Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.09.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

V tem tednu so se pričela dela na območju Buča. Izvajale del je pričel s podboji državne ceste ter pripravo posameznih tras, kjer bo potekala gradnja kanalizacije.

Gradnja sklenjene kolesarske povezave v Kamniku

Gradbena dela, ki se izvajajo v sklopu projekta Gradnja sklenjene kolesarske povezave v Kamniku, na odseku med železniško postajo na Kranjski cesti do Kovinarske in Kajuhove ulice, se počasi zaključujejo.

Na celotni potezi sta bili dve območji, kjer so bila za ureditev kolesarske povezave potrebna večja gradbena dela. To je ureditev križišča pri železniški postaji na Kranjski cesti ter ureditev dvostranske kolesarske povezave, peš povezave in varnega prehoda za pešce na križišču Kajuhove in Kovinarske ceste.

Izvedene so bile korekcije elementov ceste z namenom umirjanja prometa in zagotovitve večje varnosti, obnova in prilagoditev javne razsvetljave, obnova odvodnjavanja cest, ureditev prometne signalizacije in navezava na obstoječe stanje. Glavna dela na cestni infrastrukturi so bila z asfaltiranjem, ki se je izvajalo konec prejšnjega tedna, zaključena. Na preostalih delih so potrebne manjše ureditve v obliki ustreznih označb poti, hortikulturna ureditev ter postavitev opreme za kolesarje (parkirišča za kolesa, servisni stebriček za popravilo koles, postaja za izposojo koles), ki so bodo izvajale v prihodnjih dneh.

   

Oddelek za družbene dejavnosti

Skupaj s predstavniki Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in Oddelka za razvoj in investicije smo se udeležili delovnega srečanja vodilnih destinacij slovenskega turizma na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na srečanju smo obravnavali teme, ki so pomembne tako z razvojnega vidika kot z vidika skupnega delovanja v prihodnjih letih. Med drugim smo govorili o butični ponudbi Slovenije in aktivnostih za razvoj butične ponudbe, o pisnem partnerskem dogovoru z vodilnimi destinacijami, predstavniki ministrstva pa so nas seznanili tudi z prihajajočim javnim razpisom za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij.

Zaključila se je tudi obnova spomenika na grobišču NOB v Pirševem. Obnova le-tega je obsegala čiščenje nagrobnega kamna, robnikov in pranih plošč, sanacijo baza nagrobnega kamna (t.j. betonskega podstavka), mehansko poglabljanje črk z barvanjem ter protimikrobno in hidrofobno zaščito. Uredila se je tudi sama okolica spomenika (izravnava zemljine, ponovna položitev plošč).

Varovanci Društva Sožitje Kamnik so v petek pripravili tradicionalni piknik, ki sta se ga udeležila tudi župan Matej Slapar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti. Predsednica društva Vida Urbanc se je Mateju Slaparju zahvalila za donacijo mesnih izdelkov, ki si jih je z udeležbo na junijskem Antonovem žar izzivu priboril župan in so jih ponudili obiskovalcem piknika, prav tako pa se je zahvalila tudi občini za dolgoletno podporo pri njihovem delu.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora, izjav o uveljavljanju predkupne pravice in lokacijskih informacij za gradnjo. V preteklem tednu smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji mnogokrat ne upoštevajo določil OPN glede manipulacijskih površin, odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljeni projektni pogoji KPK Kamnik.

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in b7 Kovinarska – zahodni del št. 2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. septembra 2019 do vključno 10. oktobra 2019. Ogled dopolnjenega osnutka SD ZN2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN2, ki bo potekala v sredo, 11. septembra 2019, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek SD ZN2. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Dogodek v okviru projekta StimulArt

Občina Kamnik v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik v tem tedenu organizira javni dogodek v okviru projekta StimulArt, kjer bo (lokalnim) medijem, širši lokalni skupnosti in deležnikom kulturnih in kreativnih industrij, predstavljena vsebina projekta in načrtovane aktivnosti, ki se bodo (tudi z njihovo soudeležbo) izvajale v prihodnjih treh letih.

Vljudno vabljeni vsi, ki bi jih dogodek in z njim povezana tematika zanimala.

