Mali grad

Slovesnost ob državnem prazniku, dnevu suverenosti: »Domovina je ena, nam vsem dodeljena«

26.10.2018

 

Slovesnost ob državnem prazniku, dnevu suverenosti: »Domovina je ena, nam vsem dodeljena«Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi se je zvečer v Domu kulture Kamnik skupaj s predsednikom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda mag. Zvonkom Cvekom in slavnostnim govornikom, predsednikom Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalom Ladislavom Lipičem udeležil slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu suverenosti, s katero smo obeležili 20-letnico Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda in 50-letnico Teritorialne obrambe Slovenije. Dogodku so prisostvovali tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Brane Golubović, podžupan Občine Kamnik Matej Slapar, župan Občine Komenda Stanislav Poglajen, predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij občine Kamnik ter predstavniki ostalih veteranskih združenj in društev.

Zbrane je sprva pozdravil predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda mag. Zvonko Cvek, ki je poudaril pomen Teritorialne obrambe in pripovedoval o njihovem združenju: »Zame ni dileme, ali je bila takratna Teritorialna obramba zametek, ali pa je celo že bila naša slovenska vojska, večinoma smo jo opremljali iz republiških in občinskih sredstev ne nazadnje na koncu tudi s sredstvi delovnih organizacij in krajevnih skupnosti.V tistem obdobju rasti slovenske Teritorialne obrambe sem služboval na Oddelku za ljudsko obrambo občine Kamnik in se spominjam, kako smo načrtovali vzpostavljanje infrastrukture na območju občine za odpor proti sovražniku in se seznanjali z doktrino bojevanja JLA. To nam je vsem v Sloveniji veliko pripomoglo pri naši premoči in blokiranju delovanja JLA v osamosvojitveni vojni, saj smo njihovo strategijo in taktiko poznali. Naj bo dovolj o Teritorialni obrambi, danes praznujemo tudi 20 let od ustanovitve Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda. Mislim, da je to lep jubilej in mislim, da smo v tem obdobju dobro izvrševali svojo poslanstvo, in sicer krepitev vloge in pomena Zveze veteranov vojne za Slovenijo na lokalnem nivoju, sodelovanje z veteranskimi in drugimi organizacijami, krepitev domoljubja, ohranjanje spomina na TO in MSNZ.To nam je priznala tudi Občina Kamnik, saj smo letos prejeli srebrno občinsko priznanje. Eno naših pomembnih zadolžitev je tudi pisno ohranjanje dejanj in aktivnosti državljanov republike Slovenije v času priprav na osamosvojitveno vojno v letu 1990 in sodelovanje v tej vojni v letu 1991. Že leta 2016 odločili, da bomo ob praznovanju 20-letnice našega delovanja izdali zbornik in omogočili vsem, ki so to želeli, da z distance 27 let zapišejo svoje doživljanje osamosvojitvene vojne drugi pa delovanje območnega združenja. Pred tremi dnevi smo javnosti predstavili zbornik z naslovom »NE POZABIMO!«. Ob koncu je pripovedoval o vsebini zbornika in se vsem zahvalil za udeležbo na današnji slovesnosti.

Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi je ob tej priložnosti dejal: »Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v Kamniku. Mestu, ki je teh dneh v znamenju nekdanje Teritorialne obrambe, Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda in ostalih veteranskih organizacij. V torek smo prisluhnili predstavitvi zbornika »Ne pozabimo!«, v sredo smo tukaj, v preddverju Doma kulture Kamnik, prisostvovali odprtju zanimive razstave, ki je bila posvečena 50-letnici Teritorialne obrambe in dogodkov iz časa osamosvojitve. Danes obeležujemo 20-letnico delovanja Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda in včerajšnji državni praznik, dan suverenosti. Slovenija se je morala za svojo samostojnost in suverenost boriti. Marsikomu, ki ni bil aktivno vključen v takratne dogodke, se je zdelo, da je bilo samo nekaj glavnih dogodkov-plebiscit, razglasitev samostojnosti in 10-dnevna vojna, ki se je žal končala z žrtvami, tako kot vsaka druga vojna, a lahko bi bilo še bistveno huje. Toda boja za suverenost s koncem vojne ni bilo konec. Vse skupaj je trajalo še nekoliko dlje, do trenutka, ko je konec oktobra zadnji agresorski vojak zapustil ozemlje Slovenije. Vojna za samostojno Slovenijo ni bila edina vojna, da smo danes samostojni. Temu pričajo tudi številna veteranska in domoljubna društva, ki delujejo v Kamniku. Kot Kamničan sem ponosen, da pet društev deluje tako enotno in povezano v tako imenovani petorček, ki ga sestavljajo Društvo general Maister Kamnik, Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik, območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda, Policijsko veteransko društvo Sever odbor Kamnik in Združenje slovenskih častnikov Kamnik – Komenda. Ne znam si predstavljati, da bi vsako društvo delovalo po svoje in izključno v svojem lastnem interesu. Takrat, ko je to potrebno, stopijo skupaj in se potrudijo, da vsak praznik ter vsako slovesnost lahko primerno počastimo. Hvala lepa vsem, ki negujete spomin na pretekle junaške dogodke in vsem, ki spodbujate domoljubje. Naj na koncu izrazim iskrene čestitke ob včerajšnjem državnem prazniku, dnevu suverenosti. Čestitam vsem veterankam in veteranom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda ob 20-letnici delovanja in čestitam vsem prejemnikom današnjih priznanj. Srečno.«

