Mali grad

Spodbujanje inovativnih rešitev za oskrbo na domu

05.01.2017

 

Staranje prebivalstva je izziv za vse regije v Evropski Uniji, a hkrati pomeni tudi priložnost za rast in delovna mesta, saj je v inovativnih rešitvah za oskrbo na domu veliko potenciala tudi za mala in srednje velika podjetja. S temi izzivi se v okviru evropskega projekta HoCare ukvarja Razvojni center Srca Slovenije, v skupini deležnikov pa sodelujejo tudi predstavniki Občine Kamnik in Zavoda Oreli.

Spodbujanje inovativnih rešitev za oskrbo na domuAkterji s področja oskrbe za starejše so se v decembru sestali na delovnem srečanju v Dolskem. Prisotnih je bilo okrog 20 predstavnikov javne sfere, podjetniškega sektorja, institucij znanja in civilne družbe. Sodelovali so v interaktivni delavnici, kjer so delili svoje izkušnje iz prakse na področju uvajanja novih tehnologij v domači oskrbi. Roman Rener iz Zavoda Oreli je poudaril, da predstavljajo primer dobre prakse, saj v Kamniku organizirajo mrežo prostovoljcev od mladih do starejših. Preko LAS Srce Slovenije so izvedli izobraževanja za ranljive skupine, sodelovali so v evropskem projektu Innovage, imeli so tudi naj prostovoljski projekt 2010.

Dr. Vesna Dolničar iz Centra za družboslovno informatiko, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, je izpostavila prednostne osi 9 Operativnega Programa za obdobje 2014-2020 s poudarkom na razvoju pilotnih IKT projektov. Na srečanju je bila prisotna tudi državna sekretarka iz Kabineta predsednika vlade Marija Pukl, ki je iz prve roke podala informacije z nacionalne ravni.Kot rezultat projekta HoCare se predvideva izboljšanje strukture upravljanja politik na področju oskrbe na domu. Pripravljene bodo analize stanja v regijah, ki sodelujejo v projektu, izvedene pa bodo tudi tri mednarodne tematske delavnice, na katerih bodo sodelujoči izmenjali in izmenjave dobrih praks na področju oskrbe na domu.

Besedilo: Ana Savšek, Razvojni center Srca Slovenije
Fotografija: arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije


<< Nazaj | Novice