Javna predstavitev bo potekala v sredo, 4. septembra 2019 ob 17. uri v Domu kulture Kamnik.

Policijska postaja Kamnik

INTERVENCIJA V KAMNIKU

Policisti so v stanovanjskem bloku obravnavali intervencijo v zasebnem prostoru, kjer je prišlo do spora med zakoncema. Oškodovanka ni bila telesno poškodovana, kršitelju pa je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o javnem redu in miru.

ZASEG ODTUJENEGA KOLESA Z MOTORJEM V ŽEJAH

Policisti so imeli v Žejah cestno-prometni postopek z mladoletno osebo, kjer so ugotovili, da vozi neregistrirano motorno kolo. Prav tako so ugotovili, da je bil odtujen v Nemčiji, motorno kolo je bilo zaseženo, zoper kršitelja pa sledi postopek na sodišču.

PROMETNA NESREČA Z UDELEŽBO KOLESARJA V KAMNIKU

Policisti so v krožišču pri bencinskem servisu v Kamniku obravnavali prometno nesrečo I. kategorije, v kateri je kolesar zaradi neupoštevanja prednosti pri vključevanju v promet iz stranske na glavno cesto izsilil prednost voznici osebnega avtomobila in vanjo trčil. V prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, kršitelju pa je bil izdan plačilni nalog.

OBČANE MOTILA GLASNA MLADINA

Policisti so bili večkrat poslani v okolico Mercator centra v Kamniku, kjer naj bi občane pri nočnem počitku motilo zbiranje in druženje mladine. Mladostniki so bili napoteni domov, kršitev pa ni bila ugotovljena.

OŠKODOVANJE VHODNIH VRAT STANOVANJSKE HIŠE Z EKSPLOZIVNIM V ŠMARCI

Policisti so bili malo preko polnoč napoteni v Šmarco, kjer je z eksplozivnim sredstvom prišlo do poškodbe vhodnih vrat na eni izmed stanovanjskih hiš. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da sta dva neznanca odvrgla eksplozivno telo, po vsej verjetnosti večjo (mega) petardo, ki je ob eksploziji poškodovala dvokrilna vhodna vrata. Na objektu je nastala materialna škoda v višini 2.000 evrov. Policisti intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po končanem postopku bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

ODTUJIL ORODJE IZ TOVORNEGA VOZILA V KAMNIKU

Policisti so obravnavali tatvino ročnega električnega orodja iz tovornega vozila, kjer je za sedaj še neznani storilec vstopil skozi delno odprto okno. Nastala materialna škoda v višini 1.200 evrov.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU Z UDELEŽBO MLADOLETNEGA KOLESARJA

Policisti so v naselju Kamnik na Ljubljanski cesti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik osebnega vozila pri vključevanju iz stranske ulice na Ljubljansko cesto zaradi neupoštevanja prednosti na prehodu za pešce trčil v mladoletnega kolesarja. V prometni nesreči nihče ni bil poškodovan, zoper voznika vozila pa sledi plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA NA MAISTROVI V KAMNIKU

Policisti so v križišču Maistrova-obvoznica obravnavali prometno nesrečo  med dvema voznikoma osebnih vozil, ki sta, po njunih izjavah, v križišče zapeljala pri zeleni luči na semaforju, pri tem pa eden drugemu zaprla pot in trčila. Telesnih poškodb ni bilo.

STRELJANJE NA KORENOVI CESTI V KAMNIKU

Policisti so bili obveščeni o domnevnem streljanju, ki naj bi se zgodilo v bližini železniškega prehoda na Korenovi cesti, kjer naj bi neznanec iz avtomobila nekajkrat ustrelil, nato pa odpeljal v smeri proti Mengšu, kar naj bi slišali občani. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka - makadamskega parkirišča - je bilo ugotovljeno, da naj bi neznanec v času med 00:35 in 00:40 uro izstrelil 4 naboje. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil v zvezi z dogodkom.

