Mali grad

Slovesnost ob podelitvi priznanj krvodajalcem in zaslužnim aktivistom Rdečega križa

04.06.2011

 

4. junij – dan slovenskega krvodajalstva

Osnovna naloga Rdečega križa Slovenije na področju krvodajalstva ostaja motiviranje krvodajalcev, pridobivanje novih krvodajalcev, ohranjanje obstoječih in organizacija krvodajalskih akcij. Ena glavnih usmeritev letošnjega izvajanja programa, kot tudi v prihodnje pa je vključevanje mladih v krvodajalske akcije, saj bodo prav danes mladi krvodajalci v prihodnosti nosili breme nacionalne preskrbe s krvjo. V prvih petih mesecih letošnjega leta je Rdeči križ Slovenije zabeležil na krvodajalski akcijah, kar 5.683 krvodajalcev, ki so prišli prvič na darovanje krvi, kar predstavlja 12.2 odstotka od vseh 46.514 krvodajalcev, ki so v prvih petih mesecih letošnjega leta prišli na darovanje krvi.

Leta 1945 je bil vLjubljani ustanovljen transfuzijski oddelek pri Centralni vojni bolnici, 4. junija pa so v Sloveniji odvzeli prve doze in jih tudi konzervirali, kar pomeni začetek transfuzijske službe. Leta 1953 sov Sloveniji uvedli brezplačno, prostovoljno in anonimno krvodajalstvo, kar pomeni, da Rdeči križ Slovenije organizirano izvaja krvodajalske akcije že 58 let.

Z razvojem slovenskega krvodajalstva se je v več kot pet desetletjih izoblikovalo nekaj, kar lahko označimo kot slovensko krvodajalsko izročilo, tesno povezano z dejavnostjo Rdečega križa Slovenije in Zavoda za transfuzijsko medicino, saj obisk na krvodajalskih akcijah dokazuje, da krvodajalstvo ostajav Sloveniji najbolj množična solidarnostna akcija državljanov.

Posebej so ponosni na 2.500 prostovoljk in prostovoljcev Rdečega križa Slovenije, ki so v letu 2010 opravili 35.766 prostovoljnih delovnih ur na področju motiviranja ljudi za darovanje krvi, informiranja ter spodbujanja prostovoljnega krvodajalstva ter pomoči območnim združenjem Rdečega križa pri organizaciji krvodajalskih akcij na lokalnem nivoju.

Glede na izjemno težke gospodarske in socialne razmere (številni stečaji nad 120.000 brezposelnih oseb) v državi, ki so bile prisotne skozi vso leto 2010, so na krvodajalske akcije po neuradnih in dostopnih podatkih (28.1.2010) privabili kar 111.106 krvodajalk in krvodajalcev. Statistično beležijo v letu 2010 le za 0.51 odstotka ali 564 krvodajalcev manjše število prijavljenih krvodajalcev.

Tudi krvodajalskih akcij Območnega združenja Rdečega križa Kamnik se je v letu 2010 udeležilo nekaj manj krvodajalcev in sicer 1.602, na znižanje števila krvodajalcev je vplivalo tudi dejstvo, da je bila v času krvodajalskih akcij oskrba s krvjo zadostna tako, da posebnih pozivov v vseh medijih ni bilo, posledično je bilo darovalcev manj.

Da težav v preskrbi ne bo tudi v poletnih mesecih, lahko pomagamo, in sicer tako, da se udeležimo krvodajalskih akcij, prva, ki je potekala v mesecu februarju je že za nami, druga pa bo že naslednji četrtek in petek, in sicer 9. in 10. junija med 7. in 13. uro v  Domu kulture Kamnik, tretja pa bo potekala  13. in 14. oktobra.

Podelitev priznanj

Krvodajalstvo pa ni zgolj samo statistični podatek. Je mnogo več. Zahvaljujoč podpori več tisoč prijavljenih krvodajalk in krvodajalcev letno, ki z darovanjem rešujejo premnoga človeška življenja, v Sloveniji in posledično tudi v Kamniku, ohranjamo samozadostnost preskrbe z zdravo in varno krvjo.

Zato je danes dopoldan potekala slovesnost ob podelitvi priznanj krvodajalcem in zaslužnim aktivistom Rdečega križa. Skupno 63 krvodajalcev je prejelo priznanja v zahvalo za človekoljubnost in solidarnost.

Priznanja za darovano kri:

Tudi letos je območno združenje RK Kamnik podelilo priznanja  trem zaslužnim članom – aktivistom Krajevnih odborov Rdečega križa, katere so predlagale Krajevne organizacije in eno priznanje, ki ga podeljuje OZ RK Kamnik.

 

Aktivisti, katerim so bila podeljena priznanja 2011:

Ga. Anica Sušnik je članica KO RK Črna več kot 30 let. Njena pozitivna energija in pripravljenost pomagati je tiso, kar je nepogrešljivo v našem odboru. S svojo mirnostjo in preudarnostjo pripomore k razreševanju problemov. V odboru je zelo dejavna, saj se vedno udeležuje sestankov, podaja svoje mnenje in se aktivno vključuje v razne akcije. S svojim tenkočutnim pristopom pomaga vsem, ki so pomoči potrebni. Da  je res pripravljena pomagati vsakomur potrjuje tudi dejstvo, da je ga. Anica Sušnik svojo kri darovala že 28x.

Ga. Marija je že vrsto let predsednica RK Moste. Povezuje sosednje odbore, ki se tudi trudijo izboljšati socialne stiske. Dobro sodelovanje z Občinsko upravo in OŠ Komenda Moste nam omogoča, da izpolnimo zastavljene cilje. Ga. Marija pa je nepogrešljiva pri vseh akcijah – dobrodelnih, kulturnih, športnih, še posebno pa se angažira pri organiziranju izletov. Njena skrb za starostnike, bolne in invalidne je že nekaj let dobrodelni izlet po naši deželi, kjer so nekateri šele prvič priča lepotam Slovenije. Vsa zahvala Mariji kot predsednici, ki ima v odboru vso podporo, da skupaj z OZ RK Kamnik usklajuje vse humanitarne akcije.

Ga. Fani je dolgoletna članica Rdečega križa, poleg tega pa je tudi krvodajalka, saj je svojo kri darovala že 25. Je poverjenica za vas Buč in organizatorka vsakoletnega izleta za člane Rdečega križa. S svojim optimizmom pozitivno vpliva na ljudi okrog sebe in se nesebično razdaja za dobro soljudi.

 Ga. Metka Bizjak je učiteljica matematike ter tehnike in tehnologije na matični Osnovni šoli Frana Albrehta. Polna je pozitivne energije, njen način poučevanja pritegne vse učence, njena dobrosrčnost pa se odraža tudi v sodelovanju z nami, saj vsako leto ob Tednu Rdečega križa s svojimi učenci pripravi darila za stanovalce Doma starejših občanov Kamnik. Teh daril ni malo, vsaj 230 jih je vsako leto, letos so bile to dišeče sveče s pridihom morja, dodali so jim školjke in pesek.

 

Vsem krvodajalcem in prostovoljcem iskrene čestitke in hvala, ker prispevate k temu, da vir krvi nikoli ne presahne!

Fotografije: Damjan Hančič, www.kamnican.si


<< Nazaj | Novice