Mali grad

Starajmo se doma - tečaj za družinske oskrbovalce

21.05.2014

 

Slovenske in tuje raziskave kažejo veliko pripravljenost svojcev, da bi svoje stare družinske člane oskrbovali doma. Najmočnejši razlogi za to sta čustvena povezanost in doživljanje odgovornosti za bolne in onemogle družinske člane, zadnje čase pa tudi ekonomski razlogi. Svojce, ki brezplačno skrbijo za svoje stare družinske člane, imenujemo družinski oskrbovalci; mednje štejemo tudi sosede, prijatelje, prostovoljce in druge neformalne ter brezplačne oskrbovalce na domu. Svojci so večinoma sami v zelo težavnem položaju, njihovo naporno delo pa jim zelo olajša strokovna in medsebojna opora ter potrebne veščine o oskrbi, negi in o tem, kako ohraniti lastno zdravje.

Na nacionalnem Inštitutu Antona Trstenjaka za področje staranja in sožitja med generacijami izvajajo po občinah tečaje za družinske oskrbovalce. Skupina z 20. udeleženci obdela na 10 tedenskih učnih srečanjih, ki trajajo po dve in pol uri, najbolj potrebne vsebine oskrbe: nega onemoglega; demenca; razumevanje starosti in onemoglosti; komuniciranje s svojcem – zlasti ko je težaven; skrb zase, da oskrbovalec sam ne omaga; morebitni odhod svojca v dom za stare ljudi ter umiranje in žalovanje. Številni dosedanji udeleženci tečajev so poudarili, koliko jim pomagajo pridobljena znanja in praktične veščine, prav tako tudi medsebojna izmenjava izkušenj in opora pri napornem delu. Tečajniki prejmejo posebej za ta tečaj pripravljen priročnik Družinska oskrba starejšega svojca in knjigo Za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami.

Prijavnice za omenjeni tečaj so na voljo na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje do konca tega meseca. Tečaj, ki ga v celoti financira Občina Kamnik, se prične v torek, 10. junija 2014 ob 17. uri v prostorih Društva upokojencev Kamnik (Kolodvorska 5). O vseh nadaljnjih terminih se bo skupina sproti dogovarjala oz. nadaljevala v jesenskem času.

Poleg Oddelka za družbene dejavnosti so prijavnice na voljo na sedežu Društva upokojencev Kamnik, pri patronažni službi Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, na Rdečem križu Kamnik, na DC Štacjon in Medobčinskem društvu invalidov.

Besedilo: Nacionalni Inštitut Antona Trstenjaka


<< Nazaj | Novice