Mali grad

Spremenjeni transakcijski računi Občine Kamnik, krajevnih skupnosti in javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina

01.12.2017

 

Spremenjeni transakcijski računi Občine Kamnik, krajevnih skupnosti in javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je ObčinaObčina Kamnik občanke in občane obvešča, da smo s strani Uprave za javna plačila prejeli nove, spremenjene transakcijske račune Občine Kamnik, krajevnih skupnosti v občini Kamnik in javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Kamnik, s katerimi poslujemo od današnjega dne, petka, 1. decembra 2017. Od včeraj, četrtka, 30. novembra 2017, so stari transakcijski računi zaprti, zato plačilo preko njih ni več možno in je tako potrebno uporabljati nove, spodaj navedene transakcijske račune. Spremenjene so zgolj številke računov, vsi ostali podatki, vključno s sklici, pa ostajajo enaki.

Obenem so na uradni spletni strani Občine Kamnik na voljo tudi novi obrazci, ki so dostopni na povezavi: http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

 

stara številka TRR

nova številka TRR

Občina Kamnik

01243-0100002257

01100-0100004317

Sklad za gradnjo OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta

01243-6000000388

01100-6000056380

Prehodni davčni podračun – Občina Kamnik

01243-8884430024

01100-8884430047

Turistična taksa

01243-4433206239

01100-4433206262

Prihodki od komunalnih prispevkov

01243-4436223327

01100-4436223350

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – občinski

01243-4436230311

01100-4436230334

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico – obč.

01243-4436237586

01100-4436237512

Prihodki od pod. konc. za vodno prav. - zam.obresti (obč.)

01243-4436234676

01100-4436234602

Prihodki od podeljenih konc. za rudarsko pravico (obč.)

01243-4436235549

01100-4436235572

Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj - obč.

01243-4430309140

01100-4430309163

Občinske takse – od pravnih oseb

01243-4430324757

01100-4430324780

Občinske takse – od fizičnih oseb in zasebnikov

01243-4430326891

01100-4430326817

Globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine

01243-4430566869

01100-4430566892

Povprečnine-sodne takse, str.obč.org.-zakon o prekrških

01243-4435008596

01100-4435008522

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja-odpadne vode

01243-4433208373

01100-4433208396

Krajevna skupnost Črna

01243-6450803135

01100-6000056089

Krajevna skupnost Duplica

01243-6450803232

01100-6000058126

Krajevna skupnost Godič

01243-6450803329

01100-6000057253

Krajevna skupnost Kamnik-Center

01243-6450803620

01100-6000058902

Krajevna skupnost Kamniška Bistrica

01243-6450804687

01100-6000056574

Krajevna skupnost Mekinje

01243-6450803814

01100-6000059581

Krajevna skupnost Motnik

01243-6450804202

01100-6000059775

Krajevna skupnost Nevlje

01243-6450804396

01100-6000058223

Krajevna skupnost Novi trg

01243-6450803717

01100-6000057447

Krajevna skupnost Perovo

01243-6450803911

01100-6000057932

Krajevna skupnost Podgorje

01243-6450804493

01100-6000057641

Krajevna skupnost Pšajnovica

01243-6450807694

01100-6000056768

Krajevna skupnost Sela

01243-6450803426

01100-6000056186

Krajevna skupnost Srednja vas

01243-6450804590

01100-6000057059

Krajevna skupnost Šmarca

01243-6450804784

01100-6000058708

Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju

01243-6450804105

01100-6000056962

Krajevna skupnost Špitalič

01243-6450804881

01100-6000056283

Krajevna skupnost Tuhinj

01243-6450804978

01100-6000058320

Krajevna skupnost Tunjice

01243-6450803523

01100-6000056865

Krajevna skupnost Volčji Potok

01243-6450805075

01100-6000059193

Krajevna skupnost Vranja Peč

01243-6450805172

01100-6000059678

Krajevna skupnost Zaprice

01243-6450804008

01100-6000058611

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

01243-6030654425

01100-6000056477

Osnovna šola Toma Brejca

01243-6030654522

01100-6000059484

Osnovna šola Stranje

01243-6030654619

01100-6000055992

Osnovna šola 27. julij Kamnik

01243-6030654716

01100-6000059290

Osnovna šola Marije Vere

01243-6030654813

01100-6000058805

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju

01243-6030654910

01100-6000058029

Glasbena šola Kamnik

01243-6030710491

01100-6000058417

Vrtec Antona Medveda Kamnik

01243-6030635413

01100-6000058514

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

01243-6030371185

01100-6000059096

Medobčinski muzej Kamnik

01243-6030376035

01100-6000057156

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

01243-6030920884

01100-6000057738

Javni zavod Mestne lekarne

01243-6030274573

01100-6000059387

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

01243-6030215015

01100-6000057835


<< Nazaj | Novice