Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.07.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

9. seja komisije za tehnično urejanje prometa

Komisija za tehnično urejanje prometa je na svoji 9. redni seji obravnavala petnajst ponudb glede prometne ureditve v občini Kamnik. Člani komisije so opravili terenske oglede posameznih lokacij, kjer so podali tehnične rešitve za izboljšanje prometne varnosti. Predlogi komisije bodo posredovani Oddelku za gospodarske službe, da jih v okviru finančnih sredstev realizira. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je na Občinskem svetu Občine Kamnik predstavil dva predloga sklepov o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice.

Občinski svet je tako podal soglasje k ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču parc. št. 1084/1 k.o. Kamnik, ki sicer predstavlja funkcionalno zemljišče k Zdravstvenemu domu v Kamniku. Na omenjenem zemljišču bo tako javni zavod Mestne lekarne zgradil prizidek, saj obstoječi prostori lekarne, ki se nahajajo v samem zdravstvenem domu, ne zadoščajo več vsem potrebam. Po idejni zasnovi bo prizidek dimenzij 10,60m x 16,10m in bo povezan z obstoječo lekarno preko obstoječih okenskih odprtin. Stavbna pravica bo ustanovljena za maksimalno dobo 30 let.

Občinski svet podal soglasje tudi k ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču parc. št. 256 k.o. Kamnik, ki je prav tako v občinski lasti. Na omenjenem zemljišču bo zasebni investitor zgradil približno 27 do 30 parkirišč, stavbna pravica pa bo v tem primeru ustanovljena za maksimalno dobo 5 let.

V preteklem tednu je bila tudi pripravljena pogodba o brezplačnem odstopu zemljišča, ki v naravi predstavlja cesto, na Občino Kamnik. V zadnjem času se je kar nekaj lastnikov zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste in javne poti odločilo, da površino brezplačno odstopijo občini, predvsem v izogib plačilu davkov za zemljišče, ki ga sami praktično ne morejo uporabljati. Poudariti je potrebno, da v takšnem primeru občina na svoje stroške uredi vse potrebno (morebitna odmera zemljišča, priprava pogodbe, predložitev DURS, vpis v zemljiško knjigo,…) tako, da lastniki s prenosom lastništva na občino nimajo prav nikakršnih stroškov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Predstavniki Odelka za gospodarske dejavnosti in finance smo sodelovali na 16. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo 27. junija, na kateri je bilo predstavljeno poročilo o povezovanju Občine Kamnik v okviru Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije ter poročilo o podpori podjetništvu v občini Kamnik.

Pričele so se  tudi aktivnosti v zvezi s pripravo predloga rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2012 ter predloga proračuna za leto 2013.

Po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ skoraj vsakodnevno prihajajo s strani pristojnih ministrstev dodatna navodila in pojasnila v zvezi s posameznimi določbami zakona, zaradi tega je potrebno nenehno spreminjati veljavni sistem in upoštevati navedene spremembe (npr. obračuni plač, obračun povračil, subvencije…).

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je objavila namero o oddaji Preskarjeve bajte na Veliki Planini v najem, za  katero je izkazala interes Velika planina d.o.o.. Podpisana je najemna pogodba za obdobje 5 let. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se bo izvajal program, ki bo pomagal ohranjati veliko planinsko in etnološko dediščino na način planšarskega muzeja. Namen Preskarjeve bajte je s Planšarskim muzejem ter vodenjem ogledov prispevati k razvoju turizma v občini Kamnik. V skladu s planirani programom aktivnosti bo najemnik zagotovil možnost ogleda Pastirskega muzeja poleg koncev tedna tudi ostale dni v tednu na način posredovanja preko vodenih ogledov.

V naslednjih dneh se bo v prostorih Občine Kamnik zopet predstavil »Foto klub Kamnik« z razstavo Jaka Ješeta »Igor in kruh – poslikan postopek priprave domačega kruha. Razstava bo na ogled do konca meseca avgusta.

Center za socialno delo Kamnik je uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje programa, ki ga izvaja v Dnevnem centru Štacjon, in sicer so pridobili sredstva v višini 5.000 evrov.

Pretekli teden so bila nakazana sredstva vsem domoljubnim društvom za njihovo delovanje v prvi polovici leta 2012.

V torek, 26. in sredo, 27. junija 2012, je v Termah Snovik potekalo 42. strokovno srečanje vzgojiteljev dijaških domov Slovenije. Udeležence sta pred pričetkom posveta pozdravila tudi predstavnik Term in Oddelka za družbene dejavnosti Občine Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo sodelovali na 16. redni seji Občinskega sveta s točko Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju OPPN K 3 Graben, sicer pa je teden minil v znamenju pregledovanja prispelih pripomb na javno razgrnjeni osnutek OPN. V junijskem času prejemamo tudi znatno povečano število vlog za izdajo potrdila o namenski rabi, predkupni pravici ter lokacijskih informacij.

Policijska postaja Kamnik

V centru Kamnika je zaradi opitosti od alkohola obležal moški. Odpeljan je bil domov, zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda mu bo izdan plačilni nalog.

