Mali grad

Srečanje glede predvidenega Regijskega parka Kamniško - Savinjske Alpe

06.07.2012

 

Dopoldan se je župan Marjan Šarec udeležil srečanja petih občin glede predvidenega Regijskega parka Kamniško - Savinjske Alpe (Kamnik, Luče, Solčava, Preddvor in Jezersko). V družinski hiši Berdnik je srečanje potekalo v sodelovanju z družbo Velika planina d.o.o. in družinsko hišo Berdnik iz Kopišč.

Avgust Lenar, Marko Lenarčič in Dušan Prašnikar, predstavniki koordinatorja ustanavljanja Logarska dolina d.o.o, so predstavili dosedanje aktivnosti oziroma potek ustanavljanja parka. V mesecu septembru 2012 bo že 8. leto od podpisa Pisma o nameri za ustanovitev regijskega parka v Kamniško - Savinjskih Alpah. Na pobudo lokalnih skupnosti in občin Jezersko, Preddvor, Kamnik, Solčava ter Luče je leta 2005 takratno Ministrstvo za okolje in prostor začelo z delom na projektu ustanovitve Regijskega parka Kamniško - Savinjske Alpe. Kamniško - Savinjske Alpe predstavljajo zaključeno geografsko celoto na skrajnem jugovzhodu alpskega prostora. Območje se odlikuje po ohranjeni značilni alpski kulturni krajini. V programu Svetovnega sklada za naravo sodijo Kamniško - Savinjske Alpe, skupaj z Julijskimi Alpami in Karavankami, med območja z najvišjo prioriteto z vidika ohranjanja narave. Na majhnem prostoru tega območja se prepleta cela vrsta evropsko pomembnih habitatov mreže Natura 2000.

Vse vključene občine so se zavzele za nadaljevanje ustanavljanja Regijskega parka Kamniško - Savinjske Alpe. Dejstvo pa je, da so se glede razpoložljivih namenskih sredstev za delovanje parkov bistveno spremenile splošne gospodarske razmere v državi in na samem ministrstvu. Še vedno pa obstajajo realne možnosti za ustanovitev parka, vendar le ob aktivni podpori in odprtem sodelovanju lokalnih skupnosti.

Župan Marjan Šarec je poudaril, da »popolnoma podpiramo idejo Regijskega parka in se zavzemamo, da bi v proces ustanavljanja Parka vključili tudi širšo javnost, predvsem vse lastnike in upravljavce zemljišč na tem območju. Potrebno je preiti od besed k dejanjem, da bi park resnično zaživel«, je še dodal.  

Rezultat srečanja je skupno stališče vseh petih občin, da podpirajo ustanovitev Regijskega parka Kamniško - Savinjske Alpe. Park bi, poleg drugih prednosti, bistveno povečal prepoznavnost območja v turizmu, omogočil dostop do namenskih sredstev Evropske unije za zavarovana območja in dodatno povezal vključene občine pri iskanju ustreznih razvojnih rešitev za specifične probleme alpskega okolja.


<< Nazaj | Novice