Mali grad

Slovesnost ob 80-letnici Podružnične šole Sela

03.04.2013

 

Podružnična šola Sela v letošnjem letu praznuje 80 let. Vrhunec praznovanja smo obeležili s popoldansko slovesnostjo ob igrišču šole, kjer se je zbranim pridružil tudi župan Marjan Šarec.

Podružnična šola Sela, ki je ena izmed treh podružničnih šol Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, v tem letu praznuje okrogli jubilej. S sanacijo dotrajane šole je Občina Kamnik pričela že v letu 2011 ter v celoti obnovila streho, toplotno izolacijo ter fasado. Dela, obnova električnih instalacij, sanacija dimnikov, beljenje prostorov ter zamenjava luči, brušenje in lakiranje parketov ter zamenjava notranjih vrat in sanacija zunanjih stopnic, so se nadaljevala in zaključila v letu 2012. Celotna vrednost investicije je znašala približno 134.000 evrov, v kar so, poleg zgoraj naštetih del, vključeni tudi stroški nadzora, adaptacije in izdelave varnostnega načrta, s tem pa je Občina Kamnik učencem in zaposlenim omogočila boljše pogoje za delo.

Na današnji slovesnosti je zbrane najprej nagovorila ravnateljica Osnove šole Šmartno v Tuhinju Jožica Hribar:»Selska šola je doživela več korenitih popravil vse do zadnje lanske obnove, ko nas ob jubileju sprejema vsa lepa, nova. Prostor, v katerega vsak dan vstopajo učenci, je sedaj prijazen, svetel, topel in urejen, za kar se iskreno zahvaljujemo Občini Kamnik in njenemu vodstvu. Ob današnjem prazniku bi se rada zahvalila tudi vsem, ki ste skupaj z nami prehodili del 80-letne zgodbe. Zahvala je namenjena prizadevanjem avtoric zbornika, da sta strnili vse pomembnejše dogodke, da ne bodo utonili v pozabo. Zahvala je namenjena vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli k današnji slovesnosti, dodali kamenček v celoto, tako da ste poskrbeli za nastop, okrasitev, postavitev šotora, pogostitev, razstavo in finančno podprli dogajanje ob 80. letnici. Mnogi ste z nami delili svoje pretekle zgodbe. Zgodovina šole skriva preplet mnogih zgodb vsakega posameznega učenca, učitelja in vseh, ki so sooblikovali 80-letno potovanje. V tej šoli so pridobivali znanja mnogi krajani, ki so v poklicnem življenju še danes uspešni. Za ohranjanje in nadaljevanje te tradicije si bomo prizadevali tudi v bodoče, saj kraj potrebuje šolo za svojo uspešno kulturno in intelektualno rast. Skupaj bomo usmerjali in gradili zgodbe prihodnosti selske šole, saj je kraj brez šole in otrok v njej kakor gnezdo brez ptic.«

Da je šola srce kraja je poudaril tudi predsednik Krajevne skupnosti Sela Milan Hribar in se zahvalil vsem, ki so pripomogli k današnjemu izgledu šole.

Ob častitljivi obletnici Podružnične šole Sela je učencem in zaposlenim čestital tudi župan Marjan Šarec, se v svojem govoru spomnil kako je šola potekala nekoč in dodal: »Takšnih šol kot je POŠ Sela ne smemo izriniti iz sistema, saj so nujen del sistema, zato da se ohrani tudi otroštvo otrok iz okoliških vasi v svojem domačem okolju, kajti šolska leta morajo biti prijetna, le tako se jih bodo otroci spominjali z veseljem in radostjo, predvsem, ker imajo poseben privilegij biti blizu narave. Spoštovani gostje, zaposleni, krajanke in krajani, iskreno vam čestitam ob 80. obletnici šole, ob prenovljeni šoli, ki je pripravljena na nove generacije otrok, na nove, nadobudne mlade, ki se vselijo znanja, ki se veselijo druženja, predvsem pa ne pozabimo, da jih moramo naučiti, da so drug drugemu ljudje, da si drug drugemu pomagajo, če ne drugje, pa celo pri »plonkanju«.«

