Mali grad

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik

17.07.2019

 

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini KamnikV Občini Kamnik že od leta 2000 deluje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik. Gre za skupen organ za vse občinske gospodarske javne službe (obvezne, kot npr. oskrba s pitno vodo in  izbirne, kot npr. pogrebna dejavnost), namenjen varstvu pravic uporabnikov javnih dobrin.

Svet daje pripombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem, načrtovanjem ter financiranjem gospodarskih javnih služb pristojnim občinskim organom in opozarja izvajalce gospodarskih javnih služb na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik poziva občanke in občane k dajanju pobud/pripomb/predlogov na temo zaščite javnih dobrin v Občini Kamnik, in sicer na elektronski naslov obcina@kamnik.sis pripisom »za Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik«.

Naslednja seja sveta bo namenjena oskrbi s pitno vodo/zaščiti vodnih virov v Občini Kamnik.


<< Nazaj | Novice