Mali grad

Srce Slovenije se je povezalo s Turistico

29.05.2012

 

Znamka Srce Slovenije je dobila pomembnega strokovnega partnerja na področju turizma, ki bo kakovostno prispeval k nadaljnjemu razvoju vsebin, projektov in aktivnosti v enem izmed pomembnejših stebrov razvoja znamke.

Center za razvoj Litija je 25. maja 2012 namreč z najstarejšo slovensko turistično fakulteto, Fakulteto za turistične študije iz Portoroža – Turistica, podpisal dogovor o sodelovanju, ki definira oblike in področja medsebojnega sodelovanja.

Dogovor sta na Veliki planini ob prisotnosti posameznih koordinatorjev Razvojnega partnerstva središča Slovenije ter nekaterih turističnih ponudnikov z območja, podpisali prodekanja Turistice doc. dr. Aleksandra Brezovec in direktorica Centra za razvoj Litija Aleksandra Gradišek.

Sodelovanje bo usmerjeno v razvoj turističnih vsebin na območju Srca Slovenije, ki obsega predvsem oblikovanje strokovnih mnenj, pripravo regionalnih in mednarodnih analiz, smernic za dvig kakovosti ponudbe ter promocijo območja kot turistične destinacije. Pri tem bo Srce Slovenije postalo »poligon« oziroma študijski center za testiranje novih pristopov v turizmu in prenos znanj ter inovacij v turistično gospodarstvo in širše družbeno okolje. Začrtane so bile tudi že konkretne aktivnosti sodelovanja za letošnje leto, usmerjene zlasti na promocijo družinskega podjetništva v turizmu ter razvoj nekaterih turističnih točk v Srcu Slovenije.

Za uspešno izvedbo sprejetih dogovorov Center za razvoj Litija vabi vse zainteresirane, da posredujejo svoje predloge, potrebe in želje, ki jih bodo lahko učinkovito umestili v začrtane aktivnosti, s katerimi želijo dvigovati ustvarjalni potencial prostora in kakovost bivanja v Srcu Slovenije.

Besedilo in fotografije: Ana Savšek, Center za razvoj Litija


<< Nazaj | Novice