Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.09.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 od trgovine Arboretum do uprave Arboretuma. Prav tako je izvedel izpustna jaška na Radomeljski cesti.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na odseku od uprave Arboretuma do doma KS Volčji Potok, kjer se priključi na obstoječi vodovod.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval z izgradnjo kanalizacije Tunjice na Tunjiški cesti v smeri Tunjic (kanal TM). Izvajalec trenutno izvaja gradbena dela z polaganjem kanalizacijske cevi DN 250. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke.

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku (kanal TM1). Predvideno je, da se ekipi srečata na vrhu Tunjiške ceste.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu TM in kanalu TM1.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in  občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu Gv Zagorici nad Kamnikom in Bistričici. Izvajalec trenutno izvaja gradbena dela z polaganjem kanalizacijske cevi DN 250. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke.

Prav tako je izvajalec začel z deli na kanalu G13 ter kanalu G10.

Na kanalih G10-1, G10-1-1 in delu kanala G, kjer je izvajalec že končal z polaganjem kanalizacije (manjka vzpostavitev v prvotno stanje), je v preteklem tednu izvajalec izvedel pregled kanala s TV kamero ter preizkus tesnosti.

Izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G5 na območju Zgornjih Stranj.

V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu G (Zagorica nad Kamnikom, Bistričica), kanalu G5 (Zgornje Stranje), kanalu G10 (Zagorica nad Kamnikom) ter kanalu G13 (Županje Njive).

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Obračališče v Mekinjah pred Podružnično šolo Mekinje

Za tekoče odvijanje prometa pri dostavi otrok v šolo so se v soboto, 30. avgusta 2014, zaključila gradbena dela »Izgradnja obračališča za osebna vozila pred Podružnično šolo v Mekinjah«. Obračališče ima ločen uvoz in izvoz, odvijanje prometa je enosmerno, čakališče ob desnem postajališču v smeri Godiča je urejeno na ločilnem otoku, zaris novega prehoda za pešce in avtobusni postajališči ter začasna ureditev parkirnih prostorov. V času del je bila vzpostavljena delna zapora ceste.

Zaključek del ureditve javne poti na Brezjah nad Kamnikom

V petek, 29. avgusta 2014, so se zaključila gradbena dela »Ureditev JP št. 660574 Brezje nad Kamnikom«. Dela v dolžini 163 metrov obsegajo: zamenjavo ustroja, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Z deli je izvajalec del končal v skladu s pogodbenimi določili. V času del je vzpostavljena popolna zapora javne poti.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Danes, 1. 9. 2014, je bil objavljen javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2014, in sicer za naslednja ukrepa:

Objavljen je bil tudi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik, in sicer za naslednje ukrepe:

Javna razpisa ter razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani www.kamnik.si. Rok za oddajo vlog je petek, 10. 10. 2014, do 12.00 ure.

Oddelek za družbene dejavnosti

Javni sklad za kulturne dejavnosti je organiziral 28. Likovne delavnice Šmartno, z naslovom »Pogled vase«, avtoportret – refleksija ponotranjenega pogleda. Namen delavnic je bilo raziskovanje in preizkušanje sodobnih likovnih praks. Poudarek je bil na skupinskem delu, v okviru skupaj dogovorjenih oblikovnih izhodišč pa je vsak udeleženec iskal svoj individualni izraz. Letošnja izhodiščna tema je bila lastna podoba. Mentor delavnice je bil Dušan Fišer, akademski slikar specialist.

KD Motnik in Matična knjižnica Kamnik sta v letošnjem letu pripravila že tretji Križnikov pravljični festival. Na željo mnogih se je v sodelovanju z Društvom sv. Jakoba konec tedna na vrtu Frančiškanskega samostana v Kamniku odvil pripovedovalski večer JENKRET JE BIV…EN KRIŽNIK. Pravljice in pripovedke, kakor jih je pred 150 leti zapisal Gašper Križnik, šuštar iz Motnika, so oživili pripovedovalci Irena Cerar, Katja Preša, Liljana Klemenčič, Rok Kušljan, Ivanka Učakar, za glasbeno spremljavo pa je poskrbela violinistka Svetlana Novaković. Na razpisu na temo varovanja kulturne dediščine Naša Slovenija 2014 je Križnikov festival izbran kot prejemnik priznanja. Svečana podelitev priznanj Naša Slovenija 2014 bo 28. septembra v okviru projekta Slovenija brez meja na sejmu Bonaca 2014 v Portorožu. Častni pokrovitelj podelitve priznanj bo gospod Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS.

