Mali grad

Srečanje predstavnikov organizacij in društev s področja kmetijstva, gozdarstva in lovstva

24.11.2011

 

Dopoldan je v gostišču pri »Flegarju« potekala 9. razširjena seja OI KGZS Kamnik ter srečanje predstavnikov organizacij in društev s področja kmetijstva, gozdarstva in lovstva. Med svoje vrste so predstavniki izpostave Kamnik povabili tudi župana Marjana Šarca in se razveselili njegovega obiska, saj kot so povedali v preteklosti za njihove težave in pobude na občini ni bilo posluha. Z nastopom novega župana, pa je po besedah predsednika izpostave Kamnik Jožeta Romšaka, zapihal nov veter. Komunikacija in posluh za kamniške kmete je na zadovoljivi ravni, stvari se odvijajo na bolje.

 

Župan je zbranim na seji predstavil svoj pogled do problematike kmetijstva, poudaril, da je bila občinska uprava prisiljena znižati stroške za vsa društva na vseh področjih glede na stanje v državi in ne samo za nekatera društva, predvsem pa izpostavil problematiko lokalne samooskrbe, ki vsekakor ni na zadovoljivi ravni. »Premalo poudarjamo domače in premalo se zavedamo, da je ravno tisto domače najboljše« je še dodal župan Marjan Šarec.

 

Z njegovimi besedami so se strinjali vsi prisotni predstavniki društev s področja kmetijstva, gozdarstva in lovstva ter izrazili željo po tesnejšem sodelovanju. Poudarili so, da je občina naredila prvi korak, jim prisluhnila, prav tako so pohvalili delo podžupanje, s katero so ves čas tesno sodelovali, zdaj pa je na strani društev, da vzpostavijo medsebojno striktno in trdno sodelovanje ter najdejo pot do zagotovitve domače hrane javnim zavodom.

 

<< Nazaj | Novice