Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.05.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Sanacijska dela na dveh plazovih ob občinski cesti JP 661102 Poreber so v polnem teku. Dela izvaja podjetje PUH d.d., po terminskih planih investiciji bodo dela končana na prvem plazu konec junija, na drugem pa konec avgusta letos.

 

Na državni cesti R1-225 Kamnik - Stahovica v Stranjah še vedno poteka obvoz prometa zaradi popolne zapore ceste, zato gradnja novega mostu kljub praznikom poteka intenzivno. Zaradi oblice padavin so imeli na gradbišču manjšo poplavo, vendar so delavci podjetja CPL d.d. posledice že uspešno odstranili in nadaljujejo z delom

 

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zaradi preteklega prazničnega tedna, so na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance opravljali dnevne oziroma tekoče delovne obveznosti.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Zaradi preteklega prazničnega tedna, so na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve opravljali dnevne oziroma tekoče delovne obveznosti.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaradi preteklega prazničnega tedna, so na Oddelku za družbene dejavnosti opravljali dnevne oziroma tekoče delovne obveznosti.

Oddelek za urejanje prostora

Zaradi preteklega prazničnega tedna, so na Oddelku za urejanje prostora opravljali dnevne oziroma tekoče delovne obveznosti.<< Nazaj | Novice