Mali grad

T e D n i (K) Občine

01.07.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V petek, 28. junija, so se zaključila montažna dela postavitve varovalnih ograj ob lokalnih cestah in javnih poteh. Varovalne ograje so bile postavljene na osmih lokacijah, v skupni dolžini 152 m. V času del je bila vzpostavljena delna zapora cest. Vrednost izvedenih del je znašala 10.000 evrov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z javnimi razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, ukrep Povečanje gospodarske vrednosti gozdov…) morajo nekateri prejemniki sredstev do konca junija predložiti poročila o izvajanju oziroma izvedbi sofinanciranih projektov. Sestani del poročil (zahtevkov) so tudi potrdila o prejemu sredstev iz občinskega proračuna v preteklih letih. V ta namen je bilo izdanih več potrdil s strani Občine Kamnik, zaradi preverjanja dvojnega financiranja, ki je po pravilih EU nedovoljeno.

Zaradi številnih prireditev, ki so bile v preteklem tednu (dan državnosti…), je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pregled in spremljanje polletne realizacije proračuna Občine Kamnik za leto 2013 (izplačila polletnih dotacij…).

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je Ministrstvo za finance Občini Kamnik izdalo soglasje k začetku postopka zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije, predvidene v občinskem proračunu v višini 2.450.000 evrov. Na podlagi prejetega soglasja, se bo pripravila vsebina javnega zbiranja ponudb.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na športnem igrišču pri Osnovni šoli Šmartno je postavljena nova, varnejša ograja.

V sredo je na Brdu pri Kranju Mladinski svet Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja in v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravil zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta 2012. V natečaj je letos 152 različnih prijaviteljev prijavilo 187 posameznikov in 64 projektov. Podeljenih je bilo 9 ključnih nazivov in še dve posebni priznanji, Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, naziv Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski voditelj in Naj mladinski projekt. Predsednik Borut Pahor je ob tem povedal: »V čast mi je in s ponosom sprejemam pokroviteljstvo tako plemenite dejavnosti kot je projekt Prostovoljec leta. V današnji družbi je dobrodelnost vrednota, ki je ne smemo zanemariti in jemati samoumevno. Nasprotno, gojiti jo moramo vedno znova kot posebej dragocen izraz človekoljubnosti in skrbi za sočloveka. Dobro delo izoblikuje človeka v aktivnega soustvarjalca družbe, v kateri živimo. Prostovoljstvo in različne dobrosrčne pobude so v teh težkih časih še posebno izjemnega pomena, saj spodbujajo ljudi, da stopimo skupaj in pomagamo drug drugemu. Projekt Prostovoljec leta že dobrih deset let izreka priznanja najbolj aktivnim posameznikom, posameznicam in skupinam, prostovoljstvu pa vrača ugled in pozornost. V družbi, ki se sooča s krizo vrednot, je pohvalno, da prostovoljstvo še posebej izpostavimo in družbi vrnemo bistvo njenega obstoja. Le s sodelovanjem in skupnim delom lahko presežemo nesoglasja, ki nas razdvajajo. Želim vam, drage prostovoljke in prostovoljci, da vam nikoli ne zmanjka navdiha in motivacije ob vašem dobrem delu. Občutek, da ste prispevali in gradili nekaj velikega, pa je nedvomno največje zadovoljstvo, ki ga lahko ob tem občutite. Veselim se srečanja z vami, ko vam bom lahko osebno čestital in izrazil iskreno zahvalo za vaša prizadevanja.« Iz kamniške občine so letos prejeli priznanja Zavod Oreli, Osnovna šola Stranje in predstavniki Društva upokojencev Kamnik.

Javni zavod Mestne lekarne je obvestil občino, da so pridobili soglasje Ministrstva za zdravje k Programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda za leto 2013.

Urad RS za mladino je v začetku meseca junija pozval občine k sodelovanju v spletni anketi, s katero želi izboljšati svoje poznavanje stanja po občinah glede vprašanja mladinskih prostorov. Namen Urada RS za mladino v obdobju 2014 -2020 je sofinanciranje projektov za dvig standardov in kakovosti mladinske infrastrukture in izboljšanje opremljenosti mladinskih prostorov. Občina Kamnik se je na anketo odzvala in vezano na aktivnosti, ki jih vodijo na Uradu RS za mladino, je bil v ponedeljek, 24. 6. 2013, opravljen tudi terenski ogled/pregled našega Mladinskega centra Kotlovnica z njihovim predstavnikom. V naslednjih dneh pričakujemo njihovo poročilo o opravljenem pregledu in v nadaljevanju priložnost sodelovanja na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev. Priložnost se kaže v dejstvu, da kakovostni prostori in oprema omogočajo več kreativnega mladinskega dela in več aktivne vključenosti mladih, večja je tudi učna, socialna, kulturna in ekonomska dodana vrednost mladinskega dela za lokalno skupnost.