NEZNANCI SE PO KAMNIKU STAREJŠIM OSEBAM IZDAJAJO ZA AGENTE DELNIŠKE DRUŽBE

Policisti so bili obveščeni, da sta se v naselju Mekinje dva neznanca, stara približno 40 let, izdajata za agenta delniške družbe in pri tem od starejših oseb pridobivata osebne podatke. Znakov kaznivega dejanja, z do sedaj zbranimi obvestili, ni bilo ugotovljenih.

POSKUS VLOMA V OSEBNI AVTOMOBIL OB POTI NA SV. PRIMOŽ

Policisti so obravnavali poskus vloma v osebni avtomobil na parkirišču pri domu Vegrad v Stahovici, kjer je neznani storilec na vzvod skozi prednja vrata poizkušal vlomiti v osebni avtomobil višjega cenovnega razreda, kar pa mu ni uspelo. O zadevi bo obveščeno pristojno Državno tožilstvo s kazensko ovadbo.

MED SPUSTOM S KOLESOM PO GOZDU PADEL

Policisti so obravnavali dogodek, kjer je mladoletni kolesar med spustom po gozdni poti iz Zgornjih Palovč izgubil oblast nad kolesom, pri tem pa je padel preko preko krmila in se telesno poškodoval.

GLASNA MLADINA NA IGRIŠČU NA ZIKOVI UL.

Policisti so bili poslani na igrišče na Zikovi ulici Kamniku, kjer naj bi občane pri nočnem počitku motilo zbiranje, druženje in vpitje mladine. Na kraju so eni osebi zaradi vpitja izdali plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

ZASEG KONOPLJE NA STELETOVI

Policisti so na Steletovi ulici imeli postopek z mladoletnimi osebami, pri čemer so eni osebi zaradi suma, da gre za prepovedano drogo-konopljo, snov zasegli. Po končanem postopku sledi predlog na pristojno sodišče.

VINJEN VOZIL TOVORNO VOZILO IN BREZ VELJAVNEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Policisti so pri kontroli prometa na Korenovi cesti imeli v postopku voznika tovornega vozila, pri katerem se je ugotovilo, da vozi tovorno vozilo pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo mu je bilo zaseženo, zoper njega pa sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče.

TATVINA OSEBNEGA VOZILA NA KRANJSKI CESTI

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila VW Passat, ki je bil odtujen na Kranjski cesti v Kamniku. Po zaključenem postopku sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

KRAVE POŠKODOVALE VOZILO NA PLANINI KISOVEC

Policisti so obravnavali dogodek, kjer so krave med pašo na planini Kisovec poškodovale štiri osebne avtomobile.

TATVINA DENARJA V TRGOVINI MANA V QLANDIJI

Policisti so obravnavali sum kaznivega dejanja tatvine, kjer je neznani storilec v času obratovanja trgovine Mana v trgovskem centru Qlandija izkoristil nepazljivost prodajalke in ji iz prodajnega pulta odtujil ovojnico, v kateri je bilo več 100 evrov gotovine. Po zaključenem postopku sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

GLASNI OBČANI PO KAMNIKU

Policisti so na večih lokacijah po Kamniku kar štirikrat posredovali zaradi glasne glasbe, s katero je bil kršen javni mir in počitek. Pri tem so večim osebam izdali plačilni nalog.

VLOM V KLET NA KLAVČIČEVI

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje velike tatvine, kjer je neznani storilec preko noči vlomil v kletni prostor in iz nje odtujil gorsko kolo znamke Boxer, rdeče-bele barve. Nastala je materialna škoda v višini 100 evrov.

POSKUS VLOMA V OSEBNI AVTOMOBIL NA ZIKOVI ULICI

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje tatvine, kjer je neznani storilec preko noči vlomil v osebni avtomobil na Zikovi ulici v Kamniku, iz katerega pa ni odtujil ničesar.

PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI V SREDNJI VASI

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v naselju Srednja vas, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v vozeče vozilo pred seboj. V trčenju je ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana na Urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

GROŽNJE S SAMOMOROM

Policisti so v Kamniku obravnavali dogodek, kjer je moški grozil s samomorom in se pri tem tudi smopoškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci iz Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, nato pa je bil odpeljan na nadaljnje zdravljenje v Ljubljano.


<< Nazaj | Novice