Dogodke o osamosvajanju naše države pa je orisal slavnostni govornik, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo general Ladislav Lipič in ob tem poudaril: »Dovolite mi, da v uvodu svojega slavnostnega govora izrečem čestitko ob pomembnem prazniku, katerega smo praznovali včeraj, to je ob dnevu suverenosti. Dolga leta smo se tega dneva spominjali kot dneva, ko je slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak takratne JA, ki ni bila več naša, ljudska armada. Bila je armada, ki je uresničevala cilje velikosrbske politike in bila je armada, ki je na vsak način želela zaustaviti proces demokratizacije, ki je zajel Slovenijo in tudi del takratne Evrope. V mesecu oktobru 1991, natančneje 25. oktobra, je ob 23.45 slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak JA. Slovenija je ostala sama s svojimi obrambnimi in varnostnimi silami, s TO in Milico. Na ta dan je Slovenija postala suverena država, na katero smo bili in smo ponosni tudi danes. V mesecih, ki so sledili, je naša država postala mednarodno priznana članica družine evropskih narodov ter polnopravna članica Organizacije združenih narodov. Uresničile so se želje naših prednikov, da bodo nekoč sami ali pa vsaj njihovi potomci živeli v svoji lastni in suvereni državi. Prav izraze »suverenost« in »suvereni« so poudarjali številni pomembni predstavniki Slovenije v svojih nastopih ob državnih in drugih pomembnih praznikih tako doma kot tudi v mednarodnih organizacijah in združenjih, katerih polnopravna članica je postala naša država. Žal nam je, da je vsa vznesenost takratnega časa ob omembi besede »suvereni na svoji zemlji« danes le spomin na čase naše enotnosti in samozavesti.«

»Druga moja čestitka velja veterankam in veteranom našega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda, kajti navedena organizacija v letošnjem letu praznuje 20 let svojega obstoja in delovanja in ob tej obletnici se je, kot sem zapisal v uvodniku v bilten, potrebno zahvaliti vsem tistim, ki so v tem obdobju bili aktivni v organizaciji in še posebej tistim, ki so opravljali pomembne naloge in tako zagotovili, da je Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda danes uspešna v uresničevanju svojega temeljnega poslanstva-to pa je ohraniti in negovati spomin na čas, ko se je bilo potrebno postaviti v bran svoje domovine, kulture, jezika in vsega, kar je pomembno za obstoj naroda. S ponosom se lahko skupaj ozremo na minulih 20 let in ugotovimo, da ste storili veliko. Organizirali ste številne prireditve v spomin na dogodke iz časa osamosvajanja, postavili številna spominska obeležja ter sodelovali z vsemi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, ki negujejo enake ali podobne vrednote kot organizacije, združene v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Vse to pa ste lahko storili tudi zaradi pomoči matične Občine, ki se ji ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem.«

»Danes se spominjamo še enega pomembnega dogodka, ki se je zgodil pred 50 leti in imel ne slutene pozitivne posledice, o katerih takrat njeni ustanovitelji niso razmišljali. 20. novembra 1968 je takratni slovenski izvršni svet sprejel odlok o ustanovitvi Republiškega štaba, kar je v zgodovino zapisan kot ustanovni dan Teritorialne obrambe. Tako se je leta 1968 zgodilo tisto, po čemer so Slovenci hrepeneli že leta 1919 in ponovno 1945, saj so v teh letih dvakrat izgubili svojo obrambno silo. Kar je nastajalo po letu 1968 kot nova slovenska vojaška sila, je nastajalo zato, ker so se ljudje zavedali, da razen kulture in jezika le oborožena in organizirana ter usposobljena sila zagotavlja razvoj in obstanek slovenstva. Potrebno pa je poudariti, da se je Teritorialna obramba SRS kot vojaška organizacija razvijala znotraj takratnega obrambnega sistema kot omejeno samostojno organizirana druga komponenta jugoslovanskih oboroženih sil. Samostojnost in značaj nacionalne oborožene sile je slovenska Teritorialna obramba dokazala z zanikanjem legitimnosti federalnih OS, saj smo se uprli znotraj mogočnega vojaškega stroja še v času, ko je bilo to nepredstavljivo. Zahtevna in zgodovinsko pomembna je bila razvojna pot Teritorialne obrambe

