Mali grad

Spravilo lesa in ureditev dostopne poti k cerkvi Svetega Primoža nad Kamnikom

01.05.2015

 

Občina Kamnik in Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik, obveščata občanke in občane, da se bo v mesecu maju pričelo spravilo lesa po lanskoletnem žledolomu. Zaradi zagotavljanja varnega prevoza lesa se bo pred pričetkom del uredila dostopna pot k cerkvi Svetega Primoža nad Kamnikom. Vse obiskovalce oziroma uporabnike dostopne poti do cerkve Svetega Primoža nad Kamnikom prosimo, da zaradi varnosti upoštevajo opozorila in navodila izvajalcev.

Ledena ujma v februarju 2014 je dodobra prizadela tudi gozdove ob dostopni poti k zmeraj bolj obiskani pohodniški točki pri Svetem Primožu nad Kamnikom, kjer se po oceni nahaja še okoli 800 m3 podrtih ne saniranih dreves.

Dostopna pot je v zemljiškem katastru (parcelna številka 888, k.o. Županje Njive) zavedena kot javno dobro v upravljanju Občine Kamnik. Hkrati ta ne kategorizirana prometnica opravlja funkcijo gozdne vlake za spravilo lesnih asortimentov iz zasebnih gozdov v okolici in se v skladu s potrjenim gozdnogojitvenim načrtom po njej opravlja vlačenje hlodovine z gozdarskim traktorjem ali opravlja prevoz z gozdarsko polprikolico.

Podrto drevje zaradi žledoloma je potrebno v skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14; dalje ZUOPŽ), ter na podlagi generalne odločbe št: 322-04-2251-C501/14-1, z dne 16. 5. 2014 do 31. 12. 2016 pospraviti iz gozdov. Na podlagi predlogov lastnikov gozdov in Občine Kamnik je bil izveden postopek za ureditev gozdne vlake št 31D05/8, ki je hkrati tudi dostopna pot za pohodnike k cerkvi Svetega Primoža nad Kamnikom.  

Soglasje za poseg v gozd in gozdni prostor z elaboratom vlak (odprava posledic žledoloma in preprečevanju širitve škode na podlagi 21. člena ZG in 18. člena ZUOPŽ) predvideva manjšo širitev gozdne vlake oziroma poti na skoraj celotni dolžini od ovinka pod Prelesjem do travnika pod romarsko cerkvijo v odkopno brežino nad vlako (potjo). Nadalje je predvidena izdelava prečnih izpustov za meteorno vodo.  

Namen ureditve gozdne vlake je zagotoviti varen prevoz lesovine z gozdarsko polprikolico namesto vlačenja po podlagi. Z običajnim vlačenjem hlodovine po vozišču vlake (in hkrati po planumu pohodne poti) bi prišlo do občutnih poškodb poti in okoliškega drevja. Po spravilu bi ostala dokaj neprivlačna pohodniška destinacija. Prevoz lesovine z gozdarsko polprikolico te težave pohodnikov skoraj v polni meri lahko odpravi.

Začetek del je predviden v prvih dneh meseca maja 2015 (po prvomajskih praznikih). Po dogovoru z izvajalcem bodo dela potekala od 7. pa do približno 18. ure vsak delovni dan, v petek pa se bodo dela zaključila ob 14. uri, pot pa bo za pohodnike prehodna do ponedeljka zjutraj. Strojna dela bodo končana predvidoma do petka, 15. 5. 2015, lahko pa se zaradi nepredvidenih situacij in vremenskih razmer podaljšajo za nekaj dni.  

Zaradi zagotavljanja varnosti v času izvajanja gradbenih del občanke in občane prosimo naj ne hodijo ali se zadržujejo znotraj označenega gradbišča. V kolikor pride do neljubih posledic neupoštevanja signalizacije, za posledice odgovarjajo občani sami v skladu z 21. členom ZUOPŽ (izključitev odgovornosti za škodo obiskovalcem gozdov), ki navaja: »Do 31. decembra 2016 osebe na lastno odgovornost dostopajo v gozd.«

Besedilo:Občina Kamnik in Zavod za gozdove Slovenije, KE Kamnik


<< Nazaj | Novice