Že spomladi se je Matična knjižnica Kamnik prijavila na svetovni knjižničarski kongres s plakatom: »Kamniške pravljične poti – knjižnica povezuje družine z lokalnimi pravljicami in kulturno ter naravno dediščino«. Utemeljitev je očitno prepričala mednarodno komisijo, ki je sprejela plakat v program. Kamniške pravljične poti je projekt, ki ga MKK izvaja v sodelovanju z Ireno Cerar, priznano avtorico družinskih pravljičnih poti. Del programa mednarodne zveze knjižničarskih organizacij so tudi plakati, ki predstavljajo predvsem spodbujanje in razvoj dostopa do informacij, informacijsko in bralno opismenjevanje, …. Plakat Kamniške pravljične poti je bil predstavljen v družbi z ostalimi 211 plakati s celega sveta na svetovnem knjižničarskem kongresu IFLA v Lyonu, ki so tako ali drugače prikazovali dejavnosti knjižnice.

S strani koncesionarke dr. Alojzije Šlebir Hočevar smo prejeli obvestilo o upokojitvi in s tem odpoved pogodbe o koncesiji, in sicer z dnem 28. 2. 2015. V skladu z zakonodajo bomo program zobozdravstva ponudili občinskemu javnemu zavodu dr. Julija Polca Kamnik, ki je že pred časom izrazil veliko željo, da se program vrne nazaj v javni zavod. V tem primeru bo zobozdravnik, ki bo prevzel program, prevzel tudi vse koncesionarkine paciente.

V preteklem tednu je Osnovna šola Frana Albrehta, na podlagi predhodnega sodelovanja z Občino in izvajalcem avtobusnih prevozov, objavila organizacijo prevozov šoloobveznih otrok, ki bo veljala za čas del na kanalizaciji na območju POŠ Tunjice – podroben urnik voženj je objavljen na spletni strani šole, in sicer www.os-fa.si.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik je izvajalec pričel z izvedbo obnove toplovoda in priklopi dodatnih objektov na toplovod. V izvedbi je priključek objekta na Ljubljanski cesti 1, v katerem se nahajajo prostori Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Vzajemne, Rdečega križa, telovadnice, Matične knjižnice in Glasbene šole Kamnik. V naslednjih dneh sledi še izvedba priključka na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik.

Dela na požarnih stopnicah na Glasbeni šoli Kamnik potekajo v skladu s terminskim planom.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi vprašanj glede plačila položnic za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vse občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.

Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na spletnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Vse občane občine Kamnik, ki so po Odloku zavezani plačilu nadomestila in se s prejeto Odločbo ne strinjajo, morajo pritožbo vložiti na Obrazcu in jo poslati na Ministrstvo za finance, Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Prejšnji teden so potekale še zadnje priprave za organizacijo kolesarskega izleta po kolesarski poti od Snovika do Motnika. Zadnjo nedeljo v avgustu smo izvedli že osmi kolesarski izlet, ki ga vsako leto organizirata Občina Kamnik in Športno društvo Motnik.

Gre za rekreativno kolesarsko prireditev, ki je namenjena promociji kolesarjenja in predstavitvi kolesarskih poti v občini Kamnik. Na pot iz Snovika, kjer je prisotne pozdravil tudi župan Marjan Šarec, se je letos podalo 42 kolesarjev, ki so premagali zahtevno traso in kolesarjenje zaključili z druženjem v Motniku.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino tende z avtodoma v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 38-letnik iz Kamnika, v okolici Kamnika odtujil tendo z avtodoma. Navedena tenda je bila 38-letniku zasežena in po postopku vrnjena oškodovancu. Z dejanjem je povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policist bodo zoper 38-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o tatvini osebnega avtomobila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči iz parkirnega prostora v Kamniku odtujil osebni avtomobil znamke Renault Megane, registrskih številk LJ 50-7AL. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 9.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 64-letni voznik osebnega vozila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji z vozilom trčil v spredaj vozeč osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 24-letnik. V prometni nesreči je nastalo za približno 1.000 evrov materialne škode. V prometni nesreči sta 24-letnik in sopotnik v vozilu udeleženca utrpela lahke telesne poškodbe in sta bila oskrbljena v Zdravstvenem domu Kamnik. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je 33-letni voznik osebnega avtomobila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil, ki ga je v tem trenutku pravilno vozil 80-letni voznik. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. 80-letni voznik je v prometni nesreči utrpel lahke telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. 33-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdan plačilni nalog.

Policisti so bili obveščeni o medsosedskem sporu v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta se v okolici Kamnika medsebojno, verbalno in fizično, sprla 37-letnik in 58-letnica. Zaradi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru je bil obema izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 36-letnik v eni izmed trgovin izvršil tatvino več prehrambenih artiklov. Pri dejanju ga je videl uslužbenec, ki ga je na kraju zadržal do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 36-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno-prometni kontroli postopek s 25-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 25-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve registrski tablici, ki nista pripadali vozilu, ki ga je vozil. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče

 

 


<< Nazaj | Novice