Mali grad

Stališče občine Kamnik glede ukinitve Geodetske pisarne Kamnik

07.12.2011

 

Objavljamo stališče občine Kamnik glede ukinitve Geodetske pisarne Kamnik, ki ga je župan Marjan Šarec naslovil na Geodetsko upravo Republike Slovenije.


GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Zemljemerska ulica 12
1000 LJUBLJANA

Zadeva: Stališče Občine Kamnik glede ukinitve Geodetske pisarne Kamnik

Občina Kamnik je bila že pred časom s strani Geodetske uprave Republike Slovenije obveščena, da ima Geodetska uprava Republike Slovenije namen reorganizirati poslovanje geodetskih pisarn, in sicer, da je v postopku reorganizacije predvidena tudi ukinitev Geodetske pisarne Kamnik. Občina Kamnik je že večkrat podala stališče, da se s predlagano ukinitvijo ne strinja.

Ne glede na namen Geodetske uprave Republike Slovenije župan Občine Kamnik s podporo župana Občine Komende ponovno poudarjam, da se s selitvijo ne strinjamo.

Navedbe Geodetske uprave Republike Slovenije, da se v zadnjih letih obisk kamniške pisarne zmanjšuje, ni na mestu. Namreč še pred nedavnim, v času podajanja pripomb javnosti v postopku vrednotenja nepremičnin, so se vrste pred geodetsko pisarno, ki je v tretjem nadstropju občinske stavbe, vile celo do pritličja.

Geodetska pisarna Kamnik pokriva območje Občine Kamnik in Občine Komende, s skupno površino približno 290 km2.

S selitvijo se bo dostopnost do geodetskih evidenc in upravnih storitev bistveno zmanjšala. Argument, da je dostopnost do podatkov možna preko spleta, je neprepričljiv. V občinah Kamnik in Komenda namreč ni zagotovljen širokopasovni dostop do interneta in že s tega vidika je občanom dostop do podatkov onemogočen. Upoštevati je treba, da so uporabniki podatkov tudi starejši ljudje, ki niso vešči ravnanja z novimi tehnologijami.

Zelo pomemben argument proti reorganizaciji je dobro in korektno sodelovanje med lokalno skupnostjo in Geodetsko pisarno Kamnik.

Ker se z županom Občine Komende ne strinjava, da bi se našim občanom nižal standard dostopa do državnih organov, odločno protestirava proti nameri Geodetske uprave Republike Slovenije in pričakujeva, da bo svojo odločitev spremenila.

Marjan Šarec
Župan


<< Nazaj | Novice