Dela na enoti vrtca Tinkara se nadaljujejo. Poteka sanacija pohodnih teras, predvidena pa je tudi zamenjava električne omarice oziroma dela električnih inštalacij. Zaradi odklopa elektrike in zagotavljanja varnosti uporabnikov, so bili vsi oddelki enote preseljeni v Osnovno šolo Marije Vere. Na petkovem sestanku učiteljskega zbora sta problematiko predstavila ravnateljica vrtca in direktor občinske uprave.

Gradnja Osnovne šole Toma Brejca se nadaljuje s predvidenim terminskim planom. V petek so si gradnjo ogledali tudi zaposleni na šoli. V času ogleda so bili seznanjeni z vsemi podrobnostmi o poteku gradnje.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku prejeli več kot 130 vlog za izdelavo potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice. Na Oddelku ugotavljamo, da se je število vlog za izdelavo potrdil o namenski rabi zemljišč povečalo zaradi napovedanega novega Zakona o davku na nepremičnine. Prav tako smo na Oddelku zaznali povečano število strank (lastnikov zemljišč), ki so v preteklem tednu prejeli odločbe s strani DURS-a zaradi davka od premoženja, ki presega več kot 500.000 evrov.

Na Oddelek se obračajo tudi številni občani glede pojasnitve gradiva Občinskega prostorskega načrta (OPN) in Okoljskega poročila, ki je javno objavljen od 18. 6. 2013. V sredo, 26. junija 2013, je Občinski svet Občine Kamnik sprejel dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta v prvi obravnavi. Istega dne je bila tudi javna obravnava v Domu kulture Kamnik, katere se je udeležil tudi župan Marjan Šarec, in na kateri je bilo predstavljeno Okoljsko poročilo, Hidrološko hidravlične študije za območje reke Kamniške Bistrice, Nevljice in Motnišnice ter dopolnjen osnutek OPN.

Zaradi želje po čim hitrejšem zaključku oziroma sprejemu OPN, je Občina Kamnik takoj po prejemu mnenja o ustreznosti okoljskega poročila pričela z javno razgrnitvijo. Javna razgrnitev po veljavni zakonodaji traja 30 dni. Na Občini Kamnik pa bo trajala 43 dni.

Ponovna javna razgrnitev poteka v času od 18. 6. 2013 do vključno 1. 8. 2013. Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je na ogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko posreduje:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve to je 1. 8. 2013.

Na javno razgrnjeno gradivo se bodo v času ponovne javne razgrnitve zbirale pripombe, do katerih bo Občina Kamnik zavzela stališče. Na podlagi sprejetih stališč se bo pripravil predlog OPN, ki ga bo Občina morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v avtobus in tatvino goriva Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznanec vlomil v rezervoar avtobusa in odtujil gorivo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Kamniku (Tomšičeva - Glavni trg). Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zapeljal v križišče ter pri tem izsilil prednost vozniku, ki je vozil po prednostni cesti. V nesreči je bila ena oseba poškodovana in odpeljana z reševalnim vozilom na nudenje zdravniške pomoči. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,68mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi kršitve je bil zoper kršitelja na Okrajno sodišče v Kamniku podan obdolžilni predlog.

Patrulja je imela pri kontroli v postopku osebo, ki je imela pri sebi NN rjavo zeleno snov rastlinskega izvora – sum prepovedane droge. Zasežena snov bo poslana na analizo, po opravljeni analizi bo izveden ukrep.

Policisti so obravnavali vlom v kontejner na Duplici. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec vlomil v kontejner ter neznano kam odpeljal traktorsko kosilnico, električno kosilnico ter ročno kosilnico ter gorivo. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v objekt v Stahovici. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec vlomil v elektrarno ter odtujil transformator ter več električnih vodnikov. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 42.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 45-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,84 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi kršitve je bil zoper kršitelja na Okrajno sodišče v Kamniku podan obdolžilni predlog.

 


<< Nazaj | Novice