Mali grad

Srečanje županov in koordinatorjev občin Srca Slovenije na temo lokalne samooskrbe

23.04.2011

 

Delovnega srečanja, ki je potekalo v ponedeljek, 18. aprila 2011 na Domačiji Pr' Krač v Dolskem, so se udeležili župani in podžupani občin Kamnik, Dol pri Ljubljani, Litija, Domžale, Šentrupert, Ivančna Gorica in Lukovica. Srečanje z naslovom »Lokalna samooskrba s hrano in energijo«, je moderirala mag. Violeta Bulc, direktorica podjetja Vibacom d.o.o. Na srečanju so bili prisotni tudi direktor Direktorata za zdravo hrano, Matjaž Kočar, namestnik direktorja, Janez Glavač, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije, Jože Benc ter Marjana Dermelj s službe Vlade RS za razvoj in evropske zadeve.

 

Prvi del srečanja je bil namenjen predstavitvi dobrih praks in izmenjavi izkušen na področju lokalne samooskrbe. Center za razvoj Litija ter zadruga Jarina sta uspešno vzpostavila mrežo lokalne samooskrbe s hrano, katero je predstavila Nataša Smrekar, koordinatorka lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije. Svojo uresničeno vizijo s samooskrbo z energijo je predstavil župan Občine Šentrupert, Rupert Gole. Vsi udeleženci srečanja so bili enotni v mnenju, da je potrebno slediti predstavljenim praksam na celotnem območju Srca Slovenije. Bistvo uspešne zgodbe je povezovanje na vseh nivojih.

 

Na podlagi ugotovitev  v prvem delu srečanja je moderatorka udeležence povabila k interaktivnem vključevanju na srečanju. V skupine razdeljeni udeleženci so zapisali prioritetne naloge, ki naj bi bile v pomoč hitrejšemu in učinkovitejšemu razvoju lokalne samooskrbe. Nivoji oziroma ciljne skupine, ki so bile predmet obdelave in so neposredno ali posredno vključene v program so bile: proizvajalci, potrošniki, občine, država. Ob zaključku so bile po mnenju prisotnih zapisane najvažnejše prioritetne naloge navedenih ciljnih skupin ter predlagani nosilci nalog.

Besedilo: Mojca Hauptman, Jarina z.o.o.
Fotografije: Gašper Kleč, Center za razvoj Litije


<< Nazaj | Novice