Mali grad

Srečanje slovenskih partnerjev projekta PlurAlps

15.11.2018

 

Srečanje slovenskih partnerjev projekta PlurAlpsPodžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi je dopoldan pozdravil udeleženke srečanja slovenskih partnerjev projekta PlurAlps, ki se je odvijala v dvorani Javnega zavoda Mekinjski samostan. Dogodku je v imenu Občine Kamnik prisostvoval vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar skupaj z višjo svetovalko za razvojne projekte Barbaro Strajnar in v. d. direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan Sašo Ceglar Vidmar.

Projekt PlurAlps je odgovor na izzive, s katerimi se zaradi starajočega se prebivalstva, odseljevanja mladih in novih modelov priseljevanja spopada alpski prostor. Sočasno se v tem prostoru odpirajo nove priložnosti za socialne inovacije in razvoj, ki izvirajo iz povečevanja kulturne raznolikosti in pluralnosti. Projekt želi ponuditi perifernim alpskim občinam in območju podporo pri razvijanju kulture dobrodošlice in tako povečati privlačnost prostora in družbeno povezanost območja. V projektu želimo razviti in uporabiti nova orodja za družbeno načrtovanje in v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in akterji z izvajanjem pilotnih aktivnosti predstaviti in preizkusiti nove pristope inovativnih storitev in praks za vključevanje priseljencev.

Vodja projekta s strani Slovenije je predstavnica Urbanistični inštitut Republike Slovenije mag. Barbara Černič Mali. V Kamniku pa so poleg Občine Kamnik partnerji tudi Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Zasebni vrtec Zarja, Center za socialno delo Kamnik in Javni zavod Cene Štupar iz Ljubljane. Sicer pa v projektu sodeluje 10 partnerskih institucij iz 6 alpskih držav (5 iz Evropske unije in Švica). Izvajanje projekta sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj preko programa Interreg Območje Alp 2014 – 2020.

Ob začetku je zbranim pozdravne besede namenil podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi, ki je na kratko predstavil samostan Mekinje ter zbranim zaželel, da bi bila delavnica uspešna, da bi se v Kamniku dobro počutili in bi s pomočjo delavnic naredili dober projekt.

Nato je sledila delavnica na temo »Migracije, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnosti za območje Alp«, ki jo je vodila mag. Barbara Černič Mali z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in je bila namenjena oblikovanju pilotnih aktivnosti, namenjenih reševanju novih izzivov priseljevanja. Na delavnici so bili poleg občine Kamnik prisotni tudi predstavniki ostalih dveh pilotnih občin občine Postojna in občine Jesenice.


<< Nazaj | Novice