Neznani storilec je okoli 3. ure v Kamniku vlomil v trgovski lokal in odtujil kovinsko elektronsko blagajno, v kateri je bil menjalni denar. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Neznani storilec je preko noči vlomil v trgovski lokal v Kamniku. Z neznanim predmetom je razbil steklo in prišel v notranjost, ki jo je pregledal. Iz lokala ni ničesar odtujil. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo. 

S strani društva GRS Kamnik smo bili obveščeni, da so s Kranjskega raka s  policijskim helikopterjem v dolino prepeljali umrlega planinca. Policisti so zbrali obvestila o dogodku in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica pri vključevanju v promet trčila v vozilo voznika, ki je takrat pripeljal v smeri proti Kamniku. Nastala je materialna škoda. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili, da so v enoti banke v Kamniku, pri štetju denarja, izločili bankovec za 10 evrov za katerega sumijo, da je ponarejen. Policisti so bankovec zasegli in ga poslali v nadaljnjo analizo. V kolikor bo ugotovljeno, da gre dejansko za ponarejen bankovec, bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec tekom dopoldneva skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil več tehničnih in drugih predmetov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili, da je na bencinskem servisu v Kamniku voznik osebnega avtomobila natočil gorivo in odpeljal brez plačila. Policisti bodo zbrali obvestila in zoper osumljenega podali kazensko ovadbo.

Ob 20. uri smo bili obveščeni o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik neregistriranega osebnega avtomobila zapeljal z vozišča v obcestni jarek. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,70 mg/l. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so policisti zasegli osebni avtomobil, zoper voznika pa podali obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.  

Ob 1.20 uri je bila patrulja PP Kamnik poslana proti Volčjemu potoku, ker je iz smeri Domžal z veliko hitrostjo peljal voznik osebnega avtomobila, ki kljub večkratnemu pravilnemu ustavljanju z modro lučjo in kratkim zvočnim signalom ni ustavil policistom PPP Ljubljana. Ker voznik ni upošteval večkratnih znakov patrulje naj ustavi svoje vozilo, so bili izpolnjeni pogoji za uporabo sredstev za prisilno ustavljanje vozil – stingerja, kar sta policista tudi uporabila. Voznik je po prevoženju prisilnega sredstva svoje vozilo po približno 200 metrih ustavil zaradi predrtih pnevmatik, nakar je postopek prevzela patrulja PPP Ljubljana.

V dopoldanskem času smo bili obveščeni o vlomih v osebne avtomobile v Kamniku. Policisti so z ogledom in razgovori ugotovili, da je neznani storilec preko noči z razbijanjem stekla prišel v notranjost štirih vozil, kjer odtujil denarnice z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

V dopoldanskem času smo bili obveščeni o tatvini vozila v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec preko noči z dvorišče stanovanjske hiše odtujil osebni avtomobil Škoda Fabia Combi, registrskih številk LJ N0-32P. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

V dopoldanskem času smo bili obveščeni o tatvini torbice z vsebino. Policist je ugotovil, da je neznani storilec v četrtek, 28. 6., iz odklenjenega stanovanja v Kamniku odtujil žensko torbico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je bila v večernem času poslana na bencinski servis v Kamniku, kjer naj bi prišlo do pretepa. Policista sta ugotovila, da je pred tem prišlo do nesoglasja in v nadaljevanju do pretepa med štirimi osebami, v katerem je ena oseba dobila telesne poškodbe. Zaradi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda bo kršiteljem izdan plačilni nalog.

Zvečer je na policijsko postajo prišla oškodovanka in prijavila tatvino torbice. Policist je ugotovil, da je bila oškodovanka v popoldanskem času v centru Kamnika. V tem času sta ji neznana moška odtujila torbico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je poklical moški iz okolice Kamnika in zaprosil za intervencijo. Policisti so na kraju ugotovili, da je v dopoldanskem času na dvorišče stanovanjske hiše prišel mlajši moški. Ko ga je lastnik pozval naj se z dvorišče umakne, ker ni zaželen, jih je začel žaliti in pri tem poškodoval več predmetov. Zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru mu bo izdan plačilni nalog, zaradi storitve kaznivega dejanja »poškodovanje tuje stvari« bodo policisti zoper njega podali kazensko ovadbo.

Iz ZD Kamnik so na obvestili, da so prejeli obvestilo o poškodovani kolesarki na Kranjskem Raku. Policisti so na kraju ugotovili, da je kolesarka peljala iz smeri Velike planine pri čemer ji je na makadamskem vozišču spodneslo kolo zaradi česar je padla in se poškodovala. Z reševalnim vozilom ZD Kamnik je bila odpeljana na UB UKC Ljubljana.

Obveščeni smo bili o vlomu v osebni avtomobil v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil v osebni avtomobil in iz denarnice odtujil denar. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je bila poslana v okolico Kamnika, kjer je prišlo do prometne nesreče. Policista sta ugotovila, da je voznik motornega kolesa, zaradi neprilagojene hitrosti, zapeljal desno izven vozišča in se poškodoval. Z vozilom ZD Kamnik je bil odpeljan na UB UKC Ljubljana. Postopek so prevzeli policisti postaje prometne policije Ljubljana.

V popoldanskem času smo bili obveščeni o sproženem alarmu v cerkvi v Kamniku. Policista sta na kraju ugotovila, da je neznani storilec s silo telesa odprl nihajna vrata cerkve in odtujil kovinsko škatlo s prispevki. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice