Mali grad

T e D n i (K) Občine

02.04.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zajede na desni strani brežine Tuhinjščice pri Stebljevku

Izvajalec del, Hidrotehnik d.d., je v celoti zaključil s sanacijo zajede na desni strani brežine Tuhinjščice, kjer je visoka voda povzročila poškodbo na brežini in s tem ogrozila traso kanalizacijskega omrežja. Za preprečitev nadaljnjega zajedanja vode v brežino je bila postavljena kamnita zložba. 

T e D n i (K) Občine

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljeval z deli na območju Ceste treh talcev, kjer se sanira vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d., gradi optično omrežje, Elektro Ljubljana pa gradi cevno kanalizacijo za električno omrežje.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja kanalizacije v Spodnjih Stranjah

Izpeljan je bil uvodni sestanek v sklopu projekta "Izgradnja odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje". Izvajalec del bo podjetje KPL d. d., dela pa se bodo izvajala ob delni zapori ceste. Z deli se bo pričelo po 16. aprilu 2018.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Z deli na projektu "Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici" se bo pričelo v torek, 3. aprila 2018, ko bo izpeljana uvedba v delo. Izvajalec del bo EURO GRAD d. o. o., v partnerstvu s podjetjem MAGG d. o. o., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Z deli na projektu "Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti" se bo pričelo v torek, 3. aprila 2018, ko bo izpeljana uvedba v delo. Izvajalec del bo LAVACO d. o. o., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec Hidrotehnik d. d. bo z deli na projektu "Odpadna in padavinska kanalizacija na Palovški cesti" predvidoma pričel po 7. maju 2018. V času del bo veljala popolna zapora ceste, kar bo predstavljalo težavo predvsem za prebivalce vasi Zgornje in Spodnje Palovče, Velika Lašna, Vranja Peč in Trebelno, kateri bodo v naslednjih dneh v nabiralnike prejeli obvestila. Med prebivalce, ki se nahajajo neposredno ob gradbišču, pa so bila obvestila že poslana. 

Javni razpis za dejavnost društev na področju kmetijstva in javni razpis za turistična društva za leto 2018

Na javni razpis za dejavnost društev na področju kmetijstva, ki je potekel v petek, 23. 3. 2018, je prispelo 13 vlog. Na javni razpis za turistična društva za leto 2018, ki je prav tako potekel v petek, 23. 2. 2018, pa je prispelo 8 vlog.

Oddelek za družbene dejavnosti

Otroci na Tinkarjadi olimpijsko razpoloženiV enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik je potekalo odprtje novih igral in nove poševne kritine. Del sredstev za nakup novega igrišča je zagotovila Občina Kamnik, preostali del je bil zagotovljen iz donacij, presežka prihodkov iz preteklih let in sklada vrtca.

V preteklem tednu so se dela v Rojstni hiši Rudolfa Maistra zaključila. V okviru občinskega praznika je župan Občine Kamnik Marjan Šarec skupaj z direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar in avtorico občasne razstave Alenko Juvan ob prisotnosti zastavonoš s simboličnim prerezom traku odprl nove, pritlične prostore, ki jih trenutno krasi občasna razstava z naslovom »Oj, ta soldaški boben (Prva vojna iz zasebnih zbirk na Kamniškem)«.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik sta objavljena dva javna naročila, in sicer:

Oddelek za razvoj in investicije

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljenih več javnih naročil. Le-ta najdete pod zavihkom »Razpisi« oziroma na povezavi: http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb v skladu z Navodili iz razpisnih dokumentacij posameznih javnih naročil.

Občina Kamnik v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije nadaljuje z aktivnostmi v okviru projekta CityWalk programa Interreg Podonavje, v katerem sodeluje kot pilotna občina. Projekt CityWalk bo pomagal mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti aktivnih oblik transporta – pešačenja in kolesarjenja. Projektne aktivnosti, ki so usmerjene v ozaveščanje o trajnostnih oblikah mobilnosti in v odpravo morebitnih ovir zanje, bodo služile kot podpora ukrepom Celostne prometne strategije Občine Kamnik. Da bi zagotovili slednje, projekt med drugim predvideva vzpostavitev lokalnih skupin deležnikov, ki bodo sooblikovale načrtovanje pešačenja in skrbele za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti v mestih.

V sredo, 4. aprila 2018, bo ob 17. uri v Sejni dvorani občinske stavbe (II. nadstropje), potekalo 2. srečanje deležnikov projekta CityWalk, na katerem bosta splošna in strokovna javnost lahko prispevali k rešitvam trajnostne mobilnosti v Kamniku. Vsi zainteresirani občani vljudno vabljeni.

Predviden program srečanja:

  1. predstavitev projekta CityWalk (cilji, namen, partnerji, ključne aktivnosti, vloga Kamnika) in namen 2. srečanja skupine deležnikov
  2. predstavitev prometne politike občine s poudarkom na zagotavljanju pogojev za pešačenje
  3. predstavitev temeljnih značilnosti Strategije pešačenja ter Načrta pešačenja in procesa njunega oblikovanja
  4. razprava o oblikovanju Strategije pešačenja ter Načrta pešačenja
  5. predlogi za vzpostavitev delovne skupine za oblikovanje Strategije pešačenja ter Načrta pešačenja

Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani: @CityWalk.project (fb.me/CityWalk.project). 

Policijska postaja Kamnik

TATVINA V TRGOVINI MULLER

Policisti smo bili obveščeni o tatvini izdelka v trgovini Muller. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je občanka izvršila tatvino kozmetičnega izdelka, ki ji je bil pri postopku zasežen in vrnjen v trgovino. Zoper storilko sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE DROGE

Policista sta imela na območju Kamnika postopek z osebo, kateremu je bila zasežena manjša samo zapiralna vrečka, v njen pa je bila temna, grudasta, rjava snov, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Zasežena snov bo z dopisom poslana v analizo. V primeru pozitivne analize na prepovedane droge zoper občana sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

DRZNA TATVINA V ŠMARCI

V Šmarci je znani storilec vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo in na hodniku pregledal oblačila, ko je bil pri dejanju zaloten s strani lastnikov hiše, je nato iz nje zbežal. Storilec je bil s strani prijaviteljev izsleden in zadržan do prihoda policistov. Policisti so na kraju zavarovali sledi in na podlagi Zakona o kazenskem postopku storilcu odvzeli prostost ter odredili pridržanje. Opravili so nujna preiskovalna dela in po dogovoru z državnim tožilcem pridržanje po nekaj urah zaključili. Zoper storilca sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.  

PROMETNA NESREČA V ZGORNJIH STRANJAH

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Zgornjih Stranjah, do katere je prišlo zaradi vzvratne vožnje povzročitelja v parkirano vozilo. S povzročiteljem je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,55 mg/l, izdan pa mu je bil plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

NAJDENI NABOJI

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan in prinesel 5 nabojev neznanega kalibra v okvirju za polnjenje, ki jih je našel ob poti na hrib Kužna. Napisan je bil zapisnik o najdenih predmetih, naboji pa bodo poslani v skladišče Ministrstva za notranje zadeve.

SPOR V DRUŽINI NA OBMOČJU DOMŽAL

Policisti so bili obveščeni o sporu med očetom in sinom na območju Policijske postaje Domžale. Med samim postopkom so bili sinu zaseženi trije zavitki z neznano rjavo grudasto-praškasto snovjo. Omenjeni zavitki so bili zaradi suma, da gre snov, ki je po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami prepovedana, poslani v analizo. Po njej bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

PROMETNA NESREČA NA OBMOČJU DOMŽAL

Na Viru pri trgovskem centru Arkadia je zaradi izsiljevanja prednosti v križišču prišlo do prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami z udeležbo dveh vozil. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.


<< Nazaj | Novice