Mali grad

Srečanje podjetij iz Kamnika, Komende, Mengša in Vodic v prostorih Občine Kamnik

18.01.2011

 

Dopoldne je v veliki sejni sobi Občine Kamnik potekalo srečanje podjetij iz Kamnika, Komende, Mengša in Vodic v organizaciji GZS Območne zbornice Ljubljana. Podjetnike in gospodarstvenike iz omenjenih občin, ki so se zbrali v velikem številu, je pozdravil tudi kamniški župan Marjan Šarec.

Po uvodnih besedah predsednice GZS Območne zbornice Ljubljana in podpredsednice za podjetništvo in inovativnost pri GZS ter pionirke na področju podjetništva, Marte Turk, je kamniški župan poudaril, da je podjetništvo treba razvijati in mu dati priložnost, iskati vedno nove možnosti za njegov razvoj in ga spodbujati ter vzdrževati.

Tem mislim se je pridružil tudi župan občine Komenda, Tomaž Drolec, katerega občina se lahko pohvali kot ena najbolj uspešnih na področju razvoja podjetništva, saj je prav v njej zrasla ena največjih poslovnih con v Sloveniji. Da daje občina Komenda velik pomen podjetništvu, je v svoji predstavitvi poudarila tudi Marta Turk, ki je spregovorila o gospodarski primerjavi štirih občin (Kamnik, Komenda, Mengeš in Vodice) ter o aktualnih razmerah na trgu dela.

Rezultati raziskav GZS Območne obrtne zbornice Ljubljana kažejo, da je v omenjenih občinah velika večina samostojnih podjetnikov posameznikov in mikro družb (do 10 zaposlenih), manjši pa je delež srednjih in velikih družb. Kot že omenjeno, najboljše rezultate kaže občina Komenda, v kateri najbolj vlagajo v podjetniško infrastrukturo.

V ostalih treh občinah je potrebno narediti nekaj konkretnega glede mikro in malih podjetij, saj gospodarstvo predstavlja resen problem, predvsem v plačilni disciplini in novih trgih – to ustvarja pogoje glede novih delovnih mest. Marta Turk je izpostavila tudi nujnost povezovanja in večjega zaupanja, iskanje novih trgov v tujini, spodbujanje inovacij in prenos znanj iz akademske sfere v gospodarstvo ter promocijo podjetij.

O podpornih ukrepih za malo gospodarstvo v občini Kamnik je na srečanju spregovorila vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance na Občini Kamnik, Martina Bajde. Občina namenja določena javna sredstva za pospeševanje malega gospodarstva – osnova za podeljevanje sredstev je pravilnik sprejet s strani občinskega sveta in potrjen s proračunom. Gre za nepovratna sredstva, pridobljena preko javnih razpisov in s soglasjem s strani Ministrstva za finance.

V predlogu proračuna občine Kamnik za leto 2011 so načrtovana sredstva za sofinanciranje obrestne mere, sredstva za pospeševanje zaposlovanja, za pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah, sofinanciranje zaščite patentov in licenc, ter sredstva za izobraževanje in svetovanje podjetnikov.


<< Nazaj | Novice