Mali grad

Subvencije za investicije v učinkovito rabo energije v občini Kamnik

16.04.2021

 

Subvencije za investicije v učinkovito rabo energije v občini KamnikObčina Kamnik že vrsto let dodeljuje finančna sredstva za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih. Od leta 2003 naprej Občina dodeljuje finančne spodbude za posamezne ukrepe, ki povečujejo učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije. Gre za različne ukrepe, kot so vgradnja energijsko učinkovitih kotlov, toplotna izolacija fasade in zamenjava lesenih oken v gospodinjstvih. Letošnje leto je Občina Kamnik dodala nov ukrep, in sicer prezračevanje oziroma rekuperacija v gospodinjstvih.

Občina je v obdobju od leta 2003 do vključno 2020 dodelila 772 subvencij v skupni vrednosti 360.237,65 evra. V preteklem letu je Občina razpisala in dodelila 30.248,59 evra za 41 ukrepov. Občina Kamnik tudi v letu 2021 dodeljuje nepovratne finančne spodbude z namenom spodbujanja učinkovite rabe energije. Z začetkom meseca aprila je objavljen razpis za spodbujanje naložbenih ukrepov v učinkovito rabo energije, vgradnjo energijsko učinkovitih kotlov, toplotne izolacije fasade, energijsko učinkovitih lesenih oken in prezračevanja oziroma rekuperacije v gospodinjstvih. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 40.000 evrov.

Za nepovratna sredstva lahko zaprosijo občani, ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik in so bodisi lastniki ali solastniki stanovanjskih objektov bodisi najemniki stanovanjskih objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganju v objekt ali ustrezno soglasje lastnika stanovanjskega objekta k izvedbi predvidenih ukrepov. Osnovni pogoj za pridobitev sredstev je pravilno izpolnjena in oddana vloga. Za vsak posamezen ukrep so določene višine nepovratnih sredstev finančne spodbude ter podani dodatni, bolj specifični kriteriji, ki jih je treba izpolnjevati, pri tem je treba biti posebno pozoren na tehnične zahteve, ki so podane v razpisni dokumentaciji za posamezni ukrep, in seveda je treba vlogo ustrezno dopolniti tudi z vsemi prilogami.

Več informacij o možnostih pridobitve nepovratne finančne spodbude je na voljo v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena TUKAJ. Dodatne informacije o razpisu je mogoče dobiti tudi pri gospe Mihaeli Brnot Veternik na telefonski številki 01/831 32 48 ali po elektronski pošti na naslovu mihaela.veternik@kamnik.si.

Investicija za energetsko učinkovitejšo rabo energije prinaša poleg zmanjšanje stroškov tudi boljše bivalne pogoje in dolgoročno gledano se investicija tudi povrne. Če se pridobijo tudi nepovratna sredstva, se investicija povrne še prej. Dobra naložba je v odhodkih in počutju zaznavna že prvo zimo.


<< Nazaj | Novice