Mali grad

Strategija je sprejeta – čas je za izvajanje ukrepov

12.05.2017

 

Strategija je sprejeta – čas je za izvajanje ukrepovSvetnice in svetniki so v sredo, 10. maja 2017, na seji Občinskega sveta Občine Kamnik s 25 glasovi za sprejeli Celostno prometno strategijo Občine Kamnik.

S sprejetjem Strategije se začenja obdobje drugačnega načrtovanja prometa in mobilnosti, kjer osebni avtomobil nima več absolutne prednosti, ampak je obravnavan vzporedno z drugimi oblikami prometa. Namen Strategije je zmanjšati število voženj z osebnimi avtomobili in hkrati povečati deleže hoje, kolesarjenja ter v čim večji možni meri tudi uporabo javnega potniškega prometa. Za takšno postopno spremembo potovalnih navad bo potrebno z ukrepi izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti, vzporedno pa o njih tudi ozaveščati, izobraževati in vzgajati javnost, predvsem mlade.

Sprejetje Strategije pomeni zadnje dejanje 10-mesečnega strateškega načrtovanja. Izdelovalci so Strategijo oblikovali v tesnem sodelovanju z občinsko upravo, ključnimi deležniki in zainteresiranimi občankami ter občani. Na štirih javnih razpravah in več delavnicah so predstavniki javnosti skupaj z izdelovalci CPS razpravljali o obstoječem stanju na področju prometa, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni prihodnosti, o ciljih ter prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. S podajanjem mnenj je tako javnost pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

Na vrsti je postopno izvajanje množice ukrepov iz akcijskega načrta. Glavna nosilka ukrepov bo Občina Kamnik, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot so KAM-BUS, Policija, osnovne šole in vrtci, Društvo upokojencev Kamnik, Kolesarsko društvo, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik in drugi.

Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa same po sebi ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove rešitve zaživele le z aktivno podporo in sodelovanjem občank in občanov ter obiskovalcev občine. Vsi mi bomo namreč uporabniki novih rešitev in tisti, ki bomo z izbiro potovalnih načinov lahko dejansko naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse.

Kako lahko občanke in občani prispevamo k trajnostni mobilnosti v Občini Kamnik: 


<< Nazaj | Novice