Mali grad

Študijske ture po Kamniku in okolici

13.09.2011

 

Ta teden se pričenjajo študijske ture po Kamniku in okolici, ki smo jih pripravili skupaj z javnim zavodom Turizem Ljubljana. Gre za projekt Ljubljana - Osrednja slovenska regija v okviru sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih organizacij. Glavni namen razpisa je okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma preko regionalnih destinacijskih organizacij (RDO).

Ljubljanska urbana regija (oziroma Osrednjeslovenska regija, kot se uradno imenuje regija), z glavnim mestom Ljubljano, združuje 26 občin, med njimi tudi Kamnik. Glavni namen projekta je ustvariti trženjski model, ki bo temeljil na sodelovanju in iskanju sinergij in sicer tako, da bo Ljubljana bolje izkoristila privlačno ponudbo v zaledju in tako z oblikovanimi integralnimi turističnimi proizvodi – ter konkretnimi prodajnimi programi (paketi – izleti) spodbujala in usmerjala obiskovalce Ljubljane v odkrivanje regije (jasno strukturirana tematska ponudba po ciljnih skupinah) ter da bo zaledje Ljubljane (posamezni turistični kraji, ponudniki oziroma destinacije) pa bo s skupnim trženjem z Ljubljano (oziroma kot regijo Ljubljana – Osrednja Slovenija) lažje, hitreje, z manj vlaganja in z večjimi učinki dosegalo prepoznavnost in prodajo na mednarodnem turističnem trgu, kjer samostojno ne bi bili konkurenčni in privlačni.

Pred nami je kar nekaj skupnih projektov in že ta četrtek bo potekala prva študijska tura in sicer za tuje organizatorje potovanj. Kamnik z okolico bodo do konca septembra obiskali še tuji novinarji, domači novinarji, strokovni svet Zavoda turizem Ljubljana in strokovni svet RDO, turistični delavci, vodniki, receptorji različnih hotelov.

Sodelovanje z Ljubljano je za nas izrednega pomemena in veseli smo, da nas je Turizem Ljubljana spoznal kot pomembnega partnerja. Kamnik ima zagotovo velik potencial, da postane vodilni partner Ljubljani predvsem zaradi pestre turistične ponudbe, ugodne lege in dobre prometne povezave.

Na Agenciji nas veseli, da nas je ta projekt tesneje povezal in lahko zatrdimo, da bomo naše sodelovanje krepili tudi v prihodnje.

Besedilo: Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik


<< Nazaj | Novice