V nadaljevanju je slavnostni govornik zgodovinsko orisal delovanje Teritorialne obrambe Slovenije ter dodal: »V minulih dneh smo bili priča različnim razlagam nastanka in razvoja slovenske Teritorialne obrambe. Ob tako slavnostnem dogodku, kot je današnji, se mi ne zdi primerno komentirati posamezne razlage in tiste, ki so jih izrekali. Zato naj ponovim stališče Zveze veteranov vojne za Slovenijo, kar smo predstavili tudi celotni slovenski javnosti. Popolnoma jasno in samoumevno je, da je vsaka država v osnovi ideološka in da z vso svojo strukturo brani ustavno ureditev in se legitimira tako, da poudarja vse postulate nove države in hkrati omalovažuje ali celo zanika kakršno koli kontinuiteto z nekdanjim družbenim redom. S stališča narodove zgodovine pa je vsakokratna ustavna ureditev družbe zgolj ena od etap narodovega razvoja skozi mnoge institucionalne oblike. Zato je s stališča narodne zavesti odrekanje kontinuitete kratkovidno dejanje in do obisti žaljivo do vseh, ki so se skozi vso zgodovino trudili za narodovo samobitnost in so mnogi zanjo dali tudi svoja življenja. Narodova samobitnost pa je pred vsakim svetovnim nazorom in iz njega izhajajočim političnim prepričanjem. Praznovanje 50-letnice Teritorialne obrambe zato ni vzpostavljalo nikakršne zveze z ideologijo socialistične Slovenije. Tovrstni očitki ostajajo na ravni aktualnih ideoloških razprtij in tisti, ki to počno ne razumejo, da gre za bistveno več. Gre za nacijo in državo, za kontinuiteto slovenske državnosti, ki se je vzpostavljala počasi, tudi z dejanji mnogih pred nami. Zanikanje kontinuitete kaže na ne samozavest nekaterih pomembnih predstavnikov slovenske države. Samozavestne države namreč nimajo težav s sprejemanjem vseh plati svoje zgodovine.«

Z zaključno mislijo pa zbranim namenil naslednje besede: »Naše slovesnosti ob različnih obletnicah, kot je današnja slovesnost, niso same sebi namen in niso uperjene zoper nikogar, še manj pa poveličevanju česar koli. Namenjene so kot zahvala in priznanje ter pomnik pripadnikom TO, milice, vojnim veteranom in vsem, ki so, ne glede na državno ureditev, prispevali k obrambi Slovenije ne zato, ker so morali, temveč, ker so hoteli! Namenjene so ljudem, katerih del danes sedi v tej dvorani, namenjene so mnogim, ki se le-te in takšnih prireditev ne morejo več udeleževati. Še posebej pa so namenjene ljudem, ki niso več med nami. In ne nazadnje-namenjene so tudi državi Sloveniji kot spomin in še bolj kot opomin. Želimo, da naši državljani in državljanke živijo v miru in blagostanju in nihče si ne sme dovoliti, da zaradi osebnih ali strankarskih interesov navedeni vrednoti zanemarja ali celo uničuje. Naj mi bo dovoljeno, da svoj slavnostni govor zaključim z besedami enega največjih umetnikov 20. stoletja Pabla Picassa, rojenega 25. oktobra, ki je dejal: »So slikarji, ki spremenijo sonce v rumen madež; toda so tudi drugi, ki s pomočjo svoje umetnosti in inteligence spremenijo rumen madež v sonce.« Bodimo med tistimi, ki bomo našo državo in domovino spreminjali v zlato sonce! V državo, v kateri bomo živeli v slogi in enotnosti, predvsem pa v miru!«

Podeljene so bile plakete in red Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Bronasto plaketo so prejeli Bojan Klemenc, Iztok Krivorotov in Renato Uranič, srebrna plaketa je šla v roke Franca Uršiča in Boža Zupaniča, z zlato plaketo so bili nagrajeni mag. Zvonko Cvek, Janez Benkovič, Edvin Jerman, Franci Omerzu, Marjan Poljanšek, Marjan Schnabl in Anton Mavrin. Z redom Zveze veteranov vojne za Slovenijo III. stopnje je bil odlikovan Janko Blagšič.

Ob prisotnosti zastavonoš je za glasbeno popestritev poskrbel Policijski orkester pod dirigentsko taktirko Tomaža Kmetiča skupaj s pevko Alenko Godec, z recitacijo je slovesnost popestrila Lana Bučevec, posebno noto pa sta dodala tudi člana Gledališke skupine Rudolfi pod mentorstvom Marje Kodra. Za današnji preplet misli in besed je poskrbel Tone Ftičar.


<< Nazaj | Novice