Mali grad

Sprememba prometnega režima na območju gradnje OŠ Toma Brejca

21.11.2012

 

Zaradi pričetka gradbenih del - rušitvenih del, rekonstrukcije in prizidave OŠ Toma Brejca je izvajalec del SGP Graditelj zaprosil pristojni Oddelek občinske uprave za izdajo dovoljenja za popolno zaporo javnih cest v neposredni bližini gradbišča.

Zato bo v času od srede, 21. 11. 2012 do sobote, 31. 8. 2013, izvedena popolna zapora dela javne poti JP 660331 Kajuhova pot, in sicer na vzhodni in severni strani objektov z naslovi Ljubljanska cesta 1 in Kajuhova pot 11 ter 12. Prav tako bo v tem času izvedena popolna zapora dela javne poti JP 660332 Metalka - OŠ Frana Albrehta, in sicer od zapornice za stanovalce v objektu »Metalka« do osnovne šole Frana Albrehta.

Občanke in občane občine Kamnik ter druge obiskovalce poslovnih subjektov v zgoraj omenjenih objektih naprošamo, da za namen parkiranja uporabljajo javna parkirišča ob Ljubljanski cesti in na Steletovi cesti, ker na tem območju (Matična knjižnica Kamnik, ZZZS, Vzajemna, Rdeči križ, CSD, Glasbena šola, Športna zveza in telovadnica) ni zagotovljeno zadostno število prostih parkirnih mest.


<< Nazaj | Novice