letnikom iz okolice Kamnika, kateri je pri postopku izročil dve PVC vrečki v katerih je bila zeleno-rjavo rastlinsko snov, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Prav tako je bil v postopku zasežen aluminijasti mlinček z rastlinskimi delci zeleno-rjave barve. Navedene snovi so bile 31-letniku zasežene, zoper navedenega pa sledi odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času v okolici Kamnika vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil moško uro in več kosov predmetov iz rumene kovine. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 1.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno prometni kontroli postopek z 21-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 21-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve registrski tablici, ki nista pripadali vozilu, ki ga je vozil. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v električno omarico in tatvino električne energije v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom noči vlomil v električno omarico na hodniku stanovanjskega bloka v Kamniku, prekinil obstoječi električni vod in nanj priklopil dodaten vodnik ter tako pričel s tatvino električne energije. Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 55-letnik v eni izmed trgovin izvršil tatvino več prehrambnih artiklov. Pri dejanju ga je videl uslužbenec, ki ga je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 55-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 43-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.80 mg/l alkohola v izdihanem zraku. V postopku je bilo tudi ugotovljeno, da je 43-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil. Policisti so 43-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje registrske tablice in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice