Mali grad

Številne investicije v zadnjih letih na področju urejanja športnih igrišč

30.06.2010

 

Občina je skupaj s krajevnimi skupnostmi in športnimi društvi v zadnjih letih namenila veliko truda in finančnih sredstev za ureditev zunanjih športnih in otroških površin na območju celotne občine. Vzporedno so na občini pripravili kar nekaj projektov – nekaj od teh je še v pripravi -  ki se bodo realizirali v naslednjih letih.

200.000 evrov za ureditev otroških in športnih igrišč v letu 2007

V letu 2007 smo skupaj s športnimi društvi in krajevnimi skupnostmi pristopili k naslednjim investicijam: temeljito smo prenovili košarkarsko igrišče pri OŠ Toma Brejca in postavili ograjo okoli otroškega igrišča pri šoli, prenovili smo odbojkarski center Pod Skalco, uredili teniška igrišča v Kamniku, izvedli smo investicijska dela in nakup opreme na letnem bazenu, v Motniku smo zgradili odbojkarsko igrišče na mivki, nadaljevali smo z gradbenimi in obrtniškimi deli na otroškem in športnem igrišču v Podgorju, v mansardi nad kegljiščem v Mekinjah smo uredili sodobno lokostrelsko in strelsko strelišče, investirali smo v otroška igrišča pri šoli Gozd, šoli Nevlje ter v igrišče Fužine – Tunjiška.  Za vse investicije smo namenili skupaj dobrih 200.000 evrov.

530.000 evrov za ureditev otroških in športnih igrišč v letu 2008

V letu 2008 smo skupaj s športnimi društvi in krajevnimi skupnostmi pristopili k naslednjim investicijam: nadaljevali in zaključili smo z deli na odbojkarskem centru Pod Skalco, kjer smo uredili tudi košarkaško igrišče, izvedli smo investicijska dela in nakup opreme na letnem bazenu, dela so potekala na športnem in otroškem igrišču v Podgorju, pričeli smo s temeljito obnovo športnega in otroškega igrišča v Lokah, začeli smo z deli pri urejanju športnih površinah pri OŠ Šmartno. Prenovili smo otroške in športne površine pri OŠ Stranje, temeljito smo prenovili pritličje objekta na nogometnem štadionu, popravili varovalno ograjo pri šoli na Selah, zamenjali košarkaške table na posameznih igriščih po občini, uredili otroško igrišče v Volčjem potoku, temeljito smo prenovili otroško igrišče na Klavčičevi ulici, uredili otroško igrišče v Kršmančevem parku ter izvedli nakup igral in opreme za otroška igrišča v Motniku, na Hribu, na Trgu talcev ter na Stiasnyjeva ulici. Za vse investicije smo namenili skupaj 530.000 evrov.

130.000 evrov za ureditev otroških in športnih igrišč v letu 2009

V letu 2009 smo skupaj s športnimi društvi in krajevnimi skupnostmi pristopili k naslednjim investicijam: dokončali smo gradnjo športnega in otroškega igrišča v Lokah, začeli s prenovo športnega objekta v Zg. Tuhinju, zamenjali smo opremo in ograje na teniških igriščih, z obnovitvenimi deli smo zaključili na objektu na nogometnem stadionu, investicijska dela so potekala na letnem bazenu, na območju v B8 Perovo je potekala izgradnja otroškega igrišča, postavili smo igrala pri šoli Sela, na Zikovi ulici smo prenovili otroško igrišče ter pričeli z gradnjo športnega igrišča, izvedli smo nakup igral in opreme za otroška igrišča na Jenkovi, Ljubljanska – Kranjska … Za vse investicije smo namenili skupaj 130.000 evrov.

Poleg vsega naštetega občina namenja še dodatna sredstva za upravljanje in redno vzdrževanje 22 otroških in športnih igrišč, za kar smo v letu 2009 namenili 70.000 evrov. V znesku ni vračunanih stroškov upravljanja letnega bazena, ki jih ravno tako pokriva občina.

V letu 2010 je za investicije v otroška in športna igrišča predvidenih 310.000 evrov. Gre za sredstva, ki bodo letos tudi realizirana.

V navedenih številkah niso vključena sredstva, ki so v proračunu za leto 2010 predvidena za nakup zemljišča v Mekinjah ter izdelavo idejnih zasnov za zunanja športnih in otroških igrišča, katerih gradnja je načrtovana v prihodnjih letih (Vrhpolje, Mekinje, Šmarca, Pšajnovica, Jakopičeva, …).

 


<< Nazaj | Novice