Mali grad

Srečanje županov in koordinatorjev Razvojnega partnerstva središča Slovenije in občin območja Srca Slovenije

14.01.2010

 

V začetku tedna je v Mekinjah pri Kamniku potekalo srečanje Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPPS) in občin območja Srca Slovenije, ki je bilo ustanovljeno junija 2006, v njem pa se povezujejo občine Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani in Zagorje.

Ob podpisu pogodbe, ko je bilo v RPSS vključenih sedem občin iz dveh statističnih regij, so bili župani enotnega mnenja, da sodelovanje občin s skupnimi interesi pomeni nove razvojne možnosti in programe, povezani bodo lažje prišli do državnih in evropskih sredstev, vse to pa pomeni skladnejši in hitrejši razvoj celotnega območja. Bili so mnenja, da bodo združeni lažje uresničevali predvsem infrastrukturne, gospodarske, turistične in ekološke projekte.

Rezultati in učinki razvojnega partnerstva, ki so bili predstavljeni na ponedeljkovem srečanju, zgovorno govorijo o pozitivnih rezultatih RPSS-ja in doseganju zastavljenih ciljev. V tem času je bila ustanovljena blagovna znamka Srce Slovenije, ki danes vključuje preko 30 akterjev ter povezuje turistične točke, ponudnike, projekte, iniciative, dogodke in izdelke geografsko zaokroženega območja v osrčju Slovenije. Ustanovljena je bila Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije (LAS SRCE Slovenije), v okviru katere je bilo v letih 2008 in 2009 podprtih kar 29 projektov, ki so bili sofinancirani iz sredstev občin ter Evropskega kmetijskega sklada (Leader) v skupni višini pol milijona evrov. Uspešno so se vključili v evropsko povezovanje z mednarodnimi mrežami za financiranje razvojnih projektov območja, kjer so pridobili sredstva v višini nekaj več kot milijon evrov. Od tega je mednarodni projekt RegioMarket uspešno zaključen, dva projekta (turistično naravnan Listen to the voice of villages in »ekološki« CO2 Neu TrAlp) pa še tečeta. Kar 9 občin je podprlo tudi uspešen regijski projekt »Trkamo na vrata dediščine«, kjer je bilo označenih 51 točk dediščine, 15 ponudnikov gostinskih storitev, 15 ponudnikov prenočišč ter 3 zaokrožena območja. V okviru projekta so bila urejena tudi posamezna počivališča in igrala za otroke (v občini Kamnik v Kršmančevem parku ter v Kamniški Bistrici), potekale so številne podporne storitve za turistični razvoj celotnega področja (izdaja brošur z namigi za izlete, izdaja promocijskih letakov s točkami dediščine, priprava vsebin za informacijske, usmerjevalne in obvestilne table, itd).

Na področju prometne in okoljske infrastrukture, kjer so bili projekti RPSS eni izmed prvih odobrenih projektov na razpisih, ki jih je objavila Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), so za to območje pridobili nepovratna sredstva v višini 1.700 000. Po besedah direktorice Aleksandre Gradišek so bili projekti s strani Centra za razvoj Litija, kljub začetnemu skepticizmu, strokovno pripravljeni in odlično izpeljani, za kar zahvala za zaupanje tudi občinam, ki so pri projektih sodelovale.

Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija Župan v uvodnem nagovoru

 

Skupni regijski projekti za leto 2010
V drugem delu srečanja so bili predstavniki občin seznanjeni s ključnimi skupnimi regijskimi projekti, ki jih Center za razvoj Litija izvaja v letu 2010: CO2-NeuTrAlp, Listen to the voice of villages, Lokalna samooskrba, LAS Srce Slovenije, Regionalno NVO stičišče Srca Slovenije, Promocija turističnega območja Srca Slovenije, Inovativna mreža mikro TIC-ev in Ambasadorji Srca Slovenije. Agenciji za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik je bila tako za leto 2010 zaupana naloga vodenja skupne promocije turističnega območja Srca Slovenije. Po besedah dr. Andreja Eržen, direktorice Agencije za razvoj turizma v Kamniku, sta glavni nalogi projekta povečati prepoznavnost in turistično atraktivnost same regije ter izdelava strategije razvoja in trženja območja.
S strani Občine Kamnik je bil podan tudi predlog, da se pri projektih v prihodnosti več pozornosti nameni ekološkemu kmetijstvu in ekološko predelani hrani.

Dr.Andreja Eržen, direktorica Agencije za razvoj turizma in podjetništva     

Priključitev sosednjih občin k razvojnemu partnerstvu
Na podlagi pozitivnih rezultatov dosedanjega dela so nekatere sosednje občine izrazile željo za priključitev k razvojnemu partnerstvu in blagovni znamki Srce Slovenije – predvidoma spomladi se bodo Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije priključile občine Domžale, Trzin, Komenda in Mengeš.

Župan Anton Tone Smolnikar je ob tej priliki ponovno pozval županske kolege in predstavnike občin, da na SVLR naslovijo dodaten apel za objavo 5. razpisa »razvoja regij«, ki lahko bistveno pospeši že pripravljene projekte v okviru LUR-a.


<< Nazaj | Novice