Mali grad

Sprejet Pravilnik za dodeljevanje mesečne subvencije za predšolske otroke

11.05.2010

 

Župan Anton Tone Smolnikar je, na podlagi sprejetega Sklepa Občinskega sveta na zadnji seji, sprejel Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva.

Občinska uprava je na aprilsko sejo uvrstila nov sklep o subvencijah za otroke, po katerem bo vsak otrok v starosti od 1. do 3. let mesečno prejemal 20% ekonomske cene za I. starostno skupino, ki jo sprejme Občinski svet. Ta znaša 103,10 evra in velja do spremembe njene višine na občinskem svetu, subvencije pa se bodo izplačevale od septembra 2010 dalje.

Nov Pravilnik je z dnem 11.5.2010 objavljen tudi na spletni strani www.kamnik.si.

Pravilnik med drugim določa, da je do subvencije upravičen otrok:

Občina Kamnik hkrati objavlja javni poziv za predložitev vloge za uveljavljanje pravice do subvencije ter vlogo za uveljavljanje mesečne subvencije za otroke, katero mora vlagatelj oddati na Občini Kamnik.

Pravilnik
Javni poziv za predložitev vloge za uveljavljanje pravice do subvencije
Vloga


<< Nazaj | Novice