Dogajanje na igrišču podružnične šole sta povezovala učenca šole Jerneja in Domen, Zala Perovšek se je predstavila s točko »Sem slovenska deklica«, pevke in pevci šolskega pevskega zbora pa so poskrbeli za glasbeno popestritev jubileja. Igra »V učilni zidani« je navdušila zbrano občinstvo. Učenke in učenci so se med drugim predstavili tudi z glasbo na ljudskih glasbilih ter z venčkom ljudskih plesov, Eva Urankar pa s pesmijo »Šola na Selih«. Urednici kronike šole, ki je bila izdana v namen obeležitve častitljive obletnice šole, Tanja Drovenik Čalič in Milena Kunej, sta predstavili Šolstvo v času okupacije in pripravo izdane kronike. Dogajanje so z deklamacijo popestrile Vita Schlegl, Polona Trebušak in Zoja Pivec. Dogodku pa so glasbeni vložek dodali tudi učenci Glasbene šole Kamnik, in sicer Eva Leskovec na klarinetu, Nika Leskovec na klavirju, Andrej Šuštar na violončelu, z zvoki harmonike Davida Resnika pa smo zaključili s kulturnim programom današnje proslave.

Slavnostni dogodek smo uradno zaključili z blagoslovom šole in prerezom traku. Zbrani so si nato ogledali še razstavo učil, učnih pripomočkov in starih dokumentov in priložnostnega šolskega glasila, ki so ga pripravile učenke, učenci in strokovno osebje Podružnične šole Sela.  

Podružnična šola Sela

Ob obletnici šole je izšla tudi kronika Podružnične šole Sela, v kateri je med drugim zapisano:

Že Primož Trubar je zapisal: »Obena dežela, ne mejsto, ne gmajna ne mogu prez šul. prez šularjev inu prez vučenih ludi biti... Ob tu je silnu potreba tudi per sedašnim času, da se te šule povsod gori drže …«. Morda se danes premalo zavedamo pomena obstoja in delovanja šol na podeželju. Prav majhne podružnične šole s svojim razgibanim delovanjem pomembno prispevajo k razvoju kraja in k dvigu kakovosti življenja podeželskega prebivalstva.

Vloga Podružnične šole Sela je v kraju samem prav posebna, saj je bila že od nekdaj vpeta v celotno krajevno dogajanje. Svoja vrata je odprala 18. oktobra 1932. Otroci pa so se na tem področju šolali že prej. Prva (nedeljska) šola je bila omenjena leta 1789, nato pa ji je sledila »šola za silo« leta 1873, v kateri so poučevali organisti. Sprva je pouk potekal v stari mežnariji, današnjem Marijinem domu, šolska zgradba je bila postavljena šele dvajset let kasneje. Kot mnoge šole je bila tudi šolska zgradba na Selih med vojno požgana. Po osvoboditvi so jo obnavljali kar nekaj let.

 

Leta 1996 je selska šola postala Podružnična šola Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. V tem obdobju se je ob izvajanju kombiniranega pouka njeno delovanje nenehno nadgrajevalo in izpopolnjevalo ter dopolnjevalo ob številnih dejavnostih, ki so bogatile dogajanje na šoli in krepile pripadnost učencev ter njihovih staršev selski šoli. Prednost majhne, a sodobno opremljene selske šole, je to, da stoji znotraj domačega okolja učencev in je hkrati tesno povezana z matično šolo. Vsak otrok je dragocen in prav je, da ima možnost izobraževanja v svojem kraju. Le tako bo korak za korakom odkrival prednosti podeželja, kot prostora za svoje nadaljnje življenje in delo.

Hkrati z 80-letnico mineva tudi sto let od ustanovitve javne Ljudske šole in namestitve prve »izprašane« učiteljice na Selih.


<< Nazaj | Novice